Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášPlagát - Fragmenty Islandu 2016
Just Added
Utorok, 25 Október 2016 10:12
Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy
3. 11. 2016 o 16:30 hod.

 
Plagát - Z tvorby 2016
Pondelok, 03 Október 2016 07:02


Srdečne Vás pozývame na výstavu
Z TVORBY
pondelok - piatok 8:00 - 15:00 hod.

 
Podujatia LKS - november 2016
Just Added
Utorok, 25 Október 2016 09:09
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

november 2016

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.
pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


LIPTOV NA ORAVE
(Z TVORBY NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV)

Výstava klubu liptovských výtvarníkov
2. novembra – 5. decembra 2016
Dolný Kubín – Oravské kultúrne stredisko

usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

FRAGMENTY ISLANDU (plagát)

Výstava fotografií Martina Sprušanského.
4. – 30. novembra 2016 pon-pia 8:00-15:00 hod.
vernisáž výstavy 3.11.2016 o 16:30 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol


FOTOTROJLÍSTOK
Výstava fotografií troch liptovských fotoklubov z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Liptovského Hrádku
4. novembra – 3. decembra  pon-pia 8:00-16:00
Ružomberok – Liptovské múzeum v Ružomberku

usporiadatelia: Fotoklub Ružomberok, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

BENIAKOVE CHYNORANY – SLOVENSKÝ FESTIVAL POÉZIE (plagát),
23. ročník – výberové kolo pre okresy Žilinského samosprávneho kraja a pre okresy Poprad a Kežmarok
10. novembra 2016
Liptovský Mikuláš –  klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Tríbečské osvetové stredisko Topoľčany
spoluusporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ALTERNATÍVNE EXPERIMENTÁLNE VÝTVARNÉ POSTUPY
Monotypia.
Treba sa vopred prihlásiť na tel. č. 5522981
19. novembra 2016 od 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obv. úrad)

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

FOLKLÓRNE FÓRUM O CHOREOGRAFII
Odborná konferencia o choreografickej tvorbe vo folklórnych kolektívoch.
25. - 26. novembra 2016
Chata Kožiar – Žiar

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

ADVENTNÝ KONCERT
– DOBRÝ VEČER, POKOJ STÁLY VINŠUJEME VÁM...

I. adventný koncert spojený s remeselným dvorom.
Účinkujú: Terchovský orchester ludových nástrojov, FS Terchovec, DFS Terchovček, ĽH Martinky Bobáňovej, Spevácka skupina Čriepky Ružomberok, Ľudová hudba FS Liptov a remeselníci z Liptova.
27. novembra 2015 o 15:00 hod.  (remeselný dvor od 14:00 hod.)
Liptovský Mikuláš - Nádvorie NKP Čierny orol

usporiadatelia: Mesto Liptovský Mikuláš, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ŠALIANSKY MAŤKO
24. ročník obvodného kola postupovej súťaže v recitovaní slovenskej povesti
30. novembra 2016 od 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu

usporiadatelia: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času  Liptovský Mikuláš

Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Tlačová správa - Z tvorby 2016
Pondelok, 10 Október 2016 06:47
Tlačová správa  
Z TVORBY


Dňa 6. 10. 2016 bola slávnostnou vernisážou otvorená už tradičná výstava obrazov členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri   Liptovskom kultúrnom stredisku nesúca názov Z tvorby. Rozrastajúca sa základňa týchto výtvarníkov je predznamenaním veľkého množstva hotových diel, ktoré výtvarníci namaľujú na svojich stretnutiach v klube, na výtvarných plenéroch počas letných prázdnin. Tu vystavujú svoju najčerstvejšiu tvorbu.  Výtvarníci, ktorí sa  pravidelne schádzajú a pod vedením lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka si prehlbujú svoje výtvarné schopnosti. Motivácie záujemcov o kreslenia v klube sú rôzne. Hlavným spoločným motívom je chuť kresliť, rozvíjať v sebe ukrytý talent, obohacovať svoje výtvarné zručnosti o iné výtvarné techniky.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Sárova Bystrica 2016
Piatok, 21 Október 2016 07:01
Tlačová správa o priebehu regionálnej postupovej súťaže mladých mode¬rátorov
39. ročníka Sárova Bystrica 2016 v LKS v Lipt. Mikuláši

V klubových priestoroch LKS v Lipt. Mikuláši sa dňa 18.10.2016 uskutočnila regionálna postupová súťaž mladých moderátorov. V dvoch postupových kategóriách a kategórii žiakov 9. ročníkov ich celkovo súťažilo 8 z 9 prihlásených. Ich výkony posudzovala odborná porota v zložení Alida Hižnayová – predsedníčka, Mgr. Tatiana Mravcová a Mgr. Miroslav Marko – členovia.
Predmetom hodnotenia bolo vystúpenie jednotlivých aktérov v 4 disciplínach – spravodajstvo, reklama, rozhovor a vlastná relácia. Porota posudzovala jazykovú čistotu, dodržiavanie pravidiel spisov¬nej slovenčiny, celkový dojem, žurnalistickú prípravu, zvládnutie stresovej situácie a vysporiadanie sa s prípadnými prekážkami.
Porota opätovne s radosťou prijala účasť žiakov základných škôl v nepostupovej kategórii. Ocenila osobnú zainteresovanosť učiteľov ZŠ, ktorí svojich žiakov takto pripravili už do budúcoročnej súťaže stredoškolákov. Všetkých účastníkov porota odmenila pamätnými listami, vyzdvihla pozitíva vystúpení, kvalitnú slovenčinu, zaujímavé nápady v prípade rozhovorov (osobnosti z Liptova). Po skončení súťaže sa uskutočnilo verejné hodnotenie jednotlivých súťažiacich.
Porota vyčítala účinkujúcim v niektorých prípadoch zlú artikuláciu, chyby v intonácii, odpozorovanie od profesionálov (akési spievanie na konci viet, chýbajúci dôraz na predložku a jej spojenie s nasledujúcim slovom), čo je však možné odstrániť.
Pri príprave spravodajského bloku sa v zásade nevyskytli väčšie nedostatky, podobne aj reklama bola v poriadku, možno v niektorých prípadoch by sa žiadalo zmeniť spôsob prejavu, aby nepôsobil jednotvárne.
Čo sa týka ďalšej disciplíny – rozhovoru, väčšina súťažiacich bola znalá problematiky, resp. témy. Porota odporúčala zainteresovane pripraviť úvod a záver rozhovoru, klásť presnejšie otázky, v niektorých prípadoch je možno menej viac, aby rozhovor pôsobil vierohodne.
Poslednou disciplínou bola realizácia vlastnej relácie. I tu sa našli zaujímavé témy a porota ocenila tvorivú invenciu.
Môžeme konštatovať, že úroveň tohto ročníka regionálnej postupovej súťaže mladých moderátorov 39. ročníka Sárova Bystrica bola dobrá, neklesla pod minuloročnú napriek menšej účasti a porota po dohode odporúča postup na krajskú súťaž
v 1. kategórii   
Alžbete Berníkovej (Gymnázium L. Hrádok)
Martine Liškovej (dtto)
Samuelovi Gregovi (ESŠ-EGJT Lipt. Mikuláš)

v 2. kategórii   
Anne Brisudovej (Gymnázium MMH L. Mikuláš)

a v nepostupovej kategórii základných škôl porota udelila:
1. miesto Veronike Babalovej (ZŠ A. Hlinku Ružomberok)
2. miesto Dominikovi Palkovičovi (GMMH Lipt. Mikuláš) a
2. miesto Kristíne Kuzmíkovej (ESŠ-EGJT Lipt. Mikuláš)


V Lipt. Mikuláši 19.10.2016    
Alida Hižnayová, predsedníčka poroty 
Podujatia LKS - október 2016
Pondelok, 03 Október 2016 06:51
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

október 2016


KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV

kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
termín, miesto: pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15

L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

Z TVORBY (plagát), (tlačová správa), (fotogaléria)
Výstava z najnovšej tvorby klubu neprofesionálnych výtvarníkov.
termín, miesto: 6. - 28. októbra 2016 pon-pia 8:00-15:00 hod.
vernisáž výstavy 6. 10. 2016 o 16:00 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol


ALTERNATÍVNE EXPERIMENTÁLNE VÝTVARNÉ POSTUPY (plagát)
Experimentálne spracovanie kože.
termín, miesto: 8. októbra 2016 od 9:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

ŠKOLENIE LIPTOVSKÝCH FOLKLORISTOV (plagát), (tlačová správa)
Vzdelávacie podujatie pre vedúcich a členov FS, FSk a DFS z regiónu Liptov
termín, miesto:15. – 16. októbra 2016
Liptovský Mikuláš – SZUŠ

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

SÁROVA BYSTRICA (propozície), (plagát), (výsledky), (tlačová správa)
38. ročník regionálnej postupovej súťaže mladých moderátorov
termín, miesto:  18. októbra 2016 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol


ALTERNATÍVNE EXPERIMENTÁLNE VÝTVARNÉ POSTUPY (plagát)

Experimentálne techniky spracovania keramiky a skla – vinuté perle. Odborný lektor Eva Dudziková.
termín, miesto: 22. októbra 2016 od 9:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Tlačová správa 2 - Školenie liptovských folkloristov 2016
Utorok, 18 Október 2016 10:01
Tlačová správa
Školenie  liptovských folkloristov 2016


Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,  zorganizovalo v polovici októbra  školenie pre všetkých liptovských folkloristov, vedúcich folklórnych kolektívov, tanečných pedagógov a záujemcov o prácu vo folklórnych kolektívoch.
V dňoch 15. a 16. októbra 2016 sa priestory Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Mikuláši otvorili pre všetkých záujemcov o vzdelávanie sa v oblasti folklóru už 5. krát po sebe. Podujatie tak úspešne nadviazalo na mnohé vzdelávacie podujatia, ktoré Liptovské kultúrne stredisko organizovalo v minulosti a napĺňa tak svoju úlohu metodického a odborného centra pre záujemcov o umeleckú činnosť.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Školenie liptovských folkloristov 2016
Streda, 05 Október 2016 10:37
Tlačová správa - Školenie liptovských folkloristov

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje cez víkend 15. a 16. 10. 2016 Školenie liptovských folkloristov v priestoroch tanečného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Mikuláši.
Témami školenia budú tanečná príprava v detskom folklórnom kolektíve,  práca so záznamom, terénny výskum a jeho využitie, rozvoj zručností a schopností nie len detského interpreta a ďalšie zaujímavé témy.
Školenie bude prebiehať pod vedením odborných lektorov: Mgr. art. Simona Dikaszová, Mgr. art. Andrea Pitoňáková, Mgr. Mária Palasthyová a PhDr. Andrea Jágerová.
Celý článok...
 
Podujatia LKS - september 2016
Utorok, 13 Spetember 2016 07:51
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

september 2016


KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
termín, miesto: pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

FILMÁRSKY PLENÉR
Plenér zameraný na filmový strih. Odborní lektori MgA. Roman Varga a Mgr. art. Vladimíra Hradecká.
termín, miesto: 3. – 4. septembra 2016
Chaty Liptovská Mara

organizátor: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

LIBUŠA VYŠNÁ - SO SEBOU (tlačová správa),
Autorská výstava.
termín, miesto: 2. – 30. septembra 2016 pon-pia 8:00 – 15:00 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol
DERNIERA VÝSTAVY 30.9.2016 O 16:00 HOD.
organizátor: Liptovské kultúrne stredisko

ALTERNATÍVNE EXPERIMENTÁLNE VÝTVARNÉ POSTUPY (plagát)
Remeselná dielňa zameraná na experimentálnu výškotlač.
termín, miesto: 24. septembra 2016
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Tlačová správa - Šikovníček 2016
Utorok, 09 August 2016 11:00
Tlačová správa
Remeselný tábor Šikovníček


Škovníček – tradične nesie  názov v poradí už tretieho remeselného tábora, ktorý v dňoch 1.8. - 5. 8. 2016 zorganizovalo Liptovské kultúrne stredisko ako prímestský letný tábor v remeselných dielňach, v Obvodnom úrade na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.
Pod vedením školených lektorov počas jedného týždňa sa prihlásené deti  zaúčali do tajov rôznych remeselných techník vychádzajúcich z tradičných remeselných postupov ako sú tkanie, mokré a suché plstenie vlny, maľovanie na hodváb, vyšívanie,  háčkovanie, tkanie cigánskych tkaníc. Z hliny si deti vyrobili rôzne figúrky, zvončeky, hrnčeky, kachličky, korálky, darčekové predmety.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Ateliér v prírode 2016
Utorok, 09 August 2016 10:55
Tlačová správa
Ateliér v prírode - výtvarný plenér


Ateliér v prírode - výtvarný plenér sa uskutočnil v dňoch 29. 7. - 31. 7. 2016 v  prekrásnom prostredí oravskej prírody v  Zuberci. V tomto roku si výtvarníci klubu neprofesionálnych výtvarníkov počas troch dní vyskúšali kaligrafickú maľbu inšpirovanú maľbou čínskych a japonských umelcov. Hlavný inšpiračný zdroj im slúžili prírodné scenérie okolia Zuberca, skanzenu Oravskej dediny, roháčskych plies.  Výtvarný posun krajinných scenérií a prírodných detailov bol podľa zadania obsahovo posunutý  hlavne v  špecifickosti daných výtvarných techník s  precítením miesta - krajiny. Východnú tušovú maľbu predovšetkým  obdivujeme ako umenie bezprostrednosti, kedy maľba odráža charakter a rozhodnosť tvorcu. Výtvarníci sa zamerali na stvárnenie prírody  a krajinných scenérií s dôrazom  na prácu so štetcom, spôsobom prevedenia, ako je držanie a prítlak ťahu štetca, čo je výrazným efektom tušovej maľby.  Dôležitosť sa kladie aj na voľbu papiera a kvalitu tušu.  
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 © 2016 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.