SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE
RÁZUSOVIE VRBICA

24. 5. 2024
Liptovský Mikuláš

28. ročník prehliadky recitačného a literárneho umenia detí a mládeže Liptova.

čítať viac...
ŠTÚROV ZVOLEN

24. 4. 2024
Katolícka univerzita Ružomberok

Regionálna súťaž v rétorike.

čítať viac...
RPZ pre umelecké slovo

17. 1. 2024
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol

Zasadnutie regionálneho poradného zboru pre umelecké slovo.

čítať viac...
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

21. - 22. marca 2024 v CVČ Nábr. Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši.
26. - 27. marca 2024 v Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok

čítať viac...
ŠALIANSKY MAŤKO

12. 12. 2023
Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš

Obvodné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti 29. ročník ŠALIANSKY MAŤKO

čítať viac...
NA POČIATKU BOLO SLOVO

10., 21. a 28. 11. 2023
Liptovský Mikuláš, Ružomberok

Vzdelávacie podujatie v oblasti umeleckého prednesu.

čítať viac...
Beniakove Chynorany

8. 11. 2023
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol

30. ročník Slovenského festivalu poézie BENIAKOVE CHYNORANY 2023

čítať viac...
Sárova Bystrica 2023

25. 10. 2023
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol

39. ročník regionálnej postupovej súťaže mladých moderátorov - redaktorov

čítať viac...
RECITAČNÁ DIELŇA

19. 4. 2023
ZUŠ Liptovský Hrádok

Tvorivá dielňa – pod odborným lektorským vedením je určená pre víťazov okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy z okresu L. Mikuláš.

čítať viac...
Rázusovie Vrbica

26. 5. 2023

27. ročník prehliadky recitačného a literárneho umenia detí a mládeže Liptova.

čítať viac...
Štúrov Zvolen

25. 4. 2023
Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš

Regionálna súťaž v rétorike.

čítať viac...
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023

Okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok

čítať viac...
Šaliansky Maťko

7. 12. 2022
Centrum voľného času Nábr. dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš

Obvodné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti 28. ročník ŠALIANSKY MAŤKO 2022/2023

čítať viac...
Regionálny poradný zbor pre umelecký prednes

25. 11. 2022
Liptovské kultúrne stredisko

Zasadnutie poradného zboru.

čítať viac...
Sárova Bystrica 2022

26. 10. 2022
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol

37. ročník regionálnej postupovej súťaže mladých moderátorov - redaktorov

čítať viac...
PROPOZÍCIE - Beniakove Chynorany 2022

9. 11. 2022
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol

Slovenský festival poézie.

čítať viac...
Hviezdoslavov Kubín

12. a 13. 4. 2022
Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš

Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy.

čítať viac...
Štúrov Zvolen

11. 5. 2022
Katolícka univerzita v Ružomberku

Štúrov Zvolen 2022 postupová súťaž v rétorike.

čítať viac...
Rázusovie Vrbica

27.5.2022
SZUŠ - evanjelický kultúrny dom, expozícia Tatrín, zborová miestnosť ECAV, klubovňa LKS

Prehliadka literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova 26. ročník RÁZUSOVIE VRBICA 2022 pri príležitosti 200. výročia narodenia básnika Janka Kráľa

čítať viac...
Šaliansky Maťko

22. 3. 2022
Centrum voľného času Liptovský Mikuláš

Obvodné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti 27. ročník ŠALIANSKY MAŤKO 2021/2022

čítať viac...
Hviezdoslavov Kubín

30. a 31. 3. 2022 v Ružomberku
12. a 13. 4. 2022 v Liptovskom Mikuláši

Okresné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 68. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022 pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

čítať viac...
Vajanského Martin - výsledky súťaže

Protokol o udelení cien a výsledkov krajskej súťaže - Hviezdoslavov Kubín 2021

čítať viac...
NA POČIATKU BOLO SLOVO

8. - 10. 10. 2021
Klubovňa LKS Liptovský Mikuláš

Vzdelávacie podujatie v oblasti umeleckého prednesu pre recitátorov a učiteľov slovenského jazyka, pedagógov LDO ZUŠ a recitátorov IV. a V. kategórie.

čítať viac...
Hviezdoslavov Kubín

25.5.-26.5.2021
Liptovský Mikuláš - CVČ

Okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých pre okres Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

čítať viac...
Hviezdoslavov Kubín

18. - 19.5.2021
online

Okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých pre okres Ružomberok.

čítať viac...