Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášPlagát - AMFO 2017
Piatok, 31 Marec 2017 07:26
Srdečne Vás pozývame na výstavu
AMFO 2017
pondelok - piatok 8:00 - 15:00 hod.

 
Tlačová správa - AMFO 2017
Streda, 12 Apríl 2017 09:17
Dňa 6. 4. 2017 sa v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska uskutočnila vernisáž regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnych fotografov AMFO 2017. Súčasťou vernisáže bol aj rozborový seminár s členmi odbornej poroty, ktorý viedol  predseda poroty Zdeno Kostka a profesionálny fotograf Lukáš Macek, člen poroty. Ďalším členom poroty bol fotograf Branislav Štefánik.
AMFO je najstaršia súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch minulého storočia spoločne s českou súťažou. V súčasnosti prebieha jej 45. ročník. Súťaž napomáha k vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých v rámci regiónu Liptov, slúži na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

Tohtoročného kola súťaže  sa zúčastnilo 38 fotografov so 187 fotografiami. S potešením konštatujeme, že kvalita fotografií stúpa. Veríme, že k tomu prispieva aj množstvo workshopov a plenérov, ktoré Liptovské kultúrne stredisko organizuje. Oproti minulým ročníkom tiež došlo k nárastu súťažiacich v kategóriách do 21 rokov.  Do krajského kola postúpilo 54 fotografií od 32 autorov.

foto: Štefan Ižo 
Tlačová správa - CINEAMA 2017
Streda, 12 Apríl 2017 09:02
V sobotu 8.4.2017 sa v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol konal  50. ročník súťaže neprofesionálneho filmu v Liptove pod názvom Cineama 2017.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja

Cineama napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne v oblasti neprofesionálneho filmu.
Súťaž CINEAMA umožňuje rozvíjať talent a technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času. Jednotlivé kolá súťaže poskytujú možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby prostredníctvom prehliadok, hodnotiacich
diskusií a iných foriem vzdelávacích podujatí. Súčasťou súťaže je vzdelávacia časť, rozborový seminár s odbornou porotou, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti procesu technického
spracovania jednotlivých filmových diel.
Do tohtoročnej krajskej súťaže bolo prihlásených 25 filmových diel od 18 autorov z regiónov Kysúc, Turca, Oravy a Liptova.

O filmoch rozhodovala odborná porota  v zložení: MgA. Roman Varga, Mgr. art. Vladimíra Hradecká, obaja z Bratislavy a Mgr. art. Lukáš Marhefka zo Starej Ľubovne.

Ocenených bolo 11 filmov, z ktorých 8 je z produkcie liptovských filmárov. Celoslovenské kolo sa bude konať 9. - 11.6.2017 v Nitre.


Výsledková listina:

Kategória I – do 16 rokov
dokument
I. cena ZUŠ Turčianske Teplice:  Ján Nehoslav Vrabec

Kategória II – do 21 rokov
neobsadená

Kategória III – nad 21 rokov
reportáž
1 cena: Ján Kuska:  PANtastický festival
2 cena: Michal Mačička:  Americký astronaut James Irwin v Liptovskom Hrádku
3 cena: Iveta Krupárová, Pavol Piroha:  Dráma na Kľačianskej podkove

Čestné uznanie:
Pavol Piroha, Iveta Krupárová:  Goralské slávnosti  v Ždiari
Iveta Krupárová, Pavol Piroha:  Krňohy vo Valaskejdokument
1 cena: Ľubor Patsch:   Sochy a obrazy Andiky Berákovej
2 cena: Ján Kuska:  Ján Kudlička: Transformácie
3 cena: Miroslav Ciglian:  Tobi or not to be
Čestné uznanie:
Ľubor Patsch: Horám treba rozumieť


Videoklip
1 cena: Ján Capko: Kamenný chodníček
2 cena: Ľuboš Trizna, Ľubomír Nikoli:  Si mojím anjelom
3 cena: Ľubor Patsch -   700 rokov Liptovského Hrádku


Minútový film
čestné uznanie:
Michal Koliba a Michaela Potočárová:  V ohni

Animovaný
1 cena: Peter Uhliar – Bojovník

 
Podujatia LKS - apríl 2017
Pondelok, 03 Apríl 2017 08:59
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

apríl 2017

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.
termín, miesto: pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


KLUB KERAMIKÁROK
Stretnutie členov klubu
termín, miesto: utorok 16:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


JARNÝ SALÓN (propozície), (plagát),
28. ročník regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia
termín, miesto: do 15. apríla 2017  utorok – sobota 10:00-17:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Centrum Kolomana Sokola

usporiadatelia: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Liptovská galéria P. M. Bohúňa L. Mikuláš

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (plagát), (propozície),
63. ročník obvodného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre okres Liptovský Mikuláš
termín, miesto: 3. – 4. apríla 2017 o 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu

usporiadatelia:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu

AMFO (propozície), (plagát)
45. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby
termín, miesto:  6. 4. – 5. 5. 2017 pon – pia 8:00 – 15:00 hod.
vernisáž výstavy 6. 4. 2017 o 16:30 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol


PRI PRAMEŇOCH KRÁSY
Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov.
termín, miesto:  regionálne kolo prebehlo výberom

CINEAMA (propozície), (plagát)
50. ročník Neprofesionálneho filmu v Liptove – krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja

termín, miesto:  8. 4. 2017 o 9:00 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol


TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV
TD pre recitátorov Hviezdoslavovho Kubína pre okres Ružomberok – príprava postupujúcich recitátorov do krajského kola súťaže
pod odborným vedením
termín, miesto:  8. 4. 2017 o 9:00 hod.
Ružomberok – CVČ Elán, Plavisko

usporiadatelia:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Elán Ružomberok

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
– keltské umenie
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.
Je potrebné sa vopred prihlásiť.
termín, miesto: 29. 4. 2017 od 9:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV
TD pre recitátorov Hviezdoslavovho Kubína pre okres Liptovský Mikuláš – príprava postupujúcich recitátorov do krajského kola súťaže
pod odborným vedením
termín, miesto:  15. 4. 2017 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš  - klubovňa LKS v NKP Čierny orol


VYJADRI SA UMENÍM
Lektorovanie na školách na tému sociálne schopnosti a umenie. Témy sú street foto, portrét, dokumentárny a dramatický námet. Odborný lektor Mgr. Petr Turoň
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja

termín, miesto:  apríl 2017             
školy v regióne Liptov
Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Tlačová správa - SPOZASTIEN 2017
Pondelok, 27 Marec 2017 12:37
MajDur- koncert a krst CD „Spozastien“
V sobotu 25. marca 2017 sa mi dostalo veľkej cti stať sa krstnou mamou nového, prvého hudobného CD nosiča mladej mikulášskej kapely MajDur pod názvom „Spozastien“. Samotnému krstu predchádzal hudobný koncert, ktorý sa konal v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska za početnej účasti poslucháčov a návštevníkov. CD nosič je zaujímavou prezentáciou zhudobnenej osobnostnej lyriky jedného z členov Mariána Petráša, ktorý nielen tvorí texty, ale je autorom hudby, spieva a hrá na gitare. Druhým členom zoskupenia je Juraj Petráš, hráč na kontrabas. Hosťujúcimi speváčkami boli Alžbeta a Zuzana Palanové a perkusionista Michal Bartánus. Na koncerte odprezentovali 11 autorských piesní, ktoré sú melodicky svieže a zaujímavé myšlienkovými výpoveďami autorských textov, ktoré boli vydané aj v podobe textového zborníka pod názvom        „Za(bá)snený„ Marián Petráš. Súčasťou koncertu bola aj fotografická prezentácia prác študentky ŠUV z Ružomberka v odbore fotografický dizajn Simony Lomnickej, ktorá sa postarala  o celkovú fotopropagáciu CD i koncertu.
Toto zoskupenie má za sebou niekoľko úspešných koncertov a pesnička „4 steny“ zabodovala aj na rádiu FM v relácii Demovnica, ktorá dáva do popredia nahrávky nových slovenských autorov.
Prajeme im veľa ďalších tvorivých hudobných nápadov a nadšených poslucháčov.

Mgr. art. Miroslava Palanová
riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska 
Tlačová správa - Orava v Liptove 2017
Pondelok, 13 Marec 2017 06:57
Tlačová správa Orava v Liptove
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom pripravilo vo výstavných priestoroch LKS výstavu Orava v Liptove. Výstava predstavuje práce 15 autorov z Oravy, ktorí svojimi rôznorodými maľbami a grafikami prezentujú svoju tvorbu v Liptove. Vernisáž výstavy sa konala vo štvrtok 9. marca 2017 a expozícia  bude sprístupnená do 31.3.2017 vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši.

Mgr. art. Mária Vašicová
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
www.lks.sk

 
Podujatia LKS - marec 2017
Streda, 01 Marec 2017 07:52
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

marec 2017

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.
termín, miesto: pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


KLUB KERAMIKÁROK
Stretnutie členov klubu.
termín, miesto: utorok 16:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


FOTOTROJLÍSTOK
Výstava fotografií troch liptovských fotoklubov – z Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a Ružomberka.
termín, miesto: do  3. marca 2017  pon-pia 8:00-15:00 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol


FOTOTROJLÍSTOK (plagát)
Výstava fotografií troch liptovských fotoklubov – z Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a Ružomberka.
termín, miesto: 8. – 31. marca 2017  pon-pia 7:00-18:00 hod.
Liptovský Hrádok  – Galéria Na schodoch

organizátor: Liptovské kultúrne stredisko, ArtŠtúdio Liptovský Hrádok

JARNÝ SALÓN (plagát), (tlačová správa)
28. ročník regionálnej súťaže a výstavy
neprofesionálneho výtvarného umenia
termín, miesto: 4. marca  – 15. apríla 2017  utorok – sobota 10:00-17:00 hod.
vernisáž výstavy 4. marca 2017 o 14:00 hod.
v programe účinkuje Kamila Dropová
Liptovský Mikuláš – Centrum Kolomana Sokola

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria P. M. Bohúňa L. Mikuláš

JÁNOVAČKA
Hudobno-tanečno-spevný komponovaný program Folklórneho súboru Váh, TK JESSY, speváckej skupiny Čriepky.
termín, miesto: 4. marca 2017 o 17:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Dom kultúry veľká sála

usporiadateľ:     FS Váh, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ORAVA V LIPTOVE (plagát), (tlačová správa)
Výstava výtvarných prác výtvarníkov z Oravy.
termín, miesto: 9. – 31. marca 2017 pon – pia 8:00 – 15:00 hod.
vernisáž 9.3.2017 o 16:00 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol
organizátor: Liptovské kultúrne stredisko, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

CYKLICKÉ VZDELÁVANIE OCHOTNÍKOV (plagát)
Vzdelávacie podujatie pre divadelných ochotníkov.
Podujatie je financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia
spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja

Termín, miesto: 11. a 12 marca 2017 a 18. a 19. marca 2017
KS Smrečany, KD Liptovský Peter


DIVADLO DEŤOM (propozície), (výsledky)
17. ročník regionálnej postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej
tvorivosti a divadiel dospelých hrajúcich pre deti
termín, miesto: 24. marca 2017  
Likavka – kultúrny dom


SPOZASTIEN (plagát),
Krst CD MAJ.DUR – SPOZASTIEN a výstava fotografií Simony Lomnickej.
MAJ- dur - dvojica hrajúca osobnostné piesne a zhudobnené básne za hudobného sprievodu akustických nástrojov v štýle folku.
Simona Lomnická je študentkou ŠUV v Ružomberku, odbor fotografický dizajn.
Všetkých ich spája záujem o tradičnú kultúru a umenie.
termín, miesto: 25. marca 2017 o 18:00 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (propozície), (plagát), (výsledky)
63. ročník obvodného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre okres Ružomberok
termín, miesto: 28. – 29. marca 2017 o 9:00 hod.
Likavka – kultúrny dom


LIPTOVSKÁ OCHOTNÍCKA SCÉNA 2017 (plagát), (výsledky)
14. ročník súťaže amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých – výberové kolo
termín, miesto: marec 2017
domáce alebo hosťujúce scény ODS v LiptoveLiptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 
Jarný salón 2017 - tlačová správa
Utorok, 07 Marec 2017 10:12
V sobotu 4. marca sa v priestoroch centra Kolomana Sokola konala vernisáž  v poradí už 28. ročníka regionálnej súťažnej postupovej výstavy neprofesionálneho umenia liptovského regiónu Jarný salón.
Regionálna prehliadka neprofesionálneho výtvarného umenia poukazuje na veľký záujem o umeleckú tvorbu v Liptovskom regióne. Miestni výtvarníci tu prezentujú svoje najlepšie práce.
Porota v zložení Katarína Lucinkiewiczová, Gabriela Chebeňová a Milica Podstrelencová mala tú česť objaviť medzi účastníkmi tejto postupovej prehliadky aj mnohé nové talenty, ktoré sa do súťaže zapojili po prvý krát a nás nesmierne teší že sa rady neprofesionálnych výtvarníkov  na Liptove rozširujú.
Tento rok sa do súťaže Jarný salón zapojilo rekordne až 71 neprofesionálnych tvorcov, ktorí priniesli spolu 239 prác.

Jarný salón je prvým stupňom v celoslovenskej súťažnej prehliadky  neprofesionálneho výtvarného umenia „Výtvarné spektrum“
Súťažiaci autori boli zaradení do štyroch súťažných kategórií nasledovne:
Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov;
Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov;
Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov;
Kategória D:  autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

Hodnotenie tohtoročnej poroty je nasledovné a ceny boli udelené:

ŽELMÍRE LIŠUCHOVEJ z Liptovského Hrádku v kategória A za dielo Morský svet.
STANISLAVE SMIEŠKOVEJ z Liptovského Mikuláša v kategórií B, za Nádej a Vieru vytvorenú pastelom.
ZUZANE GAŽÍKOVEJ, z Liptovského Mikuláša, za výnimočnú kolekciu prác: Cena MIRA,
BioMira I. a II., a Miracle.
PAVLOVI LOFAJOVI z Likavky za vtipný objekt z dreva Do dôchodku mám drevený kopec času.
MIKULÁŠOVI PAVLIKOVSKÉMU z Podturne tiež v  kategórií B za práce Kde bolo..., Tam bolo...,
JANE ŠARLUŠKOVEJ z Liptovského Mikuláša, za originálnu kolekciu šperkov,
EVE  ŠČERBÁKOVEJ z Liptovského Trnovca v  kategória B za súbor prác A na tej skale, Ani oko nevídalo, Páľava dňa,
ANNE LISEJ z Liptovského Mikuláša, v kategórii C za diela Život je krásny a Labutí sen.
V kategórií D tento rok uspela ANDREA JÁRMAYOVÁ z Liptovského Mikuláša svojimi osobitými a jedinečnými prácami Bezstarostnosť, Zvedavosť, Žiarlivá, V záhradke.
Insitná olejomaľba Cesta z Kameňa od  ĽUBOMÍRA VIERIKA z Liptovskej Lúžnej je posledným dielom  ktorému udelila porota cenu.

Porotu však tiež zaujali ďalšie výnimočné práce a čestné uznania sa rozhodla udeliť nasledovne:
V Kategórií A., JANE JANDOVEJ z Liptovského Mikuláša za prácu Perspektíva
Už ocenenej ŽELMÍRE LIŠUCHOVEJ, tentokrát za prácu Skrat.
Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku má tiež kreatívnych študentov a čestné uznanie bolo pridelené  BARBORE ŠIDLOVEJ za Návrh na poštovú známku a  RICHARDOVI ŠVARCOVI za Olejomaľbu Digitálny svet.

V kategórií B tento rok uspeli a čestné uznanie získali :
DENIS BRNOLIAK za maľbu Danaé, ERIKA DUCHOVNÁ za tušové kresby Etno I., Etno II., ANNA DZÚROVÁ za Liptovské Lúky, ĽUBOMÍR HAJDUČÍK za Kaviareň,
ZUZANA REPASKÁ za práce z keramiky Misa -  Mesiac a Rozhovor. KAROL ŠMIHULA čestné uznanie získal za grafiky Mesto, Not watching, Silueth, Súhra, Woman,
JUDITA FEŇVEŠOVÁ v kategórii C za maľbu Víly, ŠTEFAN PACKA za koláže Vodopád a Zima v Jasnej, EVA POLIAKOVÁ za Lesnú scenériu č.1 a Lesnú scenériu č.2 a olejomaľbu Strom života. V kategórií D aj tento rok uspel RASTISLAV FRIČ s prácami King Kong, Barmaniac, a El Dotore fiasko.
MIROSLAVA JURÍKOVÁ za linoryty  Kamarátky a  Za slnkom. MIKULÁŠ  MAJERČIAK za výnimočné Drevené plastiky a  DALIBOR NOVOTNÝ za drevorezbu Dalove hubky a ich inštaláciu.

Oceneným výtvarníkom blahoželáme a prajeme úspešnú prezentáciu svojich diel na krajskej súťaži Výtvarné spektrum, ktorá sa bude konať v mesiaci jún 2017 v Turzovke a celoslovenskej súťaži Výtvarné spektrum v Trenčíne.
Výstava Jarný salón vo výstavných priestoroch Centra Kolomana Sokola v Pongrácovskej kúrii potrvá do 15.4.2017 no taktiež sa tešíme na Vašu účasť na ďalších výstavách a podujatiach Liptovského kultúrneho strediska.


Mgr. art. Mária Vašicová
odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950

 
Tlačová správa - FILMFEST HRÁDOK - Rodinné video 2017
Utorok, 28 Február 2017 07:37
24. - 25. 2. 2017 sa uskutočnil 20. ročník filmového festivalu Filmfest Hrádok. Tento festival bol tohto roku premenovaný z pôvodného názvu Rodinné video, a to z dôvodu prekročenia pôvodných žánrových hraníc. Filmári tak mohli súťažiť v nových kategóriách, ako napríklad cestovanie, šport a aktivity.
Festival sa tiež otvoril študentom základných umeleckých škôl a stredných škôl. To všetko viedlo k nárastu súťažiacich a filmov. Filmov bolo 55, súťažiacich 44 z troch krajín: Slovensko, Česká republika a Nemecko.

Najmä pre mladších účastníkov viedol Mgr. art. Ivan Vredík workshop na tému one shot movie za pomocou mobilného telefónu. Ďalším vzdelávacím prínosom boli rozbory filmov odbornou porotou. Porotcami boli Mgr. art. Ivan Vredík, Doc. Marcela Plitková, ArtD. a ako predseda Doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.


20. RODINNÉ VIDEO
Liptovský Hrádok 24. – 25. 2. 2017
VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Celý článok...
 
Tlačová správa - Fototrojlístok v Liptovskom Mikuláši 2017
Pondelok, 06 Február 2017 06:55
Dňa 2.2.2017 sa vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska uskutočnila vernisáž výstavy Fototrojlístok.
Fototrojlístok je jedno z ďalších fotografických podujatí, ktoré spája na spoločnej výstave fotografov troch liptovských fotoklubov. Tento ročník je už tretím v poradí. Výstava je sprístupnená od 2.2.2017 do 3.3.2017 v pracovné dni od 8:00 do 15:00 hod. vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši. V prípade záujmu mimo uvedené hodiny aj na požiadanie a objednanie sa prostredníctvom telefonického kontaktu. Výstava je putovná, v novembri 2016 bola  nainštalovaná v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku  a po ukončení v Liptovskom Mikuláši bude premiestnená do Kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku. Cieľom výstavy je prezentovať činnosť aktívnych  fotoklubov, ako aj nezaradených umelcov v regióne Liptov. Vzhľadom na záujem takejto vzájomnej konfrontácie a prezentácie budeme pokračovať vo Fototrojlístku aj v tomto roku, pre ktorý je vyhlásená hlavná téma HUMOR.

Mgr. Petr Turoň
Odborný metodik pre film a fotografiu
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
 
Zápisnica zo zasadnutia RPZ pre umelecké slovo 2017
Pondelok, 30 Január 2017 06:43
LIPTOVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Regionálneho poradného zboru pre umelecké slovo
pri LKS Liptovský Mikuláš

konané dňa :     18. januára 2017
miesto :     v priestoroch LKS L. Mikuláš - klubové priestory v NKP Čierny orol
čas :         14.30 hod.
pozvaní:    Mgr. Tatiana Mravcová, Gymnázium, Lipt. Hrádok
Mgr. Kvetka Staroňová - Liptovský Mikuláš        
Zdenka Matějková – L. Mikuláš
Mgr. Soňa Šebová, Lipt. Porúbka
Mgr. Miroslav Marko, Gymnázium M. M. Hodžu, L.  Mikuláš    
Mgr. Janka Záborská, Ev. gymnázium J. Tranovského, L. Mikuláš         
Mgr. Mária Trnovská, Lipt. Mikuláš
Mgr. Ivana Niemiecz, ESŠ - Evanjelická ZŠ J. Janošku, Liptovský Mikuláš
Mgr. Zuzana Kuběnová, CVČ Nábrežie Dr. A. Stodolu L. Mikuláš
PhDr. Jozef Daník - CVČ Nábrežie Dr. A. Stodolu L. Mikuláš
PaedDr. Eva Nováková, ZŠ Ul. Bystrická cesta, Ružomberok        
Bc. Michaela Mrázová - Tesarovičová, CVČ Elán, Ružomberok    
PaedDr. Jaroslava Oravcová, ZŠ Ul. Hradná, L. Hrádok
Mgr. Bibiana Kľačková, ZŠ Černová
PhDr. Eva Štofčíková - metodik LKS,

neprítomní:
ospravedlnení: PaedDr. Eva Nováková, ZŠ Ul. Bystrická cesta, Ružomberok, Bc. Michaela Mrázová - Tesarovičová, CVČ Elán, Zuzana Kuběnová CVČ L. Mikuláš

Zasadnutie sa riadilo stanoveným programom.
Program zasadnutia
1)    Otvorenie a kooptovanie novej členky Mgr. Ivany Niemiecz – ESŠ L. Mikuláš.
2)    Zhodnotenie činnosti v minulom školskom roku 2015/2016 v oblasti umeleckého slova, rétoriky   a moderovania.
3)    Koncepcie regionálnych súťaží v školskom roku 2016/2017: 63. ročník Hviezdoslavov Kubín, 31. ročník Štúrov Zvolen, 14. ročník Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, 23. roč. Rázusovie Vrbica, 40. roč. SÁROVA BYSTRICA (súťaž mladých moderátorov), 24. ročník  Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY, súťaž v prednese sl. povesti - 25. ročník Šaliansky Maťko v školskom roku 2017/2018
4)    Návrh členov odborných porôt a navrhované termíny obvodných a regionálnych súťaži umeleckého slova, rétoriky a mladých moderátorov.
5)    Termíny vyšších - krajských a celoštátnych súťaží v školskom roku 2016/2017.
6)    Diskusia a záver.
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 © 2017 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.