SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE
Vajanského Martin - výsledky súťaže

Protokol o udelení cien a výsledkov krajskej súťaže - Hviezdoslavov Kubín 2021

čítať viac...
NA POČIATKU BOLO SLOVO

8. - 10. 10. 2021
Klubovňa LKS Liptovský Mikuláš

Vzdelávacie podujatie v oblasti umeleckého prednesu pre recitátorov a učiteľov slovenského jazyka, pedagógov LDO ZUŠ a recitátorov IV. a V. kategórie.

čítať viac...
Studňa sa tajne s dažďom zhovára

PROPOZÍCIE XXIX. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre študentov a dospelých

čítať viac...
Hviezdoslavov Kubín

25.5.-26.5.2021
Liptovský Mikuláš - CVČ

Okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých pre okres Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

čítať viac...
Hviezdoslavov Kubín

18. - 19.5.2021
online

Okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých pre okres Ružomberok.

čítať viac...