Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášČas vianočný a liptovskí rezbári 2016
Just Added
Utorok, 06 December 2016 13:13
 
Plagát - Zem, ktorá hľadá svoje nebo 2016
Just Added
Utorok, 06 December 2016 13:17
 
Podujatia LKS - december 2016
Piatok, 02 December 2016 09:54
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

december 2016

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.
pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15

L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

LIPTOV NA ORAVE
(Z TVORBY NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV)

Výstava klubu liptovských výtvarníkov
do 5. decembra 2016
Dolný Kubín – Oravské kultúrne stredisko

usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

FOTOTROJLÍSTOK
Výstava fotografií troch liptovských fotoklubov z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Liptovského Hrádku
do  3. decembra  pon-pia 8:00-16:00
Ružomberok – Liptovské múzeum v Ružomberku

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Fotoklub Ružomberok

ČAS VIANOČNÝ (plagát)
Výstava prác liptovských rezbárov s vianočnou tématikou, betlehemov. Výstava detských výtvarných prác na tému vianočná pohľadnica. Uvedenie brožúry Liptovskí rezbári.
5. decembra 2016 – 27. januára 2017  pon-pia 8:00-15:00 hod.
vernisáž výstavy 8.12.2016 o 16:00 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol

organizátor: Liptovské kultúrne stredisko, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

ZEM, KTORÁ HĽADÁ SVOJE NEBO
(plagát)
projekcia filmu za prítomnosti režiséra Erika Prausa.
15. decembra o 16:00 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol

Film trvá 70 minút, po ňom bude krátka diskusia s autorom.
(Vstup voľný)
Príbeh jednej horehronskej obce cez osudy jej obyvateľov je reflexiou sociálnej a ekonomickej reality súčasného Slovenska a zároveň hľadaním zmyslu bytia či vzťahu k svojej zemi, k svojim koreňom. Udržiavanie tradícií ľudovej kultúry a folklóru nie je iba romantickým zahľadením sa do dedinskej society. Nástojčivá apelatívnosť sociálnej reality posúva prvky tradičného spôsobu života čoraz bližšie k témam celospoločenským. Prausov film ponúka esej o človeku, ktorý sa vždy znova púšťa do zápasu o vlastný zmysel bytia.

Trailer filmu https://www.youtube.com/watch?v=Sd-wRc1g4Is


Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Plagát - Čas vianočný 2016
Streda, 16 November 2016 08:58

 
Tlačová správa - adventný koncert 2016
Streda, 30 November 2016 12:19
Tlačová správa
Dobrý večer,  pokoj stály vinšujeme vám...
27.12.2016 sme v Liptovskom Mikuláši zapálili prvú adventnú sviečku na Nádvorí Čierneho orla v Liptovskom Mikuláši.
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja spolu s účinkujúcimi ženskou speváckou skupinou Čriepky, ľudovou hudbou FS Liptov z Ružomberka, FS Terchovec, DFS Terchovček, ľudovou hudbou Martinky Bobáňovej a „Terchovského orchestra ludových nástrojov“ vytvorili jedinečnú predvianočnú atmosféru v spoločnom scénickom pásme „Dobrý večer pokoj stály vinšujeme vám..."
Stalo sa už dlhoročnou dobrou tradíciou, že jeden z adventných koncertov, ktorých podporovateľom je Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje LKS  na Nádvorí Čierneho orla. Súčasťou bola aj v tomto roku tradičná  prezentácia ľudových tvorcov - remeselníkov z regiónu Liptov, ktorí predvádzajú a ponúkajú svoje výrobky širokej verejnosti. Veríme, že sa nám spoločne podarilo napriek mrazivému počasiu vniesť do duší návštevníkov kúsok tepla, dobra, lásky a spolupatričnosti, ktoré neodmysliteľne patria k adventnému času.

Mgr. art. Miroslava Palanová
riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska

 
Plagát - Adventné koncerty 2016
Piatok, 11 November 2016 07:05

Dňa 27. novembra Vás pozývame aj na

remeselný jarmok, ktorý začne už od 14:00 hod.

na nádvorí Čierneho orla

 
Tlačová správa - Martin Sprušanský FRAGMENTY ISLANDU 2016
Piatok, 04 November 2016 12:26
Tlačová správa
Martin Sprušanský FRAGMENTY ISLANDU

Vo štvrtok 3.11.2016 sa vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska uskutočnila vernisáž výstavy liptovského fotografa Martina Sprušanského pod názvom Fragmenty Islandu.
Autor je členom Zväzu slovenských fotografov. Fotografovaniu sa venuje 6 rokov. Jeho obľúbenými témami sú najmä príroda a krajina. Je úspešný nielen v regióne Liptov, ale významné ocenenia získal aj na krajských, celoštátnych i medzinárodných fotografických súťažiach. V Liptovskom kultúrnom stredisku vystavuje fotografie z jeho cesty po Islande, ktorá ho oslovila svojou výnimočnosťou a krásou krajinných prírodných zákutí. Túto atmosféru preniesol aj do vystavených fotografií.
Výstavu môžete navštíviť počas celého mesiaca  november - MESIACA FOTOGRAFIE .
Srdečne vás pozývame

Mgr. Petr Turoň
odborný metodik pre neprofesionálny film a fotografiu
Liptovské kultúrne stredisko (LKS)
Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.:00421-44-5522981,
Mob.:00421-905-832950,
www.lks.sk, Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

foto Vlado Škuta 
Plagát - Fototrojlístok 2016
Piatok, 04 November 2016 08:50
 
Podujatia LKS - november 2016
Utorok, 25 Október 2016 09:09
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

november 2016

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.
pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


LIPTOV NA ORAVE
(Z TVORBY NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV)

Výstava klubu liptovských výtvarníkov
2. novembra – 5. decembra 2016
Dolný Kubín – Oravské kultúrne stredisko

usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

FRAGMENTY ISLANDU (plagát), (fotogaléria)

Výstava fotografií Martina Sprušanského.
4. – 30. novembra 2016 pon-pia 8:00-15:00 hod.
vernisáž výstavy 3.11.2016 o 16:30 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol


FOTOTROJLÍSTOK (plagát)
Výstava fotografií troch liptovských fotoklubov z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Liptovského Hrádku
4. novembra – 3. decembra  pon-pia 8:00-16:00
Ružomberok – Liptovské múzeum v Ružomberku

usporiadatelia: Fotoklub Ružomberok, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

BENIAKOVE CHYNORANY – SLOVENSKÝ FESTIVAL POÉZIE (plagát),
23. ročník – výberové kolo pre okresy Žilinského samosprávneho kraja a pre okresy Poprad a Kežmarok
10. novembra 2016
Liptovský Mikuláš –  klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Tríbečské osvetové stredisko Topoľčany
spoluusporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ALTERNATÍVNE EXPERIMENTÁLNE VÝTVARNÉ POSTUPY
Monotypia.
Treba sa vopred prihlásiť na tel. č. 5522981
19. novembra 2016 od 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obv. úrad)

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

FOLKLÓRNE FÓRUM O CHOREOGRAFII
Odborná konferencia o choreografickej tvorbe vo folklórnych kolektívoch.
25. - 26. novembra 2016
Chata Kožiar – Žiar

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

ADVENTNÝ KONCERT
– DOBRÝ VEČER, POKOJ STÁLY VINŠUJEME VÁM...

I. adventný koncert spojený s remeselným dvorom.
Účinkujú: Terchovský orchester ludových nástrojov, FS Terchovec, DFS Terchovček, ĽH Martinky Bobáňovej, Spevácka skupina Čriepky Ružomberok, Ľudová hudba FS Liptov a remeselníci z Liptova.
27. novembra 2015 o 15:00 hod.  (remeselný dvor od 14:00 hod.)
Liptovský Mikuláš - Nádvorie NKP Čierny orol

usporiadatelia: Mesto Liptovský Mikuláš, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ŠALIANSKY MAŤKO (propozície), (plagát), (fotogaléria), (výsledky)
24. ročník obvodného kola postupovej súťaže v recitovaní slovenskej povesti
30. novembra 2016 od 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu

usporiadatelia: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času  Liptovský Mikuláš

Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Tlačová správa - Z tvorby 2016
Pondelok, 10 Október 2016 06:47
Tlačová správa  
Z TVORBY


Dňa 6. 10. 2016 bola slávnostnou vernisážou otvorená už tradičná výstava obrazov členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri   Liptovskom kultúrnom stredisku nesúca názov Z tvorby. Rozrastajúca sa základňa týchto výtvarníkov je predznamenaním veľkého množstva hotových diel, ktoré výtvarníci namaľujú na svojich stretnutiach v klube, na výtvarných plenéroch počas letných prázdnin. Tu vystavujú svoju najčerstvejšiu tvorbu.  Výtvarníci, ktorí sa  pravidelne schádzajú a pod vedením lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka si prehlbujú svoje výtvarné schopnosti. Motivácie záujemcov o kreslenia v klube sú rôzne. Hlavným spoločným motívom je chuť kresliť, rozvíjať v sebe ukrytý talent, obohacovať svoje výtvarné zručnosti o iné výtvarné techniky.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Sárova Bystrica 2016
Piatok, 21 Október 2016 07:01
Tlačová správa o priebehu regionálnej postupovej súťaže mladých mode¬rátorov
39. ročníka Sárova Bystrica 2016 v LKS v Lipt. Mikuláši

V klubových priestoroch LKS v Lipt. Mikuláši sa dňa 18.10.2016 uskutočnila regionálna postupová súťaž mladých moderátorov. V dvoch postupových kategóriách a kategórii žiakov 9. ročníkov ich celkovo súťažilo 8 z 9 prihlásených. Ich výkony posudzovala odborná porota v zložení Alida Hižnayová – predsedníčka, Mgr. Tatiana Mravcová a Mgr. Miroslav Marko – členovia.
Predmetom hodnotenia bolo vystúpenie jednotlivých aktérov v 4 disciplínach – spravodajstvo, reklama, rozhovor a vlastná relácia. Porota posudzovala jazykovú čistotu, dodržiavanie pravidiel spisov¬nej slovenčiny, celkový dojem, žurnalistickú prípravu, zvládnutie stresovej situácie a vysporiadanie sa s prípadnými prekážkami.
Porota opätovne s radosťou prijala účasť žiakov základných škôl v nepostupovej kategórii. Ocenila osobnú zainteresovanosť učiteľov ZŠ, ktorí svojich žiakov takto pripravili už do budúcoročnej súťaže stredoškolákov. Všetkých účastníkov porota odmenila pamätnými listami, vyzdvihla pozitíva vystúpení, kvalitnú slovenčinu, zaujímavé nápady v prípade rozhovorov (osobnosti z Liptova). Po skončení súťaže sa uskutočnilo verejné hodnotenie jednotlivých súťažiacich.
Porota vyčítala účinkujúcim v niektorých prípadoch zlú artikuláciu, chyby v intonácii, odpozorovanie od profesionálov (akési spievanie na konci viet, chýbajúci dôraz na predložku a jej spojenie s nasledujúcim slovom), čo je však možné odstrániť.
Pri príprave spravodajského bloku sa v zásade nevyskytli väčšie nedostatky, podobne aj reklama bola v poriadku, možno v niektorých prípadoch by sa žiadalo zmeniť spôsob prejavu, aby nepôsobil jednotvárne.
Čo sa týka ďalšej disciplíny – rozhovoru, väčšina súťažiacich bola znalá problematiky, resp. témy. Porota odporúčala zainteresovane pripraviť úvod a záver rozhovoru, klásť presnejšie otázky, v niektorých prípadoch je možno menej viac, aby rozhovor pôsobil vierohodne.
Poslednou disciplínou bola realizácia vlastnej relácie. I tu sa našli zaujímavé témy a porota ocenila tvorivú invenciu.
Môžeme konštatovať, že úroveň tohto ročníka regionálnej postupovej súťaže mladých moderátorov 39. ročníka Sárova Bystrica bola dobrá, neklesla pod minuloročnú napriek menšej účasti a porota po dohode odporúča postup na krajskú súťaž
v 1. kategórii   
Alžbete Berníkovej (Gymnázium L. Hrádok)
Martine Liškovej (dtto)
Samuelovi Gregovi (ESŠ-EGJT Lipt. Mikuláš)

v 2. kategórii   
Anne Brisudovej (Gymnázium MMH L. Mikuláš)

a v nepostupovej kategórii základných škôl porota udelila:
1. miesto Veronike Babalovej (ZŠ A. Hlinku Ružomberok)
2. miesto Dominikovi Palkovičovi (GMMH Lipt. Mikuláš) a
2. miesto Kristíne Kuzmíkovej (ESŠ-EGJT Lipt. Mikuláš)


V Lipt. Mikuláši 19.10.2016    
Alida Hižnayová, predsedníčka poroty 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 © 2016 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.