Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášPlagát - Street foto
Piatok, 13 November 2015 08:15
 
Street foto - harmonogram
Utorok, 10 November 2015 11:14
Street foto / Reportážna fotografia

Školiteľ: Mgr. art. Lukáš Macek
Dátum školenia: 30.11.2015.
Miesto školenia: LKS Liptovský Mikuláš
Začiatok kurzu: 9:00 hod. – 17.00
Dĺžka kurzu: 8 hod.
Koniec kurzu: 17:00 hod.
Max. počet osôb: 10

Naučíte sa rozdiely v žánroch a prístupoch, ktoré pracujú s autentickou udalosťou. Lektor Vám ukáže ako fotografovať reportáž rýchlo a efektívne, ako pristupovať k dlhodobému fotografovaniu dokumentu a tiež ako zachytiť vrcholný moment v pouličnej (street) fotografii.
Na absolvovanie kurzu odporúčame základné znalosti v použití poloautomatických režimov.

Lektor Vám na tomto kurze vysvetlí témy:
- základné rozdiely v reportáži / dokumente / street fotografii
- História, technické vybavenie, príprava
- právna a etická stránka pri fotení na ulici
- dôležité prvky v scéne, kompozícia objektov
- zachytenie najsprávnejšieho momentu
- konfliktné situácie, verejné a súkromné priestory
- praktické cvičenia – exteriér

Kostra kurzu:
- kurz trvá 8 hodín, stretnutie je 15 min. pred začiatkom vo výstavnej miestnosti LKS
- teoretická príprava
- praktické cvičenia (reportáž)
- obedná prestávka
- praktické cvičenia (dokument a street fotografia)
- rozbor nafotených fotografií
- na kurze je k dispozícii občerstvenie, káva a čaj.

V prípade záujmu sa prihláste do 23.11.2015 e-mailom na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .
Prihláška bude platná uhradením ceny kurzu 25,- € na účet LKS: 7000481803/8180.
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno.


 
Plagát - La Femme 2015
Piatok, 02 Október 2015 07:53
Srdečne Vás pozývame na výstavu
pondelok - piatok od 8:00-15:00 hod.

 
Tlačová správa - Školenie liptovských folkloristov
Streda, 11 November 2015 07:30
Tlačová správa
Školenie (nie len) liptovských folkloristov

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,  zorganizovalo v úvode novembra školenie pre všetkých liptovských folkloristov, vedúcich folklórnych kolektívov, tanečných pedagógov a záujemcov o prácu vo folklórnych kolektívoch.
V dňoch 7. a 8. novembra 2015 sa priestory Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Mikuláši naplnili aktívnymi členmi folklórnych kolektívov a zoskupení z  regiónu Liptov - zastúpené boli obce Liptovské Sliače, Smrečany, Závažná Poruba  a mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
Každoročne sa rady účastníkov rozširujú aj o účastníkov spoza hraníc regiónu Liptov. V tomto roku si témy školenia zamerané najmä na prácu v detskom folklórnom kolektíve nenechali ujsť ani folkloristi z Turca, Žiliny, Kysúc, Oravy či Bratislavy. Naše stredisko tento stav veľmi teší, pretože školenie každoročne prináša zaujímavé témy v podaní odborníkov, ktorých rady, prístupy a postrehy vedia inšpirovať či opäť „nakopnúť“ ľudí pracujúcich vo folklórnych kolektívoch.
Tanečná príprava zaujímavo a inak, hry, pri ktorých sa nie len hráme, ale aj precvičuje potrebné kompetencie tanečníkov, veselá hlasová rozcvička, možnosti ako inscenovať hry to boli nosné témy víkendového školenia, ktoré ukázali účastníkom množstvo nových ciest a možností práce.
Hlavným podnetom pre realizáciu školenia bol najmä záujem o školenie zo strany našich  folkloristov, ale aj folkloristov zo susedných regiónov, ktorí chcú zlepšiť prácu vo svojich kolektívoch, získať nové poznatky a  pripraviť si svojich  nástupcov na postoch vedúcich či pedagógov v kolektíve.

Školenie prebiehalo pod vedením lektorov Simony Dikaszovej, Martina Urbana, Márie Palasthyovej  a Andrei Jágerovej. Program školenia tvorili tieto, najmä praktické, bloky:

•    Tanečná príprava detského interpreta - zameranie na držanie tela a posilňovanie svalstva
•    Výučba tanca z Liptova podľa záznamu
•    Detské hry na scéne                  
•    Iniciačné hry pre rozvoj rôznych zručností a schopností detí v DFS
•    Riekanky, vyčítanky v hlasovej rozcvičke nie len pre najmenších

Prednášky mali najmä praktický charakter a účastníci si odskúšali všetky cvičenia a hry priamo na sebe. Lektori školenia hravou formou a uvoľnenou atmosférou ukázali účastníkom zaujímavé možnosti tanečnej prípravy a výučby tancov či piesní.
Program školenia bol zostavený z tém, ktoré každý súbor či skupina vo svojej práci využíva a získané nové poznatky vie aktívne aplikovať na svojich interpretov. Aj keď sme sa v tomto roku zamerali hlavne na detské kolektívy, aj počas školenia sa potvrdilo, že dospelí sa hrajú ešte radšej ako deti. Postupy určené pre detského interpreta sa dajú aplikovať aj na dospelých tanečníkov a dokonca prinesú do súboru, či skupiny nové impulzy, nápady a uvoľnia atmosféru.

Na základe pozitívnych ohlasov účastníkov školenia vieme, že toto podujatie má opodstatnenie. Cielene a odborne pomáha zlepšovať a spestrovať prácu vo folklórnych kolektívoch, rozširuje vedomosti a tanečné zručnosti tanečníkov a vedúcich členov jednotlivých kolektívov. Poskytuje nové možnosti, názory a pohľady na prácu vo folklórnych kolektívoch a nás veľmi teší, že sú u nás aktívni folkloristi, ktorí neváhajú túto možnosť využiť a neustále sa snažia rozširovať svoj „folklórny“ obzor.

Liptovské kultúrne stredisko pripravilo školenie liptovských folkloristov za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR a so spolufinancovaním Žilinského samosprávneho kraja. 

Ing. Michaela Košová
odborný metodik pre tanec a folklór
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950

 
Tlačová správa - La Femme 2015
Piatok, 30 Október 2015 11:28
Tlačová správa
V Liptovskom Mikuláši sa uskutoční výstava La Femme

V dňoch 2. 11. – 30. 12. 2015 vo výstavnej miestnosti Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš prebehne výstava aktov troch fotografov pod názvom La Femme. Vernisáž sa uskutoční dňa 2. novembra 2015 o 17:00 hod. Výstava je prístupná v pondelok až piatok 8:00 - 15:00 hod. Po telefonickom dohovore je možné ju navštíviť aj mimo tieto hodiny.
Celý článok...
 
Podujatia LKS - november 2015
Piatok, 30 Október 2015 11:17
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

november 2015


KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Z TVORBY II. (plagát),
výstava tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS
do 21. novembra 2015  9:00-20:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Galéria RGB Liptov

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, SZUŠ Liptovský Hrádok

FOTOTROJLÍSTOK (plagát),
výstava fotografov troch liptovských fotoklubov z Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a Ružomberka
do 15. novembra 2015
Ružomberok – Liptovské múzeum

usporiadatelia: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Fotoklub Ružomberok

LA FAMME (plagát), (tlačová správa),
Výstava fotografií autorov Branislav Štefánik, Lukáš Macek, Matt Rybanský
2. - 30. novembra 2015 pon-pia 8:00-15:00 hod.
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol
Vernisáž výstavy 2. novembra 2015 o 17:00 hod.

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ŠKOLENIE LIPTOVSKÝCH FOLKLORISTOV (plagát), (harmonogram), (tlačová správa),
Vzdelávacie podujatie pre vedúcich a členov FS, FSk a DFS z regiónu Liptov
7. - 8. novembra 2015
Liptovský Mikuláš – SZUŠ

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

BENIAKOVE CHYNORANY – SLOVENSKÝ FESTIVAL POÉZIE (plagát), (propozície),
22. ročník – výberové kolo pre okresy Žilinského samosprávneho kraja a pre okresy Poprad a Kežmarok
13. novembra 2015
Liptovský Mikuláš –  klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Tríbečské osvetové stredisko Topoľčany
spoluusporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

OD BELOPOTOCKÉHO PO SÚČASNOSŤ (program), (fotogaléria)
185. výročie prvého slovenského ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši
14. novembra 2015 od 10:00 hod.
Liptovský Mikuláš –  malá zasadačka MsÚ, Dom kultúry

usporiadateľ: LKS, Divadelný odbor MS a Dom MS v Liptovskom Mikuláši, Mesto Liptovský Mikuláš
spoluusporiadateľ: Dom kultúry Liptovský Mikuláš

VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY TVORBY ÚŽITKOVÝCH PREDMETOV

Keramický objekt – tvorivá dielňa s odborným lektorom
14. novembra 2015 od 9:00
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

FOLKLÓRNE FÓRUM O CHOREOGRAFII (plagát), (harmonogram),
Odborné príspevky a diskusia s odborníkmi z oblasti choreografie, etnológie, tanečnej pedagogiky na tému  choreografie a tvorby vo folklórnom hnutí.
20. - 21. novembra 2015
Liptovský Mikuláš – Žiar - Chata Kožiar

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ADVENTNÝ KONCERT - PREDVIANOČNÝ ČAS
I. adventný koncert spojený s remeselným dvorom. Zvyky predvianočnoho obdobia od Kataríny po Štedrý večer v podaní folklórnych skupín Poludnica zo Závažnej Poruby, Smrečany zo Smrečian a DFS Štrbianček zo Štrby.
29. novembra 2015 o 15:00 (remeselný dvor od 14:00 hod.)
Liptovský Mikuláš - Nádvorie NKP Čierny orol

usporiadateľ: Mesto Liptovský Mikuláš, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

STREET FOTO (harmonogram),
workshop s odborným lektorom Mgr. art. Lukášom Macekom zo Žiliny
30. novembra 2015
Liptovský Mikuláš - klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský MikulášLiptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Tlačová správa - Sárova Bystrica 2015
Streda, 28 Október 2015 15:07
Tlačová správa
37. ročník Sárova Bystrica 2015 – regionálna postupová súťaž mladých moderátorov
v Liptovskom MikulášiSúťaž mladých moderátorov v regióne Liptova sa za posledné roky stala už tradičným a úspešným podujatím medzi študujúcou mládežou. Súťaž vyhlasuje Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 37. ročník súťaže sa uskutočnil 26. októbra 2015 v klubových priestoroch  Liptovského kultúrneho strediska v budove NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Školenie liptovských folkloristov 2015
Utorok, 27 Október 2015 11:52
Tlačová správa pred podujatím

Školenie Liptovských folkloristov

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje cez víkend 7. a 8.11. 2015 školenie liptovských folkloristov.
Témami školenia budú tanečná príprava v detskom folklórnom kolektíve,  práca so záznamom, choreografické spracovanie detských hier, rozvoj zručností a schopností nie len detského interpreta, hlasová príprava, tvorba vo folklórnych skupinách,  dramaturgia programového čísla a bloku.
Školenie bude prebiehať pod vedením odborných lektorov: Mgr. art. Simona Dikaszová, Mgr. art. Martin Urban PhD., Mgr. Mária Palásthyová a PhDr. Andrea Jágerová.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Tatranský kamzík 2015
Streda, 21 Október 2015 10:32
Tlačová správa
TATRANSKÝ  KAMZÍK  2015 - XXV. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov

Filmársky svet sa stretol cez víkend v Liptovskom Hrádku

Po dvoch rokoch patrilo mesto Liptovský Hrádok neprofesionálnemu filmu a filmárom takmer z celej Európy! Boli tu filmy zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Talianska, Holandska, Luxemburska, Ruska a Veľkej Británie.
Celý článok...
 
Podujatia LKS - október 2015
Štvrtok, 01 Október 2015 11:58
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

október 2015


KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Z TVORBY (plagát), (tlačová správa), (fotogaléria)

výstava tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS
do 29. októbra 2015  pon-pia 8:00-15:00 hod.
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Z TVORBY II. (plagát),
výstava tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS
1. októbra – 21. novembra 2015  9:00-20:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Galéria RGB Liptov

usporiadatelia: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, SZUŠ Liptovský Hrádok

FOTOTROJLÍSTOK
výstava fotografov troch liptovských fotoklubov - z Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a Ružomberka
24. októbra – 15. novembra 2015
Ružomberok – Liptovské múzeum

usporiadatelia: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Fotoklub Ružomberok

TATRANSKÝ KAMZÍK (tlačová správa), (plagát), (výsledky), (fotogaléria), (tlačová správa po)
medzinárodná súťaž neprofesionálnych filmov
16. – 18. októbra 2015
Liptovský Hrádok – kultúrny dom

usporiadatelia: Mesto Liptovský Hrádok, ART Štúdio Liptovský Hrádok,
Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

SÁROVA BYSTRICA (propozície), (plagát), (fotogaléria), (tlačová správa)
37. ročník regionálnej postupovej súťaže mladých moderátorov
26. októbra 2015  od 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY TVORBY ÚŽITKOVÝCH PREDMETOV
Keramický objekt – tvorivá dielňa s odborným lektorom
31. októbra 2015 od 9:00
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk 
Tlačová správa - Z tvorby 2015
Streda, 23 Spetember 2015 12:18
Klub výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku vznikol pred piatimi rokmi z iniciatívy neprofesionálnych výtvarníkov, kde výrazne absentovala možnosť vzdelávania sa záujemcov o výtvarné umenie. Záujem o kreslenie a maľbu z radov pracujúcich, dôchodcov v  snahe nadviazať na pravidelné tvorivé stretávania  výtvarníkov sa podarilo uskutočniť prostredníctvom založenia Klubu neprofesionálnych výtvarníkov, kde sa formou pravidelných stretnutí v klubovni podarilo napomôcť k spojeniu spretŕhaných väzieb medzi výtvarníkmi.
Od 8.2.2010, kedy  sa konalo prvé neformálne stretnutie Klubu liptovských neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku, sa tu naši výtvarníci pravidelne stretávajú a pod odborným vedením lektora Mgr. Art. Róberta Močiliaka si rozširujú svoj obzor v rámci jednotlivých kreslení  o rôzne  výtvarné techniky, pričom tu vznikajú diela, ktoré prekvapia svojou invenciou, často aj samotného autora. Môžeme konštatovať, že sa tu podaril vytvoriť priestor  plný umenia, kreativity a radosti, s ktorým plánujeme pokračovať aj naďalej.
Diela, ktoré vznikajú na  týchto výtvarných dielňach sa LKS rozhodlo predstaviť verejnosti na plánovanej výstave v klubovni Liptovského kultúrneho strediska.
Výstava  obrazov, inštalovaná vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska, Z TVORBY - z tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov Liptova, mapuje 5 rokov činnosti liptovských výtvarníkov od vzniku klubu.
Výstavu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR so spolufinancovaním Žilinského samosprávneho kraja.

Výstava je pre verejnosť sprístupnená v pracovných dňoch do 29.10.2015 od 8:00 - 15:00 hod.

Druhá časť výstavy Z tvorby II. bude inštalovaná v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou v Liptovskom Hrádku a otvorená  bude vernisážou dňa 1.10.2015  o 16.30.hod, vo výstavných priestoroch RGB centra  Tesco - Kamenné pole.
Beata Kuviková
Odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš


 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 © 2015 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.