Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTlačová správa - Úspech liptovských výtvarníkov na Výtvarnom spektre 2016
Just Added
Pondelok, 20 Jún 2016 07:52
Úspech liptovských neprofesionálnych výtvarníkov na krajskom  VÝTVARNOM  SPEKTRE  2016
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dňa 10. júna 2016 slávnostnou vernisážou v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke otvorilo krajskú postupovú súťažnú výstavu Výtvarné spektrum 2016.
Hostí vernisáže privítala riaditeľka KKS v Čadci Mgr. Silvia Petreková a poďakovala sa umelcom za ich veľký záujem o túto súťaž. Za partnerov súťaže umelcov pozdravila riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline PhDr. Soňa Řeháková. Predseda odbornej poroty akad. mal. Stanislav Lajda zhodnotil úroveň prác krajského Výtvarného spektra 2016 a poprial umelcom veľa tvorivej chuti do ďalšej tvorby. Návštevníci podujatia si prezreli spolu 144 vystavených diel, využili priestor na odborné i priateľské rozhovory,  povzbudenia a vyjadrenie chuti pracovať a zdokonaľovať sa i naďalej.
Výberovej porote bolo dňa 30. mája 2016 predložených na posúdenie 218 výtvarných diel od  102 autorov z 5 regiónov Žilinského samosprávneho kraja: Horné Považie, Turiec, Orava, Liptova Kyusce. Odborná porota pracovala v zložení: predsedom poroty akad. mal. Stanislav Lajda, akad. mal. Pavol Muška a akad. soch. Peter Bukovský a rozhodla o oceneniach.
Liptovské kultúrne stredisko poslalo do Čadce kolekciu diel, ktoré boli ocenené v marci na Jarnom salóne a  doporučené  odbornou porotou na krajskú súťaž Výtvarné spektrum. Tu sa  predstavilo 27 autorov liptovských neprofesionálnych výtvarníkov so 71 dielami.
Môžeme konštatovať úspešnú prezentáciu našich autorov, ktorým bolo udelené odbornou porotou viacero ocenení.
V kategórii A /veková kategória do 25 rokov/ bola ocenená Jana Jandová z Liptovského Mikuláša za svoju mozaiku „Jašter“ a „Púštnu búrku“ stvárnenú akvarelom.
V kategórii B /veková kategória od 25 - 60 rokov/ získal 3. cenu Mikuláš Pavlikovský z Podturne za diptych „Zblíženie I.“ a „Zblíženie II.“ - tuš.
V tej istej kategórii získala Gabriela Grešová z Liptovského Mikuláša čestné uznanie za svoj obraz „Milenci v daždi“.
Čestné uznanie získal aj Ľubomír Hajdučík z Nižných Ružbách  za perokresbu „Bača“ a pastel  „Žena v obraze“.
V C kategórii /autorov od 60 rokov/, získala Judita Feňvešová z Liptovského Hrádku druhé miesto za diela „Fialová“, „Okrová“, a „Na mesačnej ulici“, maľované kombinovanou technikou.
V D kategórii - insitná tvorba a Art brut získali druhú cenu Miroslav Janovec z Liptovského Mikuláša  za diela „Dvaja“ a „Stvortenie Golema“ maľované olejom,
tretiu cenu získal Rasťo Frič z Ružomberka za kolekciu komixov maľovanú kombinovanou technikou a Pavol Lofaj v tej istej kategórii získal čestné uznanie za drevorezbu „Hlad mi zviera žalúdok.“


Všetkým našim  výtvarníkom gratulujeme k úspechu a tešíme sa na prezentáciu ich diel na celoslovenskej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum , ktoré sa bude konať 2.9.2016 v Trenčíne.

Beata Kuviková
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 
Plagát - Dve z nás 2016
Utorok, 19 Apríl 2016 09:12
Srdečne Vás pozývame na výstavu
pondelok - piatok 8:00 - 15:00 hod.

 
2016 - Denný remeselný tábor Šikovníček
Pondelok, 23 Máj 2016 06:22
 
2016 - Prihláška na denný remeselný tábor Šikovníček
Pondelok, 23 Máj 2016 06:24

Prihláška na prázdninový denný letný remeselný tábor

ŠIKOVNÍČEK


1.    – 5. augusta 2016
remeselné dielne Liptovského kultúrneho strediska
cena bez stravy:  50,- €   (poplatok zahŕňa lektora, materiál, priestor)

Meno a priezvisko dieťaťa:    
Vek dieťaťa:    
Ulica, č. domu:    
PSČ:    
Mesto /obec:    
Zdravotná poisťovňa:    
Meno a priezvisko rodiča:    
Telefón rodiča domov alebo mobil:    
Telefón rodiča do zamestnania:    
E-mailová adresa rodiča:    
Bude dieťa odchádzať domov samo?:    Áno          Nie  

Rodič zabezpečí dieťaťu suchú stravu a pitný režim.

Prehlasujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa nie je prekážkou pre absolvovanie remeselného tábora.
Dieťa je bez zdravotných problémov
Upozornenie rodičov pre lektora a pedagogický dozor:
Lieky:    
Alergie:    
Iné:    
Súhlasím so zaplatením poplatkov za prázdninový denný letný tábor.podpis rodiča

 
Tlačová správa - Belopotockého Mikuláš 2016 po
Streda, 15 Jún 2016 06:55
Návrat celoštátnej divadelnej prehliadky do kolísky

Mesto Liptovský Mikuláš a dosky javiska Domu kultúry sa v dňoch 9. – 11. júna 2016 stali dejiskom celoštátnej súťažnej postupovej prehliadky amatérskeho divadla dospelých.  
Kolíska slovenského ochotníckeho divadla bola tri dni domovom pre 11 divadelných súborov zo Slovenska, ktoré postúpili z 8-ich krajských divadelných prehliadok a hosťujúcich umelcov z Ruskej federácie zo Štúdia Maneken z Čeljabinska.
Divadelnú prehliadku Belopotockého Mikuláš z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie bolo spolufinancované Žilinským samosprávnym krajom a konalo sa s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš. Na slávnostnom otvorení prehliadky sa zúčastnil primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. a riaditeľ Odboru záujmovo umeleckej činnosti Mgr. art. Andrej Kotlárik z Národného osvetového centra v Bratislave, ktorí spoločne s poverenou riaditeľkou Liptovského kultúrneho strediska Mgr. art. Miroslavou Palanovou vyjadrili vo svojich príhovoroch presvedčenie a úprimné želanie, aby podujatie po všetkých stránkach naplnilo ciele a očakávania slovenskej amatérskej divadelnej scény. Pozvanie organizátora podujatia prijala aj riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Mgr. Nataša Petrová a organizátor sa tešil osobnej priazni a účasti aj niektorých metodikov z osvetových stredísk na Slovensku.

Návrat celoštátnej divadelnej prehliadky do kolísky ochotníckeho divadla, do mesta Liptovský Mikuláš po 10-ročnej pauze vyvolával  nielen veľké očakávania organizátora podujatia, ale zároveň aj obavy, či všetci kompetentní a zainteresovaní v tejto veci, myslíme tým  zástupcov spoluusporiadateľských inštitúcií a predovšetkým  samotné amatérske divadelné súbory  zo Slovenska, príjmu túto zmenu pozitívne. Posledné roky sa celoštátna prehliadka konala v Levoči.
42. ročník Belopotockého Mikuláša je postupovou divadelnou prehliadkou a všetkých 11 divadelných súborov sa uchádzalo o postup na najvýznamnejší a vysoko prestížny festival pre amatérske divadlo, o postup na festival festivalov – Olymp amatérskej Thálie, ktorým je Scénická žatva v Martine.
Do odbornej poroty Belopotockého Mikuláša zasadli osobnosti z radov profesionálov, predsedom poroty bol dramaturg z Banskej Bystrice Mgr. art. Maroš Krajčovič a členmi boli Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. dramaturgička z Prešova, MgA. Ján Šimko režisér z Bratislavy, Mgr. art. Patrik Lančarič režisér z Bratislavy a dramaturg, teatrológ Mgr. Miroslav Dacho, ArtD. z Bratislavy.  

Organizátori Belopotockého Mikuláša 2016 na základe návrhu členov odbornej poroty udelili diplomy za účasť:

Divadlu Havran ZUŠ z Rimavskej Soboty
Divadlu „A“ a Divadlu SHANTI z Prievidze
Medzibrodskému kočovnému divadlu z Medzibrodu
Divadlu „G“ z Trebišova
Teatru Komika – Mestskému divadlu z Levíc
Divadlu Gasparego z Liptovského Mikuláša
Divadlu Disk z Trnavy
Divadlu APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu z Liptovského Mikuláša
Záhoráckemu divadlu zo Senice
Divadelnému súboru HUGO z Pruského
Divadelnému súboru DAXNER  z Tisovca
zahraničnému hosťovi prehliadky Štúdiu Maneken z Čeljabinska


a ocenenia

Divadlu „A“ a Divadlu SHANTI, o.z., Prievidza
za kolektívny herecký výkon v inscenácii Príbeh z Maconda

Petrovi Girmanovi
za stvárnenie postavy „Baltazára Slivku“ v inscenácii Čaj u pána senátora z Divadla „G“ z Trebišova.
Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a videných inscenácií odporúča programovej rade Scénickej žatvy na zaradenie do programu Scénickej žatvy 2016:
z
3. miesta
Divadlo Disk, Trnava s inscenáciou Prežitie

2. miesta
Divadelný súbor Hugo, Pruské s inscenáciou Kým kohút nezaspieva

1. miesta
Divadlo Gasparego Liptovský Mikuláš s inscenáciou Mučeník

Celý článok...
 
Podujatia LKS - jún 2016
Streda, 15 Jún 2016 06:46
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

jún 2016KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
termín, miesto:
pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

DVE Z NÁS (plagát)

Autorská výstava neprofesionálnych výtvarníčok Stanislavy Smieškovej a Iriny Slaninkovej.
termín, miesto:  do 30. júna 2016 pon – pia 8:00 – 15:00 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

RÁZUSOVIE VRBICA (plagát),
22. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v prednese liptovských autorov a v literárnej tvorbe detí a mládeže Liptova
termín, miesto: 3. júna 2016 o 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol, expozícia Tatrín,
zborová miestnosť ECAV, SZUŠ – Evanjelický kultúrny dom,
usporiadatelia: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš
Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého Liptovský Mikuláš
SZUŠ Liptovský Hrádok
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš
Spolok Martina Rázusa
Matica slovenská Liptovský Mikuláš

ZOZNÁMTE SA S MUZIKÁLOM
Výchovný koncert žiakov hudobno-dramatického odboru Konzervatória Jána Levoslava Bellu z Banskej Bystrice.
termín, miesto: 8. júna 2016 O 10:30 hod.
L. Mikuláš – koncertná sála SZUŠ, ul. Tranovského (bývalá „KASA“)

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

42. ročník BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ (tlačová správa pred), (plagát),

Celoslovenská postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla dospelých.
termín, miesto: 9. – 11. júna 2016
L. Mikuláš – Dom kultúry

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ULIČKA REMESIEL
Prezentácia remeselníkov a ich tvorivosti v rámci Stoličných dní mesta Liptovský Mikuláš.
termín, miesto: 16. – 18. jún 2016
Liptovský Mikuláš – Námestie osloboditeľov

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš

FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ
viac info na: www.festivalvychodna.sk
termín, miesto: 30. júna – 3. júla 2016
Východná

organizátori: Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum Bratislava
spoluorganizátori: Obec Východná, Žilinský samosprávny kraj, Liptovské kultúrne stredisko

ZÁVEREČNÝ KONCERT DFS ĎUMBIER
Predstavia sa všetky vekové skupiny DFS Ďumbier pracujúceho pri CVČ Liptovský Mikuláš s hosťami – členmi FS Váh z Liptovského Mikuláša.
termín, miesto: 29. júna 2016 o 16:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Nádvorie NKP Čierny orol

organizátori: DFS Ďumbier, FS Váh, LKS, LMR

Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Tlačová správa - 42. ročník Belopotockého Mikuláš
Štvrtok, 26 Máj 2016 05:55
V dňoch 9. – 11. júna 2016 sa mesto Liptovský Mikuláš stane miestom významného celoslovenského divadelného podujatia – 42. ročníka BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠA, celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla dospelých. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom a mestom Liptovský Mikuláš.

Celoštátna súťažná prehliadka je vyvrcholením trojstupňového postupového systému súťaže amatérskeho divadla dospelých v Slovenskej republike, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Prehliadka je konfrontačnou platformou amatérskych divadiel, ktoré postúpili z ôsmich krajských súťažných prehliadok.
Na mikulášskych doskách, ktoré znamenajú svet sa predstavia amatérski divadelní umelci z Divadla Havran v Rimavskej Sobote, z Divadla „A“ a Divadla SHANTI z Prievidze, z Medzibrodského kočovného divadla z Medzibroda, z Divadla „G“ z Trebišova, z Teatra Komika - Mestského divadla v Leviciach, z Divadla DISK v Trnave, z Divadelného súboru  HUGO z Pruského, zo Záhoráckeho divadla v Senici, z Divadelného súboru DAXNER z Tisovca.
Medzi súťažiacimi sú aj dva domáce súbory Divadlo GASPAREGO a Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu z Liptovského Mikuláša. Hosťom prehliadky budú ruskí divadelní umelci zo Štúdia MANEKEN z Čeljabinska s predstavením D. I. Charmsa STARENA v réžii Alexeja Androsova.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Detský folklórny festival v Likavke 2016
Streda, 01 Jún 2016 05:21
Detský folklórny festival po 41. krát v Likavke

Obec Likavka už viac ako 40 rokov pripravuje pod hradom Likava oslavu  pre všetky tancachtivé deti a milovníkov folklóru. V tomto roku sa festival „Pod likavským hradom“ konal v sobotu 28.5.2016.
Podľa slov starostu obce Mariana Javorku  je festival venovaný deťom, tou najväčšou udalosťou a slávnosťou v obci Likavka a pre obyvateľov obce a blízkeho okolia je skutočným sviatkom.
História festivalu sa začala písať v 70-tych rokoch minulého storočia.  Prvého ročníka (v roku 1971) sa zúčastnilo 350 účinkujúcich a 2500 návštevníkov. Je až neuveriteľné, že napriek mnohým prekážkam, dokonca vynechaniu štyroch ročníkov festivalu (v rokoch 1986 - 1990) táto tradícia prežila až do 21. storočia.

Festival sa počas 40 ročnej existencie vyprofiloval do dvoch dôležitých rovín. Prvou je bezpochyby prezentácia folklóru prostredníctvom detských folklórnych súborov. Detské hry, piesne a tance z regiónu Liptov, ale aj širšieho okolia, tak dostávajú možnosť osloviť široký okruh divákov, inšpirovať ďalšie deti k pôsobeniu v takýchto zoskupeniach a napokon vzdať hold a úctu  ich nenahraditeľnému kultúrnemu prínosu.  Druhou črtou festivalu, je jeho súťažný charakter. Raz za dva roky sa totiž Detský folklórny festival stáva aj podujatím celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov. Ten do Likavky zavíta opäť v roku 2017.  

41. ročník detského folklórneho festivalu začal svoj program  sprievodom obcou Likavka. Zvyšok programu sa už konal na športovom ihrisku v Likavke, nad ktorým držal stráž hrad Likava. Program festivalu otvorili najmenší tanečníci z domácej materskej školy a po nich ich starší kamaráti z DFS Likava. Z ostatných kútov Liptova sa predstavili: DFS  Pramienok a Ďumbier z Liptovského Mikuláša, Cindruška a Majerán z Liptovského Hrádku, hostia festivalu  DFS Šariš z Prešova, FS Topľan z Giraltoviec a DFS Pilsko z Oravského Veselého. Program folklórnych kolektívov uzavrela domáca folklórna skupina Likava.
Vzácnym hosťom festivalu bolo hudobné zoskupenie Cigánski diabli.
Podujatie zastrešuje obec Likavka a Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
A tento rok sa „zastrešenie“ naozaj zišlo. Premenlivé májové počasie mierne sťažilo priebeh festivalu, ale ani dažďové kvapky neubrali detským interpretom na veselosti a chuti ukázať, čo všetko vedia. Vďaka prekrytiu hľadiska aj javiska program pokračoval za výraznej diváckej podpory.

Veľké poďakovanie a obdiv patrí nie len všetkým vedúcim folklórnych kolektívov, ale aj obci Likavka, ktorá v neľahkej ekonomickej situácii nepoľavila zo svojich aktivít a prispieva významnou mierou k udržaniu úrovne festivalu a k jeho samotnej existencii.
Predstavitelia obce Likavka a vedúci detských folklórnych kolektívov a ich vytrvalá práca  sú zárukou toho, že sa na krásne zážitky „Pod likavským hradom“ môžeme tešiť aj v budúcom roku.

Podujatie z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia.


Ing. Michaela Košová
metodik pre folklór LKS

foto: Tibor Šuľa 
Tlačová správa - Štúrov Zvolen - regionálna súťaž v rétorike
Pondelok, 16 Máj 2016 05:53
Tlačová správa o regionálnej postupovej súťaži v rétorike 30. ročníku Štúrov Zvolen v Ružomberku

V Centre voľného času ELÁN na Plavisku v Ružomberku 11. mája 2016 sa konala regionálna súťaž v rétorike 30. ročník Štúrovho Zvolena, ktorú vyhlasovateľ súťaže Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravil v spolupráci s Centrom voľného času.

V troch kategóriách súťažilo 27 súťažiacich rétorov. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoslovenského kola súťaže 30. ročníka Štúrovho Zvolena do Zvolena. Z 1. kategórie postupuje žiačka Veronika Tomčíková zo ZŠ M. R. Martákovej v L. Mikuláši, z 2. kategórie postupuje žiačka Katarína Valová zo ZŠ v Kvačanoch a z 3. kategórie študentka Žofia Kráľová z Gymnázia v Liptovskom Hrádku. Ako sa im bude dariť v celoštátnom meradle sa dozvieme až po súťaži, ktorá sa uskutoční na Zvolenskom zámku vo Zvolene 13. - 14. júna 2016.
Všetci ocenení súťažiaci rétori v 2. a 3. kategórii, ktorí sa umiestnili na 2. a 3. mieste budú svoju rétoriku brúsiť aj na krajskej súťaži stredoškolskej mládeže v Žiline na jeseň tohto roku, v súťaži, ktorá sa skrýva pod názvom Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka. Michaela Pompúrová a Alžbeta Berníková z Gymnázia v Liptovskom Hrádku, Rastislav Červeň  zo ZŠ Apoštola Pavla z L. Mikuláša, Veronika Lietavcová zo ZŠ v Liptovskej Lúžnej, Miroslava Zacharová z Hotelovej akadémie v L. Mikuláši a Jakub Dubjel z ESŠ – Evanjelického gymnázia J. Tranovského v L. Mikuláši. Želáme veľa úspechov.

PhDr. Eva Štofčíková
odborný metodik pre umelecké a hovorené slovo
Liptovské kultúrne stredisko
Liptovský Mikuláš 
Podujatia LKS - máj 2016
Pondelok, 02 Máj 2016 11:33
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja


máj 2016KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV

kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
termín, miesto: pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

DVE Z NÁS (plagát),
Autorská výstava neprofesionálnych výtvarníčok Stanislavy Smieškovej a Iriny Slaninkovej.
termín, miesto:  5. mája – 3. júna 2016 pon – pia 8:00 – 15:00 hod.
vernisáž výstavy 5. mája 2016 o 16:00 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ŠTÚROV ZVOLEN (plagát), (výsledky), (tlačová správa), (fotogaléria)
30. ročník regionálnej postupovej súťaže v rétorike
termín, miesto: 11. mája 2016 o 9:00 hod.
Ružomberok – CVČ Elán

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Elán, Ružomberok

MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA
Regionálna postupová súťaž mladých rétorov.
termín, miesto: 11. mája 2016 o 9:00 hod.
Ružomberok – CVČ Elán

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Elán, Ružomberok

SADÍME MY MÁJE (plagát),
Tradičné sadenie mája na Ducha s FS Váh.
termín, miesto:  15. mája 2016 o 11:30 hod.
Liptovský Mikuláš – Námestie osloboditeľov

usporiadatelia: FS Váh, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš

POD LIKAVSKÝM HRADOM
XLI. ročník detského folklórneho festivalu.
termín, miesto:  28. mája 2016 o 13:30 hod.
Likavka – ihrisko, kultúrny dom

usporiadatelia: obec Likavka, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš


Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Pondelok, 02 Máj 2016 11:27

Žilinský samosprávny kraj vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

r i a d i t e ľ a

Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši,

KNP Čierny orol, Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš

Požiadavky na uchádzačov:

  • vysokoškolské vzdelanie,
  • minimálne 3-ročná odborná prax,
  • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 189/2015 Z. z.                  kultúrno-osvetovej činnosti, zákon č. 516/2008 Z. z. o audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce, zákony o rozpočtových pravidlách  č. 523/2004 Z. z. a č. 583/2004 Z. z.,  zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme...),
  • prax v riadení - vítaná,
  • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
  • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
  • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
  • bezúhonnosť.
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 © 2016 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.