Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášPlagát - Hviezdoslavov Kubín Rbk - 2015
Utorok, 17 Marec 2015 06:56
 
Liptovská ochotnícka scéna 2015 - výsledky
Just Added
Utorok, 24 Marec 2015 12:57

Výsledky
LIPTOVSKÁ OCHOTNÍCKA SCÉNA 2015
12. ročník regionálna postupová súťaž divadla dospelých a divadla mladých

Názov postupovej súťaže: LIPTOVSKÁ OCHOTNÍCKA SCÉNA 2015
Miesto a termín konania prehliadky ZUČ: súťažné predstavenia na domovskej prípadne hosťujúcej scéne amatérskych divadelných súborov v regióne Liptova
Termín konania: do 31. marca 2015
Vyhlasovateľ: Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši z poverenia Žilinského samosprávneho kraja
Organizátori: Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom  Mikuláši, Žilinský samosprávny kraj
Spoluorganizátori: záväzne prihlásené amatérske divadelné súbory z regiónu Liptova

Odborná porota:
predseda: Mgr. Andrej Opálený, amatérsky dramatik a člen RPZ pre amatérske divadlo pri LKS v L. Mikuláši,
členovia: Mgr. Mária Grajciarová, amatérska režisérka z ODS Ploštín a  členka RPZ pre amatérske divadlo pri LKS v L. Mikuláši,
Anna Šrolová, amatérska režisérka a scénografka, Pavčiná Lehota - uvoľnená z funkcie zo zdravotných dôvodov
    

Do súťaže sa prihlásilo : 7 súborov

18. január 2015 v Kultúrnom dome v Smrečanoch o 16:00
Neprofesionálny divadelný súbor ATAK 9 v Dovalove
Vlado Mores Ty budeš moja alebo nevesta pre milionára
réžia Michal Tomasy a Libuša Števčeková

kategória divadla mladých

31. januára 2015 v Kultúrnom dome v Dovalove o 15:00
Ochotnícky divadelný súbor Rozmajrín v Smrečanoch
Nikolaj Vasilievič Gogoľ RE(U)VÍZOR
réžia Vlasta Mašurová

kategória divadla mladých

31. januára 2015 v Kultúrnom dome v Dovalove o 16:30
Neprofesionálny divadelný súbor ATAK 9 v Dovalove
Rudolf Kazík VERONA
réžia Michal Tomasy
kategória divadla mladých

14. februára 2015 v Kúpeľoch Lúčky o 19:00
Matičná divadelná ochotnícka scéna pri Dome MS v Liptovskom Mikuláši
Peter Vrlík PREKAZENÁ VOĽBA
réžia Emil Hižnay

kategória divadla dospelých

7. marca 2015 v Kine kultúra v Kultúrnom dome A. Hlinku v Ružomberku o 20:00 hod.
Neprofesionálny divadelný súbor RosaThea v Ružomberku
Lukáš  Brutovský   TALENTY
réžia Marianna Stančoková

kategória divadlo dospelých

8. marca 2015 v Kultúrnom dome v Hubovej o 17:00
DIVADLO HUBOVÁ
Miroslav Horníček Dvaja muži v šachu
réžia: Peter Olos

kategória divadla dospelých


20. marca 2015 v Kultúrnom dome v Likavke o 10:00
Divadelný súbor Fireball ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku
HELENKA na motív diela Ireny Douskovej
réžia Anna Mišurová

kategória divadla mladých

20. marca 2015 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši o 16:00
DivaLDO ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš  - odvolané
Peter Gustáv Hrbatý ČAS NA SMRŤ
réžia Peter Danko

kategória divadlo dospelých


Výsledky súťaže – podľa jednotlivých kategórií:


A. /  v kategórii divadla dospelých za okres Liptovský Mikuláš a Ružomberok 
s postupom na krajskú postupovú súťaž a prehliadku 41. ročník BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2015 v Liptovskom Mikuláši 16. - 19. apríla 2015

Hlavná cena v regionálnej súťaži Liptovská ochotnícka scéna 2015
DIVADLO HUBOVÁ
s inscenáciou Miroslava Horníčka Dvaja muži v šachu v réžii Petra Olosa
s priamym postupom na krajskú súťaž a prehliadku 41. ročník Belopotockého Mikuláš 2015

odporúčaný postup na krajskú súťaž a prehliadku 41. ročník Belopotockého Mikuláš 2015
Neprofesionálny divadelný súbor RosaThea v Ružomberku
s divadelnou inscenáciou hry Lukáša  Brutovského  TALENTY v réžii Marianny Stančokovej


B. /  v kategórii divadla mladých za okres Liptovský Mikuláš a Ružomberok
s postupom na krajskú postupovú súťaž a prehliadku 41. ročník BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2015 v Liptovskom Mikuláši 16. - 19. apríla 2015

1. miesto v kategórii divadla mladých
Neprofesionálny divadelný súbor ATAK 9 v Dovalove
s inscenáciou hry Rudolfa Kazíka VERONA v réžii Michala Tomasyho

odporúčaný postup na krajskú súťaž a prehliadku 41. ročník Belopotockého Mikuláš 2015
Divadelný súbor Fireball ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku
s divadelnou inscenáciou HELENKA na motív diela Ireny Douskovej v réžii Anny Mišurovej


Ďalšie individuálne ocenenia:

za ženský herecký výkon
Beáte Olosovej  z Divadla Hubová za stvárnenie postavy BIANCY v divadelnej inscenácii  M. Horníčka Dvaja muži v šachu

za mužský herecký výkon
Ľubomírovi Olosovi z Divadla Hubová za stvárnenie postavy GIACOMA Campo Forte de la Signoria v divadelnej inscenácii M. Horníčka Dvaja muži v šachu

- za scénografické riešenie a hudobné spracovanie divadelnej inscenácie hry M. Horníčka Dvaja muži v šachu Milanovi Matisovi z Divadla Hubová

- za tvorivú prácu s mladým ochotníckym kolektívom Vlaste Mašurovej z Ochotníckeho divadelného súbor Rozmajrín v Smrečanoch v divadelnej inscenácii hry Nikolaja Vasilieviča Gogoľa RE(U)VÍZOR

- za invenčný prístup pri inscenovaní regionálnej historickej témy Matičnej divadelnej ochotníckej scéne pri Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši v hre Petra Vrlíka PREKAZENÁ VOĽBA v réžii Emila Hižnaya

- za kolektívny herecký výkon Neprofesionálnemu divadelnému súboru ATAK 9 z Dovalova v divadelnej inscenácii hry Vlada Moresa Ty budeš moja alebo nevesta pre milionára v réžii Michala Tomasyho a Libuše Števčekovej

- za réžiu Michalovi Tomasymu z Neprofesionálneho divadelného súboru ATAK 9 z Dovalova v divadelnej inscenácii hry Rudolfa Kazíka VERONA


Zodpovedný pracovník regionálneho kultúrneho strediska: PhDr. Eva Štofčíková, odborný metodik pre amatérske divadlo a umelecké slovo
Kontakt na organizátora prehliadky (názov, adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa): 
Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044/ 55 229 81, Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

V Liptovskom Mikuláši 20. marca 2015

 
Plagát - Hviezdoslavov Kubín LM 2015
Utorok, 17 Marec 2015 13:38

 
Plagát - Divadlo deťom 2015
Utorok, 17 Marec 2015 13:44
 
Rok Ľudovíta Štúra 2015 - plagát
Utorok, 17 Marec 2015 09:34
 
Tlačová správa - Liptovská ochotnícka scéna2
Piatok, 13 Marec 2015 06:57

Prekazená voľba, Talenty a Dvaja muži v šachu sú názvy divadelných inscenácií, ktoré sa súťažne prezentovali vrámci výberového kola regionálnej postupovej súťaže divadla dospelých Liptovská ochotnícka scéna 2015.

Prekazená voľba, príbeh ktorý sa mohol odohrať pred 150 rokmi v Liptovskej stolici, je dramatická predloha Petra Vrlíka, ktorú naštudovali amatérski ochotníci Matičnej divadelnej ochotníckej scény pri Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Ochotníkov  z MADOS-u režijne vedie Emil Hižnay a po prvýkrát sa prihlásili do regionálnej postupovej súťaže v kategórii divadla dospelých. Čo sa týka samotnej inscenácie, cítiť v nej výrazné zásahy skúsenej ruky režiséra, pána Hižnaya, vďaka ktorým sa stala predloha P. Vrlíka dramatickejšou. Niektoré mizanscény v inscenácii boli perfektne vybudované, čo okamžite vyvolalo spontánnu odozvu u diváka, konštatovala členka odbornej poroty Mgr. Mária Grajciarová v hodnotení. Súťažné predstavenie Prekazená voľba matiční ochotníci odohrali 14. februára 2015 v divadelnej sále v Kúpeľnom dome v Lúčkach.

Talenty, divadelná hra súčasného slovenského dramatika Lukáša Brutovského sa odohráva na generálke a v zákulisí talentovej reality šou, ktorú naštudovali ochotníci z Ružomberského neprofesionálneho divadla RosaThea a súťažne ju uviedli 7. marca 2015 v Kine Kultúra v Ružomberku. Pod režijným vedením Marianny Stančokovej súbor pracuje od roku 2011. V poradí tretia divadelní inscenácia Talenty je odvážna sonda do zákulisia absurdných súťaží, dnes bežný fenomén, ktorá sa snaží odhaliť morálku a charakter siedmich aktérov s "výnimočným talentom", pre ktorých je úspech vyššou hodnotou, ako je ľudský život. Tento ešte mladý súbor má už za sebou aj celkom úspešné výsledky. S minuloročnou inscenáciou Babyboom získal 3. miesto v národnej divadelnej prehliadke  Palárikova Raková v Čadci.

Dvaja muži v šachu, dramatická predloha známeho českého herca, režiséra a dramatika Miroslava Horníčka, ktorú si vybral k naštudovaniu nemenej známy ochotnícky divadelný súbor z Hubovej. Nad hubovským súborom a komédiou o láske a nezmyselnosti vojen  prevzal režijnú taktovku domáci herec Peter Olos a súťažné predstavenie odborná porota videli 8. marca 2015 v Kultúrnom dome v Hubovej. Milan Matis 40 rokov režijne viedol súbor. Divadelný bard z Hubovej v súčasnosti dozerá na prípravu inscenácie a pomáha  v scénografickom a hudobnom prevedení inscenácie. Dvaja talianski grófi (Ľubomír Olos a Štefan Kašák) a dve talianske sedliačky (Beáta a Terézia Olosová) rozohrali herecky bravúrnu "taliansku partiu šachu".

Pôvodne trojčlenná, na týchto predstaveniach už iba dvojčlenná odborná porota A. Opálený, M. Grajciarová, pani Anna Šrolová zo zdravotných dôvodov odstúpila z funkcie, opäť zhodne konštatovala po súťažných predstaveniach na rozborovom seminári, v oboch prípadoch to bol veľmi vhodný výber dramatickej predlohy s výsostne aktuálnymi témami a s disponovaným hereckým obsadením. 

Ďalšie divadelné inscenácie, ktoré sú prihlásené do súťažnej konfrontácie v kategórii divadiel dospelých sú - Čas na smrť v produkcii DivaLDO ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši   a monodráma - Obvoďák v prevedení herca Jakuba Janíčka z Partizánskej Ľupče. V kategórii divadla mladých súťažná inscenácia - Helenka v produkcii DS Fireball ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku

PhDr. Eva Štofčíková
metodička pre amatérske divadlo
LKS L. Mikuláš 

 
Prekazená voľba


Talenty


Dvaja muži v šachu

 
Tlačová správa - Jarný salón 2015
Pondelok, 09 Marec 2015 07:12

Vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska sme dňa 8.3.2015 otvorili v poradí už 26. ročník regionálnej súťažnej postupovej výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia liptovského regiónu „Jarný salón“, ktorý už tradične patrí k najočakávanejším podujatiam neprofesionálneho výtvarníctva v našom regióne.
Liptovskí výtvarníci tu dostávajú priestor k prezentácii svojej najnovšej tvorby a s potešením môžeme konštatovať, že oslovuje čoraz viac tvorcov z radov študentov, dôchodcov, či ľudí, ktorí popri svojej profesionálnej dráhe v sebe objavili aj nezanedbateľný výtvarný talent.
Sme im nesmierne povďační, že dokážu a sú ochotní prezentovať svoje diela pred verejnosťou a prostredníctvom nich aj svoje vnútorné prežitky a postoje, svoje videnie sveta.
Vo svojej úvahe v bulletine JS 2015, nádherne opísala tento stav mysle výtvarníka predsedníčka poroty PaedDr. Katarína Lucinkieviczová PhD.:
 ... Naše myšlienky odrážajú nami vytvorenú realitu a my získavame pocit z toho, čo práve prežívame. Takže ak je naozaj pravda, že umenie „sú  zhmotnené myšlienky“ (predstavy, túžby, bolesti ale i radosti), teda určité materializované výpovede o nás samotných a o svete, potom získavame prostredníctvom tvorivej aktivity mnohé odpovede na naše zvedavé otázky. Je však nemožné získať na všetky otázky odpoveď. Sme odsúdení nato, že neustále  sa budeme pýtať a neustále budeme hľadať uspokojujúce odpovede... a práve v tom spočíva radosť zo života, večného vývoja, neustálej zmeny, rastu i zániku...

Do 26. ročníka Jarný salón prihlásilo svoje diela 73 výtvarníkov s 216 dielami.
Odborná porota v zložení: PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová PhD., Akad. mal. Dana Sochorová a akad. mal. Ján Hrnčiarik  diela ocenili,  odporučili ich k  prezentácii a taktiež rozhodli o postupe vybraných diel k účasti do krajského kola „Výtvarné spektrum“ v Čadci.
Porota sa rozhodla udeliť 7 cien bez určenia poradia a 29 čestných uznaní.

Ceny za svoje diela získali : Mariana Petríková z Liptovského Mikuláša, Mirka Júríková z Liptovského Hrádku, Eva Ščerbáková z Trnovca, Mikuláš Pavlikovský z Podtúrne, Anna Fábryová z Ružomberka, Pavol Lofaj z Likavky a Miroslav Janovec z Liptovského Mikuláša.
Čestné uznania získali:  Zuzana Kičurová, Silvia Hriňová, Andrea Ganobčíková zo Školy úžitkového výtvarníctva z Ružomberka, Timea Staroňová  z Liptovského Mikuláša, Ľubomír Hajdučík z Hýb, Mária Tužáková z Liptovského Mikuláša, Alena Fiačanová, z Liptovského Mikuláša, Gabriela Grešová z Liptovského Mikuláša, Irina Slaninková z Liptovského Mikuláša, Stanislava Smiešková z Liptovského Mikuláša, Inge Sekey z Trnovca , Katarína Olexová z Liptovského Mikuláša, Anna Lisá z Liptovského Mikuláša, Valéria Szépeová z Podtúrne, Miriam Belopotocká z Liptovského Mikuláša Eva Makarová z Liptovského Hrádku , Ľubomíra Dzúriková z Liptovského Mikuláša, Anna Dzúrová z Liptovského Mikuláša, Anna Folwarczná z Hýb, Jana Šarlušková z Liptovského Mikuláša, Štefan Packa z Liptovského Mikuláša, Irena Polóniová z Ružomberka, Eva Poliaková z Liptovského Mikuláša, Judita Feňvešová z Liptovského Hrádku, Ján Demenčík z Liptovského Mikuláša, Rastislav Frič z Ružomberka, Peter Hradecký z Liptovského Hrádku a Mária Hrabinská z Liptovského Mikuláša.
                                                                
Všetky ocenené diela postúpia  na krajskú súťaž, ktorá sa bude konať 16.5.2014 v Turzovke. Oceneným výtvarníkom blahoželáme a prajeme úspešnú prezentáciu svojich diel na krajskej a celoslovenskej súťaži Výtvarné spectrum 2015.
Všetkým našim výtvarníkom  želáme veľa ďalšej tvorivej práce a návštevníkom prajeme radosť zo zážitku  prostredníctvom tejto výstavy.

Výstavu môžete vidieť v klubovni Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši v pracovné dni od 8:00-15:00 hod. do 17.4.2015.
Pripravilo ju Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Beata Kuviková
odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
0905832950
044/5522981

 

 

 
Jarný salón 2015 - plagát
Streda, 04 Marec 2015 13:17
Slávnostné otvorenie výstavy 8.3.2015 o 14:00 hod.

 
Podujatia LKS - marec 2015
Utorok, 03 Marec 2015 07:51

Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

marec 2015

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
pondelok 15:45-18:00
utorok 9:30-11:45
streda 14:30-17:45
štvrtok 9:00-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÁ OCHOTNÍCKA SCÉNA 2015 (plagát)
12. ročník súťaže amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých – výberové kolo

7. marca 2015 v Kine kultúra v Kultúrnom dome A. Hlinku v Ružomberku o 20:00
Neprofesionálny divadelný súbor RosaThea v Ružomberku
Lukáš  Brutovský   TALENTY
réžia Marianna Stančoková

8. marca 2015 v Kultúrnom dome v Hubovej o 17:00
DIVADLO HUBOVÁ
Miroslav Horníček DVAJA MUŽI V ŠACHU
réžia Peter Olos

20. marca 2015 v Kultúrnom dome v Likavke o 10:00
Divadelný súbor Fireball ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku
HELENKA na motív diela Ireny Douskovej
réžia Anna Mišurová

20. marca 2015 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši o 16:00
DivaLDO ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš
Peter Gustáv Hrbatý ČAS NA SMRŤ
réžia Peter Danko 

FOTOTROJLÍSTOK
výstava  fotografov troch liptovských fotoklubov z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Liptovského Hrádku
termín, miesto: do 31. marca 2015
Liptovský Hrádok – Galéria na schodoch – Dom kultúry

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Art Štúdio Liptovský Hrádok

JARNÝ SALÓN (plagát), (tlačová správa), (výsledky)
26. ročník regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia
termín, miesto: 8. marca  – 17. apríla 2015  pon-pia 8:00-15:00
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (propozície)(plagát)
61. ročník obvodného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre okres Ružomberok
termín, miesto: 24. – 25. marca 2015
Likavka – kultúrny dom

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

PRI PRAMEŇOCH KRÁSY
regionálna prehliadka detských folklórnych súborov
termín, miesto: 24. marca 2015 o 9:00 hod.
Obec Liptovské Sliače

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Obec Liptovské Sliače

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (propozície), (plagát)
61. ročník obvodného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre okres Liptovský Mikuláš
termín, miesto: 30. – 31. marca 2015
Liptovský Mikuláš – Centrum voľného času Dr. A. Stodolu

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, CVČ Dr. A. Stodolu L. Mikuláš

Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Tlačová správa - Rodinné video 2015 po
Utorok, 03 Marec 2015 07:14

Rodinné video 2015
XVIII. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov

V dňoch 27. - 28. februára 2015 sa v Liptovskom Hrádku uskutočnil XVIII. ročník medzinárodnej súťaže neprofesionálnych filmov Rodinné video. V súťažnej projekcii sa predstavilo 32 filmov od 25 autorov zo Slovenska, Nemecka a Českej republiky. Táto súťaž je na Slovensku jedinečná.
Na krásnom stretnutí zástupcov filmárov aj širokej verejnosti boli  premietané zaujímavé filmy začínajúcich filmárov, ale aj tých, ktorých kvalita sa už blíži profesionalite. Pre všetkých bolo toto filmárske stretnutie nielen príjemným strávením sobotňajšieho dňa, ale najmä možnosťou zistiť, ako filmovať kvalitné videá o svojich deťoch a ďalších rodinných príslušníkoch. Medzinárodná porota v zložení Maksym Melnyk – Ukrajina, Ladislav Františ – Česká republika a Ladislav Zahradník – Slovensko ocenila nasledujúce filmy:

1. kategória  - rodinný film
1.cena  MÔJ VRABČACÍ ŽIVOT, Milan Leng a Zuzana Lengová, Breznička
2. cena  DEDEČEK, Arnošt Lukeš, Otrokovice
3. cena  KDE BŮH HOSPODAŘÍ, Jan Křivý, Žatčany
čestné uznanie    ŠUPÁK,  Vladislav Františ, Kroměříž

2. kategória – film  o rodine
1. cena  SUCHÝ DŮL Č.1, ŠOLCOVNA,  Miroslav Šolc, Police nad Metují
2. cena  C.J.G.2013, Ľubor Patsch, Liptovský Hrádok
3. cena  JAK SE HLADÍ RYBY, Petr Chmela, Přerov

3. kategória – medailón
1. cena  MARINA, Petr Baran, Brno
2. cena  ČALAMACHA, Ján Kuska, Liptovský Mikuláš
3. cena  NA JEDNEJ NOHE, Pavol Kocan, Cabov
Čestné uznanie TO BYL MŮJ TÁTA, Jan Křivý, Žatčany
      
4. kategória – Slide show
cena  neudelená    
      
5. kategória - videoklip
1. cena  ZVLÁŠTNÍ ZNAMENÍ, Jan Vačlena, Hradec Králové
2. cena  NIEČO AKO NÁDEJ, Ľubor Patsch, Liptovský Hrádok
3. cena  BLONDÝNA, Petr Chmela, Přerov
    
Cena primátora Liptovského Hrádku
ODKAZ TÓNA DOBEŠA, Milan Ohurniak, Liptovský Mikuláš

Cena diváka
MARÍNA, Petr Baran, Brno

Premietanie prebiehalo v piatok a v sobotu. V sobotu bolo ukončené odovzdávaním cien a rozborovým seminárom zúčastnených filmárov s odbornou porotou.
Súťaž organizačne zabezpečovalo  Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, mesto Liptovský Hrádok a ART ŠTÚDIO  Liptovský Hrádok.


Mgr. Petr Turoň
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája č.28/196
031 01 Liptovský Mikuláš 1
tel. 044/ 55 22 981
fax 044/ 55 22 981
e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
www.lks.sk
foto P. Turoň


foto: Mária Škutová
 

 
Tlačová správa - Rodinné video 2015
Utorok, 24 Február 2015 06:59

Rodinné video 2015
XVIII. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov


27. - 28. februára 2015 sa v Liptovskom Hrádku uskutoční XVIII. ročník medzinárodnej súťaže neprofesionálnych filmov Rodinné video. V súťažnej projekcii sa predstaví 32 filmov od 25 autorov zo Slovenska, Nemecka a Českej republiky. Zastúpené sú tieto tematické kategórie: RODINNÝ FILM,  FILM O RODINE, MEDAILÓN,  SLIDE SHOW, VIDEOKLIP.
Návštevníci uvidia  filmy z rodinného prostredia, prírody, filmy na zamyslenie, veselé i smutnejšie, zobrazujúce všetko, čo prináša život.
Súťaž organizačne zabezpečuje  Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, mesto Liptovský Hrádok a ART ŠTÚDIO  Liptovský Hrádok.

Pozývame všetkých návštevníkov Liptova, filmárov a priaznivcov filmu na zaujímavé filmové projekcie v piatok 27. februára od 16:30 a sobotu 28. februára od 8.30 hod. do estrádnej sály Domu kultúry v Liptovskom Hrádku.

 
 

Viac informácií:
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája č.28/196
031 01 Liptovský Mikuláš 1
Mgr. Petr Turoň
tel. 044/ 55 22 981
fax 044/ 55 22 981
e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
www.lks.sk

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 
© 2015 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.