Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášPlagát - Tancuj, tancuj 2014
Just Added
Pondelok, 20 Október 2014 12:56
 
Tlačová správa - celoštátna súťaž choreografií folklórnych kolektívov
Just Added
Pondelok, 20 Október 2014 06:44

25. - 26.10.2014 sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční celoštátna súťaž choreografií folklórnych kolektívov TANCUJ, TANCUJ. Organizátorom je Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlasovateľom a garantom podujatia je Národné osvetové centrum v Bratislave, záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexander Slafkovský. Medzi čestnými hosťami podujatia privítame významné osobnosti folklórneho hnutia ako p. Juraja Kubánku, Milana Hvižďáka, Ladislava Bačinského, Jána Jamrišku a mnohých ďalších.

Z krajských kôl do vrcholného kola súťaže postúpilo 13 folklórnych kolektívov, ktoré odprezentujú 8 veľkých choreografií a 5 komorných.

Podujatie v sobotnej súťažnej časti tvoria dva bloky choreografí:
I. blok od 14:00 do 16:30.
II. blok od 17:00 do 18:30.
Prehliadka vyvrcholí vyhlásením výsledkov a galaprogramom  v nedeľu  26.10. 2014 o 14:30 hod.

Postupujúci: FS Urpín Banská Bystrica, FS Gymnik Bratislava, TS Partia Bratislava, FS Borostyán Drnava, FS Kincső Želiezovce, FS Vagonár Poprad,  Fsk Raslavičan Raslavice, FS Váh Púchov, FS Považan Považská Bystrica, FS Máj  Piešťany, FS Lusk Krakovany, FSk Javorníček Hvozdnica a domáci FS Váh Liptovský Mikuláš. 

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Príďte podporiť najlepšie folklórne kolektívy z celého Slovenska
do veľkej sály v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši 25. a 26.10.2014.
 

Ing. Michaela Košová
metodik pre tanec, folklór a voľnočasové  aktivity
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5522981
mobil: 0905832950
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 
Tlačová správa - Školenie liptovských folkloristov 2014
Utorok, 07 Október 2014 07:40

Školenie liptovských folkloristov

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje cez víkend 18. a 19.10. 2014 školenie liptovských folkloristov.
Témami školenia budú tanečná príprava v detskom folklórnom kolektíve,  motív, motivická väzba, variácie motívu, "hra s motívom",  tanečná improvizácia, tvorba vo folklórnych skupinách, smerovanie, možnosti a konkrétne príklady spracovania zvykoslovia,  dramaturgia programového čísla a bloku, výučba tanca z Liptova zo záznamu, práca na scéne.
Školenie bude prebiehať pod vedením odborných lektorov: Mgr. art. Simona Dikaszová, Mgr. art. Miroslava Palanová a Mgr. Mária Palasthyová.
Školenie bude mať najmä praktický charakter  a preto je vhodné aj pre členov  kolektívov, ktorí by  v budúcnosti mali záujem podieľať sa na tanečnej príprave tanečníkov, či vedení súboru.
Vybrané témy sú vhodné pre prácu vo folklórnych súboroch, skupinách aj v detských súboroch. Každý účastník školenia získa DVD záznam z víkendového stretnutia a textové materiály k prednáškam. Účastnícky poplatok  je 5 €.
Svoj záujem o účasť na školení je potrebné nahlásiť do 10.10.2014.

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , tel. c.: 044/5522981, 0905 832 950
Ing. Michaela Košová, metodik pre folklór

Program:
18.10. sobota ( tanečný odbor SZUŠ v LM)
9:30- 11:00 Tanečná príprava v detskom folklórnom kolektíve
                   Mgr. art. Simona Dikaszová
11:00- 12:30 - Výučba tanca z Liptova podľa záznamu 
                     Mgr. art. Simonk Dikaszová
12:30- 13:30 obed

13:30- 15:00 Tvorba vo folklórnych skupinách, smerovanie
                       Mgr. Mária Palasthyová
15:00- 16:30 Motív, motivická väzba, variácie motívu " hra s motívom",  
                      tanečná improvizácia
                     Mgr. art. Simona Dikaszová
16:30-18:00  Možnosti a konkrétne príklady spracovania zvykoslovia,  dramaturgia programového čísla, bloku   Mgr. Mária Palasthyová

19.10. nedeľa
9:00 – 12:30  práca na scéne ( javisko SZUŠ)
                      Mgr. art. Miroslava  Palanová

 

Ing. Michaela Košová
metodik pre tanec, folklór a voľnočasové  aktivity
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 
Tlačová správa - Z tvorby II
Streda, 08 Október 2014 12:21

Milovníci výtvarného umenia sa dňa 2. 10.2014 opäť zišli v klubovni Liptovského kultúrneho strediska, kde sa konala druhá časť výstavy  členov klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja nazvaná Z tvorby II, kde si slávnostnou vernisážou opäť odprezentovali svoje diela.
Na výstave sú inštalované najnovšie diela, ktoré členovia klubu vytvorili v rámci letných plenérov, a následne v atelieri novovybudovaných remeselných dielní v Obvodnom úrade na Námestí Osloboditeľov.
Podľa slov lektora klubu Mgr. art Róberta Močiliaka, ktorý na vernisáži predstavil vystavené diela, je cítiť výrazný umelecký posun v tvorbe každého z vystavujúcich výtvarníkov, hlavne vďaka pravidelnej systematickej umeleckej práci v klube, si prehlbujú svoje výtvarné schopnosti, svoje videnie sveta prostredníctvom výtvarného umenia.
Na výstave prevláda krajinomaľba, výtvarníci tvorili svoje diela inšpirované prírodou a  prekrásnou scenériou Vysokých Tatier. Hlavnou témou tvorby na plenéroch bola secesia, monochrómna maľba a impresionizmus. Ďalej sú tu zastúpené obrazy s  figurálnou tematikou prevedené technikou suchého pastelu a kresbou uhlíkom a akrylom, kvetinové a žánrové motívy, vystavené sú aj textilné obrazy vytvorené technikou mokrého plstenia merino vlny. Klub amatérskych výtvarníkov funguje formou pravidelného vyučovania, sobotných kurzov a letných viacdňových plenérov. Noví  výtvarníci stále prichádzajú , rozšírili sme počet dní, kedy sa stretávajú v nových  priestoroch remeselných dielní Obvodného úradu na námestí Osloboditeľov.  V súčasnosti združuje niekoľko desiatok výtvarníkov rôzneho zamerania, od začiatočníkov po pokročilých, ktorí sa schádzajú štyrikrát do týždňa v ateliéri LKS a spoločne odhaľujú  možnosti rôznych výtvarných techník a postupov. Táto výstava otvára okno do ich tvorby...

Výstava Z tvorby II. potrvá do 31.10.2014.


Beata Kuviková, odborný metodik pre výtvarníctvo a umelecké remeslo
Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905832950, www.lks.sk

 

 

 

 

 
Plagát - Z tvorby II. 2014
Streda, 01 Október 2014 09:31
 
Plagát - Sárova Bystrica 2014
Streda, 01 Október 2014 09:11
 
Podujatia LKS - október 2014
Streda, 01 Október 2014 09:05

Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

október 2014 


KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
termín, miesto: 1., 8., 15., 22. októbra  2014  vždy od 14.30 – 17.45 hod.
2., 9., 16., 23. októbra  2014 vždy od 9:00 – 12:15 hod.

L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)
usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Z TVORBY I.
výstava z tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku
termín, miesto: 19. septembra – 21. novembra 2014
Liptovský Mikuláš – verejné priestory v RGB centre – na poschodí

usporiadatelia:Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
  Súkromná ZUŠ Liptovský Hrádok
  RGB centrum

Z TVORBY II. (plagát), (tlačová správa), (foto)
výstava z tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku
termín, miesto: 2.  – 31. októbra  2014 pon-pia 8:00-15:00
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

vernisáž výstavy 2. októbra 2014 o 16:00 hod.
usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY MATERIÁLOV PRIESTOROVEJ TVORBY: DREVO
základy drevorezby pri stvárnení dreveného objektu
lektor: Mgr. art. Róbert Močiliak
termín, miesto: 4. októbra 2014 od 9:00 hod.
L. Mikuláš –  remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ŠKOLENIE LIPTOVSKÝCH FOLKLORISTOV (plagát), (tlačová správa)
pokračovanie školenia z oblasti folklóru pre členov, vedúcich a choreografov regiónu Liptov
termín, miesto: 18. - 19. októbra 2014
L. Mikuláš – SZUŠ

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

TANCUJ, TANCUJ (plagát), (tlačová správa)
celoštátna súťažná prehliadka tvorivých choreografií folklórnych kolektívov
pod záštitou primátora mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexandra Slafkovského
termín, miesto: 25. – 26. októbra 2014
Liptovský Mikuláš – Dom kultúry
25.10.2014 od 14:00 hod.
26.10.2014 od 14:30 hod.
usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
  Mesto Liptovský Mikuláš, Dom kultúry Liptovský Mikuláš
  Národné osvetové centrum Bratislava

SÁROVA BYSTRICA (propozície), (plagát)
36. ročník regionálneho kola súťaže v moderovaní
termín, miesto: 27. októbra 2014
Ružomberok – Katolícka univerzita
usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ŠIKOVNÍČEK
tvorivé remeselné dielne pre žiakov Špeciálnej základnej školy Liptovský Mikuláš
termín, miesto: 29. októbra 2014 od 9:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

 

Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk
GPS súradnice:
49° 4' 54,484" N
19° 36' 56,600" E

 

 
Tlačová správa - Z tvorby I.
Utorok, 23 Spetember 2014 12:18

Slávnostnou vernisážou bola dňa 19.9.2014 otvorená výstava obrazov členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku nesúca názov Z tvorby I. Rozrastajúca sa základňa klubu výtvarníkov je predznamenaním veľkého množstva hotových diel, ktoré výtvarníci namaľujú na svojich stretnutiach v klube i na výtvarných plenéroch počas letných prázdnin. Liptovské kultúrne stredisko preto využilo ponuku Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku, aby mohli výtvarníci Klubu vystaviť svoje diela aj v priestoroch galérie RGB centra Liptov. Výtvarníci sa pravidelne schádzajú a pod vedením lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka si prehlbujú svoje výtvarné schopnosti. Motivácie záujemcov o kreslenia v klube sú rôzne. Hlavným spoločným motívom je chuť kresliť, rozvíjať v sebe ukrytý talent, obohacovať svoje výtvarné zručnosti o iné výtvarné techniky.
Schopnosť človeka vyjadriť svoje pocity, svoje videnie sveta prostredníctvom výtvarného umenia nikdy nebola výsadou iba profesionálnych výtvarníkov. Vnútorná potreba sebarealizácie ukrýva v sebe radosť, ktorá je spoločným znakom tvorby a hry, kde sa snúbi ľahkosť s hravosťou, tak príznačné pre diela neprofesionálnych výtvarníkov.
Klub amatérskych výtvarníkov funguje pri Liptovskom kultúrnom stredisku už štvrtý rok  formou pravidelného vyučovania, sobotných kurzov a letných viacdňových plenérov. Noví  výtvarníci stále prichádzajú  a vzhľadom na ich záujem sme rozšírili  počet dní, kedy sa stretávajú v nových  priestoroch remeselných dielní  LKS v budove Obvodného úradu na námestí Osloboditeľov.  V súčasnosti klub združuje niekoľko desiatok výtvarníkov rôzneho zamerania, od začiatočníkov po pokročilých, ktorí  v ateliéri LKS  spoločne odhaľujú  možnosti rôznych výtvarných techník a postupov. Táto výstava otvára okno do ich tvorby.
Druhá časť výstavy z ich tvorby pod názvom Z tvorby II., bude inštalovaná a slávnostne otvorená vernisážou dňa 2.10.2014 v klubovni LKS.

Beata Kuviková
odborný pracovník pre výtvarníctvo a umelecké remeslo
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950
www.lks.sk


 

 
Plagát - Z tvorby I. 2014
Streda, 17 Spetember 2014 12:41

 
Podujatia LKS - september 2014
Štvrtok, 04 Spetember 2014 11:56

Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

september 2014

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
termín, miesto: 3., 10., 17., 24. septembra  2014  vždy od 14.30 – 17.45 hod.
  4., 11., 18., 25. septembra 2014 vždy od 9:00 – 12:15 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)
usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

DENIS BRNOLIAK - VLNY (plagát), (tlačová správa), (foto)
 autorská výstava obrazov liptovského výtvarníka
termín, miesto: 4.  – 30. septembra 2014 pon-pia 8:00-15:00
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol
vernisáž výstavy 4.9.2014 o 16:30 hod.
usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

FOTOGRAFICKÝ PLENÉR (tlačová správa)
s lektorom Antonom Fialom
termín, miesto: 12. – 14. septembra 2014, Žiar – chata Kožiar
usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Z TVORBY (plagát), (tlačová správa), (foto)
výstava z tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov
pri Liptovskom kultúrnom stredisku
termín, miesto: 19. septembra – 21. novembra 2014
Liptovský Mikuláš – verejné priestory v RGB centre – na poschodí
usporiadatelia:Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Súkromná ZUŠ Liptovský Hrádok, RGB centrum

TEXTILNÝ OBJEKT
2. aktivita remeselných dielní projektu VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY MATERIÁLOV PRIESTOROVEJ TVORBY
s lektorkou Oľgou Dzúrovou
termín, miesto: 20. septembra 2014
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)
záujem prosíme nahlásiť telefonicky
usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

 

Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 

 
2014 - Liptov vo fotografii - propozície
Pondelok, 23 Jún 2014 07:31
Propozície: http://www.lks.sk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=149&&Itemid=87

 
Rýchly prístup


Partneri

 
© 2014 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.