Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášIII. adventný koncert 2014
Just Added
Utorok, 16 December 2014 12:53

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK spolu s mestom Liptovský Mikuláš pripravilo na tretiu adventnú nedeľu 14. 12. 2014 ďalší z koncertov, ktorý tradične dotvára vianočnú atmosféru v meste.
Koncert s názvom Putovanie panny Márie, v podaní folklórnej skupiny Sliačanka z Liptovských Sliačov, prilákal na Nádvorie NKP Čierny orol viac ako 100 návštevníkov.  Ľudová vianočná spevohra z Liptovských Sliačov je v regióne Liptov jedinečným dielom, ktoré spracováva cestu Márie a jej príbeh.
Sviatočnú atmosféru na nádvorí dotvárali remeselníci s tradičnými výrobkami a voňavou medovinou.

Adventný koncert, ktorý pripravuje Liptovské kultúrne stredisko je už tradične na ľudovú nôtu a v spojení s remeselníkmi vytvára jedinečnú atmosféru, ktorá každoročne napriek chladnému počasiu, priláka množstvo Mikulášanov a teší sa veľkej obľube. Veríme, že to tak ostane aj v nadchádzajúcom roku.

Ing. Michaela Košová
Liptovské kultúrne stredisko
Liptovský Mikuláš

 
Tlačová správa - Western po slovensky 2014
Just Added
Utorok, 16 December 2014 12:23

V dňoch 10. 12. 2014 – 23. 1. 2015 v klubovni Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš prebieha výstava Jany Rengevič WESTERN PO SLOVENSKY. Na výstave môžete vidieť veľkoformátové fotografie z prostredia výletov na koňoch po slovenskej krajine, najmä Veľkej Fatre. Výstave dodáva atraktívnosť a jedinečnosť černobiele prevedenie fotografií, monotematické zameranie aj ich veľký formát. Návštevníci môžu vidieť aj niektoré artefakty z takýchto výletov, ako napríklad konské sedlo.

Vernisáž sa uskutočnila dňa 10. decembra 2014 vo westernovom štýle. Výstava je prístupná v pondelok  až piatok 8:00 - 15:00 hod. Po telefonickom dohovore je možné ju navštíviť aj mimo tieto hodiny.

Viac informácií:
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája č.28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
Mgr. Petr Turoň
tel. 044/ 55 22 389

 

Mgr. art. Janu Rengevičovú (Kuskovú) poznáme hlavne ako autorku filmov. Na výstave, ktorú nazvala Western po Slovensky, nám autorka predstavuje svoju fotografickú tvorbu. Z vystavených diel na nás dýchne svet, ktorý poznáme z filmov. Vzťah človeka ku zvieraťu, vzťah zvieraťa ku krajine a všetkého navzájom. Slovenská krajina sa nám v kontexte koní, jazdcov a rekvizít stáva exotickou, trocha zvláštnou ale známou. Pozorný divák si určite všimne zaujímavý uhol záberu, ktorý je spôsobený tým, že autorka fotografuje situácie z koňa, teda z určitej výšky. Kompozície sa stávajú autentickejšími, presvedčivejšími, ale aj nevšednými. Obsahovým rámcom sa autorke stáva osobný zážitok z niekoľkodňového prechodu pohorím Veľkej Fatry na koňoch so svojimi priateľmi. Jej fotografie sa ale nestávajú len záznamom situácií, ale priestorom pre monumentálnu autorskú výpoveď. Zámerne pracuje s kompozíciou celku a detailu, výškou horizontu krajiny, svetlom a tieňom, siluetou. Niektoré zábery pôsobia dojmom, že sú štylizované, alebo sa stávajú zmrazenými filmovými situáciami, iné sú čisto poetické. Všetky však svedčia o citlivom oku autorky a o jej snahe ponúknuť divákovi nevšedný ľudský, ale hlavne umelecký zážitok. Extrakt tvarov, svetla a nálad.
To, že autorka vedome pretransformovala farbu fotografií do čiernobieleho modu s obrovským množstvom šedých tónov, jej pomohlo spolu s formátom vytlačených fotografií dosiahnuť monumentalitu krajiny a témy. Dosiahla, čo chcela. Rozozvučala strunu v človeku a priniesla živý pohľad na život a fotografiu.

doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.

 
Plagát - Western po slovensky 2014
Pondelok, 08 December 2014 06:58
 
Tlačová správa - Výtvarné technologické postupy materiálov priestorovej tvorby - papierový objekt 2014
Utorok, 09 December 2014 07:07

Dňa 6.12.2014 sa v remeselných dielňach Liptovského kultúrneho strediska, ktoré sídlia v priestoroch   Obvodného úradu na Námestí osloboditeľov, uskutočnila posledná aktivita zo série remeselno-výtvarných dielní projektu „Výtvarné technologické postupy materiálov priestorovej tvorby“  – papierový objekt. Tvorivé remeselné dielne sledujú bližšie oboznámenie záujemcov so základmi nových výtvarných postupov a technológií z oblasti výtvarnej kultúry a umeleckého remesla.
Projekt bol určený  pre amatérskych umelcov z radov žiakov, mládeže, učiteľov a pedagógov školských a mimoškolských  zariadení, pre udržiavanie  znalostí výtvarno-technologických postupov materiálov.
Projekt „Výtvarné technologické postupy materiálov priestorovej tvorby“ bol koncipovaný ako cyklické sobotné tvorivé dielne  pod vedením odborných lektorov z radov profesionálnych výtvarníkov a umelcov. V priebehu celého roka sa záujemcovia mohli priebežne zúčastniť jednotlivých aktivít projektu.
V septembri sa pod vedením odbornej lektorky Mgr. Oľgy Dzúrovej uskutočnili remeselné dielne, ktorých cieľom bolo vytvoriť textilný obraz - tapisériu, objekt s využitím skúseností v technike mokrého plstenia vlny z predošlých remeselných dielní.
V mesiaci október výtvarníci pracovali s hlinou, kde sa pod vedením Mgr. art. Róberta Močiliaka  oboznámili so základmi práce s hlinou a vytvorili sochu a reliéf.
Taktiež pod vedením Mgr. art. Róberta Močiliaka sa v novembri tohto roka uskutočnili  remeselné dielne „Drevený objekt“, kde sa výtvarníci oboznámili  so zásadami výtvarného využitia dreva sledované v kráse tvaru, spracovaní, estetickej úprave. Najnáročnejšia na všetky požiadavky umeleckej techniky bola plastická rezba, reliéfová rezba, rezba do povrchu dreva.
Linoryt a drevorezba - grafické techniky rytia do linolea a dreva, pod vedením toho istého lektora, boli témou novembrových remeselných dielní. Linoryt a drevorezba sú najdostupnejšie tlačiarenské techniky. Vyznačujú sa maximálnym svetelným kontrastom čiernych a bielych plôch, jasnosťou tvarov a jednoznačnosťou výtvarnej reči.
Poslednou, už spomínanou aktivitou,  bol „Papierový objekt“ , ktorý uzavrel tohtoročný cyklus  sobotných výtvarno-remeselných tvorivých stretnutí.
Papierový objekt, kašírovanie, reliéf, rôzne papierové hmoty boli témou tejto zaujímavej výtvarnej techniky. Výtvarné posuny spracovania papiera cez  jeho priestorové stvárňovanie s využitím všetkých výrazových prostriedkov, vrstvením, kašírovaním, ktorými výtvarníci docielili radu zaujímavých diel. Lektorom bol Mgr. art. Róbert Močiliak.
Veríme, že v budúcom roku Ministerstvo kultúry a Žilinský samosprávny kraj opäť finančne podporia aj takéto projekty Liptovského kultúrneho strediska, ktoré sa už tradične tešia záujmu liptovských výtvarníkov a tak obohacujú kultúrne dianie v našom regióne.

Beata Kuviková
odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950


 


 

 
Tlačová správa - Šaliansky Maťko 2014
Pondelok, 08 December 2014 06:51

Obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej ľudovej povesti v okrese Liptovský Mikuláš vyhlasuje Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 22. ročník súťaže sa uskutočnil 4. decembra 2014 v priestoroch a v spolupráci s Centrom voľného času na Nábreží Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Do súťaže bolo prihlásených 30 žiakov zo základných škôl z okresu L. Mikuláš a súťažilo sa v troch kategóriach.   
Odborná porota rozhodla o udelení diplomov  za umiestnenie nasledovne v I. kategórii: 1. miesto Petronela Perúnová - ZŠ Kvačany, 2. miesto Ivana - Nina Porubänová -ZŠ s MŠ Liptovská Kokava, 3. miesto Daniel Fuzia - ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš, v II. kategórii: 1. miesto Nina Magálová - ZŠ s MŠ J. D. Matejovie Liptovský Hrádok, 2. miesto Vanda Ballonová - ZŠ s MŠ Hybe, 2. miesto Benjamín Kráľ - ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča, 3. miesto Veronika Laheye - ZŠ s MŠ Demänovská ulica, L. Mikuláš, 3. miesto Richard Gregor -  ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš, 3. miesto Alžbeta Oravcová - ZŠ s MŠ Liptovská Kokava, v III. kategórii: 1. miesto Kristína Vrtěnová - ZŠ s MŠ ul. Hradná Liptovský Hrádok, 2. miesto Dominika Hatiarová - Gymnázium Liptovský Hrádok, 3. miesto Emma Almanová - ZŠ s MŠ Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš. Recitátori umiestnení na 1. mieste postupujú do krajského kola súaťže, ktoré sa uskutoční v Žiline. 
Želáme im veľa úspechov a učiteľom ďakujeme za vynikajúcu prípravu. Čo však nás neteší, je účasť žiakov z 2. - 3. ročníkov v I. kategórii, ktorá je veľmi nízka. 


PhDr. Eva Štofčíková
metodička pre hovorené slovo
Liptovské kultúrne stredisko
Liptovský Mikuláš

 
Podujatia LKS - december 2014
Piatok, 28 November 2014 07:19

Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

december 2014

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
termín, miesto: pondelok – štvrtok
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

FOTOTROJLÍSTOK (plagát), (tlačová správa)
symbolické fotoprepojenie  liptovských fotografov autorov  z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Liptovského Hrádku
termín, miesto: do  5. decembra 2014 pon-pia 8:00-15:00
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol
usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

22. ROČNÍK ŠALIANSKY MAŤKO (plagát), (propozície), (výsledky)
obvodné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti
termín, miesto: 4. decembra 2014 od 8:00 hod. 
Liptovský Mikuláš – Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
usporiadatelia:  Liptovské kultúrne stredisko Lipt. Mikuláš, CVČ Nábr. Dr. A. Stodolu Lipt. Mikuláš

VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY MATERIÁLOV PRIESTOROVEJ TVORBY – PAPIEROVÝ OBJEKT (tlačová správa)
Výtvarná dielňa
termín, miesto: 6. decembra 2014 od 9:00 hod. 
Liptovský Mikuláš – remeselné dielne LKS, Nám.osloboditeľov

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

WESTERN PO SLOVENSKY (plagát), (tlačová správa)
výstava fotografií Jany Rengevič
termín, miesto: 10. decembra 2014 – 15. januára 2015
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol
vernisáž 10. decembra 2014 od 17:00 hod.,
výstava je prístupná pon-pia 8:00-15:00

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš  


Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 

 
Tlačová správa - Sárova Bystrica 2014 - krajská súťaž v Žiline
Streda, 12 November 2014 07:36

Mladí moderátori na radnici
Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Žilina zorganizovalo 5. novembra krajskú súťaž mladých moderátorov Sárova Bystrica. Na žilinskej radnici sa stretli víťazi regionálnych kôl a súťažili o postup do celoslovenského kola. Dvadsaťjeden súťažiacich z piatich regiónov Žilinského kraja prišlo prezentovať svoj moderátorský kumšt v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách. V prvej súťažili moderátori vo veku od 15 do 18 rokov, v druhej od 19 do 25 rokov. Predviedli sa v štyroch disciplínach - interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie.

Celý článok...
 
Tlačová správa - remeselné dielničky
Utorok, 04 November 2014 07:34

Po úspešnom letnom remeselnom tábore  využili ponuku Liptovského kultúrneho strediska a priestory novovybudovaných remeselných dielní žiaci Spojenej školy J. Rumana, kde si aj so svojimi pedagógmi prišli vyskúšať svoje tvorivé schopnosti a zručnosti.
Materiálové zázemie dielní umožňuje záujemcom oboznamovať sa s tradičnými remeselnými postupmi pri práci s hlinou, drôtom, textilom a drevom.
V dielňach keramickej, drotárskej a textilnej si 10 žiakov počas  štyroch hodín vyskúšalo prácu s hlinou, kde si vytvorili keramické misky a hlinené prívesky, v textilnej dielni sa žiaci naučili vyrobiť si z merino vlny originálne plstené mydlá, v drotárskej dielni si z drôtu vyrobili srdiečka a vtáčiky a vo výtvarnej dielni si vytvorili obrázky formou aplikácií z textilu a kože. Žiaci si takto odniesli domov prekrásne, originálne  vlastnoručne vyrobené dielka, z čoho mali nesmiernu radosť. Sľúbili, že si pred vianocami prídu do dielní vytvoriť darčeky pre svojich blízkych a vyskúšajú si aj iné výtvarno-remeselné techniky .
Liptovské kultúrne stredisko ponúka možnosť využívať remeselné dielne, ktoré sa nachádzajú v priestoroch Obvodného  úradu na námestí Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši všetkým záujemcom z radov žiakov základných a stredných škôl, ako aj širokej verejnosti. V súčasnosti sa tu štyrikrát do týždňa schádza viac ako 30 milovníkov výtvarného umenia v Klube neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS a zároveň tu pod vedením odborných lektorov prebiehajú aj sobotné výtvarno-remeselné kurzy.

Beata Kuviková
odborný pracovník pre výtvarníctvo a remeslo
Liptovské kultúrne stredisko

 
Podujatia LKS - november 2014
Pondelok, 03 November 2014 11:29

Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

november 2014

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
termín, miesto: pondelok – štvrtok
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Z TVORBY I.
výstava z tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku
termín, miesto: do  21. novembra 2014
Liptovský Mikuláš – verejné priestory v RGB centre – na poschodí

usporiadatelia: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Súkromná ZUŠ Liptovský Hrádok
RGB centrum

FOTOTROJLÍSTOK (plagát)
symbolické fotoprepojenie  liptovských fotografov autorov  z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Liptovského Hrádku
pri príležitosti mesiaca fotografie
termín, miesto: 5. novembra – 5. decembra 2014 pon-pia 8:00-15:00
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

vernisáž výstavy 5. novembra 2014 o 16:30 hod.
usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY MATERIÁLOV PRIESTOROVEJ TVORBY
grafika – drevorez, linoryt

lektor: Mgr. art. Róbert Močiliak
termín, miesto: 8. novembra 2014 od 9:00 hod.
L. Mikuláš –  remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ROZLÚČKY A STRETNUTIA
program FS Váh z Liptovského Mikuláša pri príležitosti 35. výročia jeho vzniku
termín, miesto: 21. novembra 2014 o 18:00 hod.
22. novembra 2014 o 16:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Dom kultúry veľká sála

vstupné: 5 €
usporiadatelia: FS Váh, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, Dom kultúry Liptovský Mikuláš

KOMPOZÍCIA VO FOTOGRAFII (plagát)
prednáška doc. akad. mal. Pavla Ruska, ArtD.
termín, miesto: 26. novembra  2014 16:30 hod.
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol, vstupné 3 €

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 

 
Rýchly prístup


Partneri

 
© 2014 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.