Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášPlagát - Prvá výstava
Piatok, 01 December 2017 07:07
Srdečne Vás pozývame na výstavu
pondelok - piatok 8:00-15:00 hod.

 
Plagát - Fototrojlístok Rbk 2017
Utorok, 05 December 2017 07:25
 
Tlačová správa - Muzikanti kde ste?
Štvrtok, 07 December 2017 09:09
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo v roku 2017 sériu dielní pre mladých muzikantov nie len z regiónu Liptov.

Región Liptov mal svojich chýrnych muzikantov a boli aj ich nasledovníci. Žiaľ v súčasnej dobe sa región Liptov trápi s nedostatkom muzikantov, ktorí by nasledovali štýl a  interpretačné majstrovstvo svojich predchodcov. Nedostatok najmä kvalifikovaných pedagógov, zorientovaných v ľudovej hudbe, je príčinou, že sa detské folklórne kolektívy a následne aj dospelé, boria s problémom, že k tancom nemá kto zahrať tak, ako to k jednotlivým rozmanitým obciach Liptova prislúcha.

Táto situácia v regióne Liptov, ktorá pretrváva už niekoľko rokov bola východiskom pre vznik projektu, ktorý by podchytil deti, ktoré začínajú, alebo už pracujú pri DFS. V roku 2016 sme v spolupráci s občianskym združeným Folklórny plamienok zorganizovali formou prímestského tábora hudobné dielne v meste LM. 5 dní tvorivej systematickej práce prinieslo ovocie a deti sa spolu so svojim lektorom Milošom Bobáňom odprezentovali blokom piesní z Važca na folklórnom festivale v Ploštíne. Veľké nadšenie detí a ich rodičov nás podnietilo k pokračovaniu projektu.
V roku 2017 sa teda projekt Muzikanti kde ste?  skladal z viacerých aktivít. 5 hudobných dielní počas víkendu, určené pre liptovských muzikantov, jeden veľký 6 dňový muzikantský tábor v mesiaci august, kde sa stretli primášikovia a huslisti z celého Slovenska, ktorý svoju prácu odprezentovali na festivale Pod skalkou v Ploštíne, a záverečná prezentácia účastníkov dielní z Liptova na vianočnom koncerte na Nádvorí NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši v prvú adventnú nedeľu 3.12.2017.

Celoročná práca s mladými muzikantmi sa vyplatila, nie len že vznikli nové priateľstvá a získali nové vedomosti a zručnosti, ale projekt prispel k zastabilizovaniu pracujúcej detskej ľudovej hudby v meste Liptovský Mikuláš a podnietil prácu s mladými muzikantmi v obci Biely Potok.

Počas roka sa deti zoznámili s piesňovým materiálom z obcí Bobrovec, Liptovské Sliače, Východná, Važec, Terchová a s koledami z Liptova.
Deti na víkendových dielňach viedli lektori Martin Socháň, Matúš Záborský, Jaroslav Hrnčiar, Miloš Bobáň a Michal Kubáň.
Letný tábor  Primášikovia viedli pre huslistov z celého Slovenska Michal Noga, Tamas Péter a Miloš Bobáň.

V nasledujúcom roku Liptovské kultúrne stredisko bude pokračovať vo vzdelávacích aktivitách pre mladých muzikantov z regiónu Liptov, ale aj zo Slovenska. Po zavŕšení tohtoročného projektu, však už s väčším pokojom, že tanečníkom predsa len bude mať kto zahrať pod nohy.

Za spoluprácu ďakujeme SZUŠ LH za poskytnutie priestorov.

Podujatie  z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia.
Spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj.


Ing. Michaela Košová
LKS 
Tlačová správa - Prvá výstava 2017
Piatok, 01 December 2017 07:20
Tlačová správa PRVÁ VÝSTAVA

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy členov fotoklubu pri Liptovskom kultúrnom stredisku, ktorá sa uskutoční 7. decembra o 16:30 hod. v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska.
Výstava s príznačným názvom „Prvá výstava“ prezrádza, že sa jedná o prvú kolektívnu prezentáciu členov fotoklubu. Fotoklub pri LKS vznikol v júni 2017 a má približne 27 členov.
Výstava nemá spoločnú tému, no autori fotografií predstavujú svoju tvorbu v čierno-bielych farbách s odtieňmi šedej. Výstava potrvá do 5. januára 2017 a bude sprístupnená v pondelok až piatok od 9:00 do 16:00 hod..
Tešíme sa na Vás!  

Mgr. art. Mária Vašicová
odborný metodik pre film a fotografiu
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

 
Adventné koncerty 2017
Sobota, 25 November 2017 13:23
 
Plagát - Paples 2018
Utorok, 05 December 2017 06:40
 
Tlačová správa - II. adventný koncert 2017
Streda, 29 November 2017 13:27
Tlačová správa

II. adventný koncert v Liptovskom Mikuláši
Keď sa advent rozhostí chodia čudnie bytosti


Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  založilo tradíciu adventných koncertov v meste Liptovský Mikuláš už v roku 2003. Vtedy sa uskutočnil jeden vianočný koncert v kostole sv. Mikuláša za skromnej účasti návštevníkov. Odvtedy sa myšlienka adventných koncertov rozrástla na cyklus 4 koncertov a k ich organizátorom pribudlo mesto Liptovský Mikuláš. Účinkujúci hlavne z domáceho regiónu a rôznych žánrov predstavili Mikulášanom svoje umenie v príjemnej predvianočnej atmosfére v kostoloch a priestoroch umeleckých inštitúcií. Návštevnosť podujatí z roka na rok rástla a v súčasnosti sa už tešia stovkám návštevníkov. V tradícii koncertov pokračujeme úspešne aj v tomto roku.
Liptovské kultúrne stredisko pripravuje na nedeľu 3. 12. 2017  adventný koncert s názvom Keď sa advent rozhostí chodia čudnie bytosti.  Folklórne súbory Liptáčik a Liptov z Ružomberka a DFS Ďumbier z Liptovského Mikuláša ukážu zvyky našich predkov, ktoré sa viažu k adventnému obdobiu.
Sviatočnú atmosféru na nádvorí dotvoria remeselníci s tradičnými výrobkami.

Prijmite naše pozvanie na II. adventný koncert s ľudovou tematikou 3. 12. 2017 o 15:00 na Nádvorí NKP Čierny orol.


Ing. Michaela Košová
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši


 
Tlačová správa - BWB 2017
Pondelok, 20 November 2017 13:33
Tlačová správa Budapešť, Wien, Bratislava

Vo štvrtok 19. novembra sa v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska konala vernisáž výstavy Budapešť, Wien, Bratislava. Autori výstavy Ladislav Vallach, Tomi Thor a Gejza Szabó svojimi streetovými fotografiami predstavili návštevníkom výstavy tri európske metropoly   a svoj pohľad na život v nich.
Saxofonistka Michaela Šipeková spolu s klaviristom Metodom Rakárom otvorili vernisáž a svojim  hudobným repertoárom sprevádzali celé podujatie.  Priaznivci fotografie a  široká verejnosť  mohli túto výstavu vzhliadnuť tento rok aj v Galérii LIMES v Komárne, v LEICA BOUTIQUE v Budapešti a v Cisársko – kráľovskej historickej jazdiarni v Nových Zámkoch.  Kurátorom výstavy bol akademický maliar Pavol Rusko, ktorý sa podieľal aj na koncepte inštalácie. Táto výnimočná výstava troch autorov potrvá v Liptovskom kultúrnom stredisku do 1. decembra 2017.

Mgr. art.  Mária Vašicová
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981 
Podujatia LKS - december 2018
Utorok, 28 November 2017 13:06
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

december 2017

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.
termín, miesto: pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15

L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

KLUB KERAMIKÁROK
Stretnutie členov klubu
termín, miesto: utorok 16:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


FOTOTROJLÍSTOK (plagát)
Výstava fotografií troch liptovských fotoklubov z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Liptovského Hrádku.
termín, miesto: 1. decembra 2017 – 5. januára 2018
vernisáž výstavy 8. 12. 2017 o 14:30 hod.
Ružomberok – Liptovské múzeum

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Fotoklub Ružomberok

BUDAPEŠŤ, VIEDEŇ, BRATISLAVA
Autorská výstava fotografií troch fotografov – Ladislav Vallach, Tomi Thor, Gejza Szabó – zachytávajúca život v troch veľkomestách.
termín, miesto: do 1. decembra 2017 pon-pia 8:00-15:00 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol


ADVENTNÝ KONCERT
KEĎ SA ADVENT ROZHOSTÍ, CHODIA ČUDNIE BYTOSTI (plagát)

II. adventný koncert spojený s remeselným dvorom. Účinkujú: DFS Liptáčik a FS Liptov z Ružomberka, DFS a ĽH Ďumbier
3. decembra 2017 o 15:00 hod.  (remeselný dvor od 14:00 hod.)
Liptovský Mikuláš - Nádvorie NKP Čierny orol

usporiadateľ: Mesto Liptovský Mikuláš, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

PRVÁ VÝSTAVA (plagát), (tlačová správa)
Výstava členov fotoklubu pri Liptovskom kultúrnom stredisku.
termín, miesto: 7. decembra 2017 – 5. januára 2018 pon-pia 8:00-15:00 hod.
vernisáž výstavy 7. 12. 2017 o 16:30 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol


VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY INTERMEDIÁLNEJ TVORBY

Výtvarný workshop na tému: Maľba alternatívnymi prostriedkami
Odborný lektor Mgr. art. Robert Močiliak.
Je potrebné sa vopred prihlásiť!
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

termín, miesto: 9. decembra 2017 o 9:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


ŠALIANSKY MAŤKO (propozície), (plagát)
25. ročník obvodného kola postupovej súťaže v recitovaní slovenskej povesti
termín, miesto:  13. decembra 2017 od 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času  Liptovský Mikuláš

Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Tancuj, tancuj 2017 - tlačová správa
Utorok, 14 November 2017 13:33
Tlačová správa
Tancuj, tancuj - celoštátna súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov
11.11.-12.11.2017 Liptovský Mikuláš

Choreografia je neľahká tvorba. Svoju predstavu, skúsenosti a poznatky skumulované do formy javiskového diela zverí choreograf tanečníkom a súborom, kde žijú ďalej svoj život.
Jeho dielo sa vyvíja a rastie ďalej vďaka jeho interpretom a nasáva z nich ich osobnostné črty a charaktery. Je to v umeleckom svete, vo svete tvorby, jedinečná symbióza.

Celoštátna súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov každé 3 roky vytvára priestor pre prezentovanie a vzájomnú konfrontáciu aktuálnej práce choreografov ľudového tanca z celého Slovenska. V roku 2014 prebralo úlohu organizátora súťaže, po Košiciach a Rimavskej Sobote,  Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a po troch rokoch sa súťaž konala  na Liptove opäť.
V dňoch 11. a 12. 11. 2017 sa tak v liptovskomikulášskom Dome kultúry stretli súbory, ktoré postúpili na najvyššie kolo súťažnej prehliadky z krajských kôl.
Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spolufinancované bolo s podporou ŽSK.

V Liptovskom Mikuláši sa počas novembrového víkendu predstavilo viac ako 400 tanečníkov  a muzikantov z trinástich folklórnych súborov zo všetkých ôsmych krajov Slovenska .Svoje choreografie predstavilo 19 autorov a spoluautorov.
O titule Laureát pre najlepšie choreografie  rozhodla odborná porota v zložení:  
Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.- etnomuzikológ, Katedra etnomuzikológie a folkloristiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Mgr. Mgr.art. Barbora Morongová PhD.- tanečná pedagogička, etnochoreologička, MKSR
Mgr. art. Lenka Šútorová - Konečná, ArtD., choreografka, tanečná pedagogička, Centrum tradičnej kultúry, Myjava
Mgr.  Alžbeta Lukáčová PhD., etnomuzikologička, dramaturgička štátnej opery v Banskej Bystrici
Mgr. art. František Morong - tanečný pedagóg, o.z. Dragúni
Dušan Hégli - choreograf, režisér, umelecký vedúci umeleckého súboru Ifjú Szívek
Mgr. art. Slavomír Ondejka - tanečný pedagóg, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Košice

Podujatie v sobotnej súťažnej časti tvorili dva bloky choreografí.
V prvom bloku vystúpili:
FS Ilosvai, Veľká Ida
Tance zo Žitného ostrova, choreografia: Tomáš Dopsa, Michal Kupec
FS Vranovčan
Z-B-O † H-O-M, Choreografia: Peter Kocák, Stanislav Marišler
FS Vršatec, Dubnica nad Váhom
Ozveny Telgártu, choreografia: Martin Urban
UFS Mladosť , Banská Bystrica
Iľečke, choreografia: Tatiana Urbanová, Katarína Bagľašová
FS Jelenčan, Jelenec
„Aj u nás sa tancuje...!“, choreografia:Boris Magát
FS Raslavičan, Raslavice
„Kim ce ňezačepia“, choreografia: Monika Balážová
FS Váh, Liptovský Mikuláš
Na pltisku, choreografia:Miroslava Palanová

V druhom bloku účinkovali:
FS Hornád, Košice
Maľovaní, choreografia: Štefan Štec
FS Rakonca, Fiľakovo
Stanica na východe, choreografia: Gábor Gálik, Klaudia Gáliková
FS Živel, Bratislava
Hore tým Vernárom, choreografia: Ján Michálik
FS Csallóközi, Dunajská Streda (
Tance z Vág - Garam köz, choreografia: Attila Oláh
FS Parchovianka, Parchovany
Karička z Parchovian, choreografia:  Jozef Topolovský st., Jozef   
Topoľovský ml., Michal Hirko
FS Ponitran, Nitra
Z Podzoboria, choreografia: Peter Hrabovský

Porota rozdelila choreografie do troch pásiem: zlatého, strieborného a bronzového a udelila titul Laureát a 3 špeciálne ocenenia.

Celoštátna prehliadka Tancuj, tancuj však nebola len o súťažení, ale najmä o konfrontácii práce v jednotlivých kolektívoch, o diskusiách a spoločných stretnutiach.
Na tie bol priestor na sobotnej spoločnej zábave, kde sa všetci účastníci do neskorých nočných hodín zabávali pri ľudovej hudbe Michala Pagáča a v školách tanca sa naučili tance z Hrochote. Lektormi tanečnej školy boli Ján Michálik a Katarína Sládečková.
Ďalším miestom na spoločné diskusie a najmä rozbor predvedených choreografií odbornou porotou bol rozborový seminár v nedeľných doobedných hodinách.

V poobedných hodinách vyvrcholila prehliadka galaprogramom, v ktorom účinkovalo 9 folklórnych kolektívov, ktoré v ostatnom období odprezentovali, alebo odprezentujú svoje nové scéniské programy (FS Váh - Jánovačka, FS Ponitran - Na západe niečo nového, FS Živel - Kocka, FS Hornád - Okamih, FS Vranovčan - Zbohom, UFS Mladosť- Obrazy z Dolnej zeme, FS Vršatec - ostaté CD Život ako pieseň, FS Ilosvai a FS Csallóközi nesúťažné choreografie) a v jeho úvode porota vyhlásila výsledky celoštátnej súťaže.

Titul Laureát:
FS Hornád, Košice
choreografia: Maľovaní
autor: Štefan Štec


ceny poroty:
FSk Raslavičan, Raslavice - cena za presvedčivý interpretačný prejav ľudovej hudby
FSk Parchovianka, Parchovianka - cena za štýlovú interpretáciu
Tomáš Blažek, FS Ponitran - cena za štýlovú interpretáciu v hre na gajdách


Zlaté pásmo:
FS Hornád, Košice
choreografia: Maľovaní, autor: Štefan Štec
FS Váh, Lipt. Mikuláš
choreografia: Na pltisku, autor: Miroslava Palanová
FS Vranovčan, Vranov nad Topľou
choreografia: Zbohom, autor: Peter Kocák, Stanislav Marišler
FS Csallóközi, Dunajská Streda
choreografia: Tance z Vág, autor: Attila Oláh
FS Ponitran, Nitra
choreografia: Z Podzoboria, autor: Peter Hrabovský


Strieborné pásmo:
FS Ilosvai, Veľká ida
choreografia: Tance zo Žitného ostrova, autor: Tomáš Dopsa, Michal Kupec
UFS Mladosť, Banská Bystrica
choreografia: Ilečke, autor: Tatiana Urbanová, Katarína Bagľašová
FS Rakonca, Fiľakovo
choreografia:  Stanica na východe, autor: Gábor Gálik, Klaudia Gáliková
FS Parchovianka, Parchovany
choreografia: Karička z Parchovian, autor: Jozef Topoľovský st. Jozef Topoľovský ml., Michal Hirko.


Bronzové pásmo
FS Vršatec, Dubnica nad Váhom
choreografia: Ozveny z Telgártu, autor: Martin Urban
FS Jelenčan, Jelenec
choreografia: „ Aj u nás sa tancuje“, autor: Boris Magát
FS Živel, Bratislava
choreografia: Hore tým Vernárom, autor: Ján Michálik
FSk Raslavičan, Raslavice
choreografia: „ Kim ce ňezačepia“, autor: Monika Balážová


Ľudový tanec je jedinečnou umeleckou hodnotou. Nesie v sebe múdrosť predchádzajúcich generácii, životné skúsenosti, radosti aj ťažké chvíle. V minulosti bol ľudový tanec samozrejmosťou pre všetky generácie, tancovať vedeli lepšie ako písať či čítať  a napriek tomu ním vedeli vyjadriť všetko.
V súčasnom svete môžeme ďakovať z celého srdca Bohu či prozreteľnosti, že sú u nás ľudia, etnológovia, etnomuzikológovia, taneční pedagógovia, muzikanti, folkloristi, nadšenci a obetavci, ktorí zasvätili svoj život záchrane tohto jedinečného klenotu našej kultúry a šíria ho ďalej v javiskovej či mimoscénickej podobe. A aj vďaka nim sme tu v Liptovskom Mikuláši mohli sledovať 13 folklórnych súborov, ktoré odprezentovali choreografie 19 autorov a spoluautorov v súťažnej časti celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj 2017.
Teraz je už dotancované, aspoň pre tento krát a u nás v Mikuláši, niekde v ďalších kútoch Slovenska sa už teraz trénuje, nacvičuje, skúma a tvorí, aby sme pri ďalších podobných podujatiach mohli opäť tlieskať zanieteniu a talentu ľudí, pre ktorých je folklór veľkou láskou a možno aj životným poslaním.

Ing. Michaela Košová
metodik pre folklór LKS

 
Tlačová správa - Tancuj, tancuj 2017
Štvrtok, 02 November 2017 06:45
11. - 12. 11. 2017 sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční celoštátna postupová súťaž choreografií folklórnych kolektívov TANCUJ, TANCUJ. Organizátorom podujatia je Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš, vyhlasovateľom a garantom podujatia je NOC v Bratislave.
Z krajských kôl do vrcholného kola súťaže, ktorá sa koná raz za 3 roky,  postúpilo 13 folklórnych kolektívov z celého Slovenska.

Podujatie v sobotnej súťažnej časti, 11. 11. 2017,  tvoria dva bloky choreografí: I. blok od 15:00 do 16:30. II. blok od 17:00 do 18:30. Prehliadka vyvrcholí vyhlásením výsledkov a galaprogramom  v nedeľu 12.11. o 14:00.
Postupujúci: UFS Mladosť Banská Bystrica, FS Živel Bratislava,  Fsk Raslavičan Raslavice, FS Ponitran Nitra, FS Jelenčan Jelenec, FS Vranovčan Vranov nad Topľou, FS Csallóközi z Dunajskej Stredy, FS Vršatec Dubnica nad Váhom, FS Ilosvai Veľká Ida, FS Hornád Košice, FS Rakonca Fiľakovo a domáci FS Váh, Liptovský Mikuláš.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.


Príďte podporiť najlepšie folklórne kolektívy z celého Slovenska do veľkej sály v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši 11.-12.11.2017.
Vstup je voľný.


Ing. Michaela Košová
odborný metodik pre folklór
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950


 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 © 2017 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.