Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTlačová správa - Ateliér v prírode 2015
Štvrtok, 13 August 2015 06:57
Projekt Ateliér v prírode - výtvarný plenér sa uskutočnil v dňoch 7.8. - 9.8.2015 v prekrásnom prostredí Chočských vrchov. Tak, ako po minulé roky, zorganizovalo Liptovské kultúrne stredisko trojdňový výtvarný plenér pod odborným vedením lektorov  Mgr. art. Róberta Močiliaka a PaedDr. Andrei Močiliakovej, kde si výtvarníci klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku vyskúšali grafické techniky linorytu a suchej ihly, ako aj základy počítačovej grafiky. Ako hlavný inšpiračný zdroj im slúžili prírodné scenérie okolia Hút a mlyny v Oblazoch v Kvačianskej doline.  Výtvarný posun krajinných scenérií a prírodných detailov bol podľa zadania obsahovo posunutý  hlavne v  špecifickosti daných výtvarných techník s  precítením miesta - krajiny. Vo večerných hodinách lektori hodnotili  vytvorené diela  a formou teoretických prednášok dopĺňali výtvarníkom vedomosti v oblasti techniky linorytu, suchej ihly a počítačovej grafiky, experimentálnej grafiky, dejín umenia,  kompozície obrazu, zlatého rezu, farby, svetla v krajine.
Výtvarníci si v priebehu trojdňového sústredenia nafotili aj množstvo inšpiračných námetov, ktoré budú využívať pri svoje ďalšej tvorbe  v Klube výtvarníkov pri LKS.
Hlavným zámerom realizovaného projektu Ateliér v prírode - výtvarný plenér bolo prostredníctvom odborných vzdelávacích aktivít, konkrétne prostredníctvom tvorby vo voľnej prírode a výmeny skúseností v oblasti výtvarného prejavu, rozširovať si svoje výtvarné schopnosti, svoj talent za prítomnosti erudovaných lektorov, pochopiť zákonitosti stvárnenia reálnej krajiny  rôznymi výtvarnými technikami. Pochopiť kompozíciu priestoru, farbu a svetlo v krajine, krajinného výseku, alebo detailu s obsahovým posunom v duchu experimentálnej tvorby s využitím počítačovej grafiky.
Cieľom a zároveň prínosom výtvarného plenéru je vytvorenie podobných periodických podujatí v regióne Liptov. Výtvarníci sa budú výsledkami svojej tvorby z plenéru v Hutách prezentovať v septembri na výstave Z tvorby a októbri na výstavách, ktoré im usporiada Liptovské kultúrne stredisko vo svojich výstavných priestoroch  a v galérii RGB centra Liptov.
Projekt Ateliér v prírode - výtvarný  plenér bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.Beata Kuviková
odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuáš
044/5522981
0905832950

 
Plagát - Štefan Ižo - výstava fotografií
Streda, 29 Júl 2015 06:08
 
Tlačová správa - Remeselný tábor Šikovníček
Štvrtok, 13 August 2015 07:23
Už po druhý krát zorganizovalo Liptovské kultúrne stredisko v dňoch 6.7. - 10.7. 2015 týždenný prímestský letný remeselný tábor vo svojich remeselných dielňach, ktoré sa nachádzajú v priestoroch Obvodného úradu na Námestí osloboditeľov.
Počas piatich dní si dvadsiatka  zúčastnených detí vo veku ad 7 – 13 rokov vyskúšala pod vedením odborných lektoriek mnohé tradičné remeselné techniky, ako sú tkanie, mokré a suché plstenie vlny, maľba na textil,  razítkovanie, klasická sklomaľba, šitie hračiek a háčkovanie, keramika,  drôtovanie.
Technikou klasickej sklomaľby, pod vedením lektorky Mgr. Veroniky Uhliarovej deti maľovali na sklo prekrásne výjavy na motívy ľudových rozprávok. Drotárskou technikou si taktiež pod jej vedením vytvorili mnohé prekrásne dekoratívne predmety, ako sú stromčeky šťastia, vtáčiky, srdiečka...
Metodičky LKS Ing. Miška Košová,  Beata Kuviková a PhDr. Eva Štofčíková sa počas celého týždňa venovali prítomným deťom a viedli ich v textilných  remeselných technikách.
Tradičný slovenský ornament im slúžil ako inšpirácia pre farebné aplikácie z kože na režnú tkaninu. Na drevených tkacích rámoch si plátnovou technikou utkali tašky, na doštičkách opäť tkali obľúbené „cigánske tkanice“ . Technikou suchého plstenia merino vlny si vyrobili nádherné hračky, taštičky, obaly na mobily, ale aj brošničky a kabelky. Populárna bola aj tvorba šálov, šatiek a obrázkov vytvorených  mokrým plstením vlny. Touto technikou si  deti farebnou vlnou naplstili na podkladový materiál -  fačovinu   motívy kvetov a vyrobili si aj  plstené mydlá.
Farbami na textil razítkovaním a maľbou  si malí umelci vytvorili vlastné originálne tričko.  V keramickej dielni si pod odborným vedením lektorky Mgr. Evy Dudzíkovej vytvorili množstvo zaujímavých hlinených predmetov, hrnčekov, hrkálok, svietnikov, misiek, či dekoratívnych predmetov s originálnym výtvarným riešením.
Tábor Šikovníček má ambície stať sa jednou z mnohých výtvarno-remeselných aktivít, ktoré  môže Liptovské kultúrne stredisko uskutočňovať vďaka  materiálnemu zázemiu v priebehu celého roka v snahe rozvíjať a formovať remeselno-výtvarné schopnosti a zručnosti našich detí. Ďalšie podobné aktivity v duchu denných remeselných dielní a táborov sa od septembra budú konať pravidelne  a pod vedením školených lektorov ich budú môcť navštevovať žiaci základných a stredných škôl aj v hodinách regionálnej, výtvarnej výchovy, či pracovného vyučovania.Beata Kuviková
metodik pre výtvarníctvo a umelecké remesl
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950

 
Podujatia LKS - august 2015
Streda, 05 August 2015 11:39

Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
august 2015


ŠTEFAN IŽO (plagát)
autorská výstava fotografií ružomberského fotografa
termín, miesto: 29. júla – 27. augusta 2015  pon-pia 8:00-15:00 hod.
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol
usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ATELIÉR V PRÍRODE - VÝTVARNÝ PLENÉR (tlačová správa), (foto)
výtvarný plenér pod odborným vedením lektorov - grafické techniky linoryt, suchá ihla, základy počítačovej grafiky
termín, miesto: 7. - 9. augusta 2015, penzión Roháčan - Huty
usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk
 
Tlačová správa - Tancovanie pod Kriváňom 2015
Streda, 29 Júl 2015 06:40
Tlačová správa
Tancovanie pod Kriváňom 2015


Záujem o tradičnú kultúru  v ostatných rokoch naberá na intenzite. Tanečné domy, školy ľudového tanca a hudby, móda inšpirovaná tradičným odevom, to všetko je dnes „IN“. A my sme tomu veľmi radi, pretože veríme, že sme k tomu malou kvapkou prispeli aj vďaka Tancovaniu pod Kriváňom.

Pred 6. rokmi Liptovské kultúrne stredisko  v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK začalo organizovať celoslovenský tanečný tábor ľudového tanca  Tancovanie pod Kriváňom. Našim cieľom bolo ponúknuť záujemcom a nadšencom ľudového tanca priestor, kde sa spája  výučba ľudových tancov v tanečných dielňach s používaním naučených motívov, väzieb a pravidiel tanca vo voľných zábavách. Našim cieľom bolo poskytnúť účastníkom hlbšie vedomosti o jednotlivých typoch tancov, nie len o ich rýchlokurz. Od roku 2010 sa rady našich členov úspešne rozrastajú a naše podujatie inšpiruje ďalších nadšencov pri organizovaní podobných akcií.

Náš tábor je určený pre širokú verejnosť- bez rozdielu tanečných skúseností, veku, či členstva vo folklórnom kolektíve. Pracujeme súčasne v skupine pokročilí a začiatočníci a každý účastník sa tak môže zaradiť do úrovne, ktorá mu vyhovuje. Domovom tanečného tábora je atraktívne prostredie areálu najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku vo Východnej.
Tábor ľudového tanca sa tento rok konal už po 6. krát a to od 22. do 26. júla 2015.

Hlavným cieľom tanečného tábora je  naučiť účastníkov  tradičné tance tak, ako sa vyvinuli vo svojom prirodzenom prostredí, oslobodené od umelých zásahov choreografa. Na základe pravidiel, fungujúcich vo vnútornej štruktúre tanca sa učia voľne ho používať. Podstatou myšlienky je „vrátiť tradičné tance z javiska späť medzi ľudí“ a to nie len medzi členov folklórnych súborov, ale najmä nadšencov a priaznivcov z radov laikov, ktorých sa za 6. rokov tanečného tábora vystriedalo pod Kriváňom viac ako 200 a mnohí sa k nám každoročne vracajú.
Účastníkmi tábora sú priaznivci ľudového tanca, ktorí folklór nie len milujú, ale chcú mu aj  rozumieť a poznať ho správne, a tak ho šíriť ďalej. Na tomto ročníku podujatia sa stretli folkloristi od Bratislavy po Košice,  ale zavítali k nám aj táboristi z poza hraníc:  z Českej republiky, Južnej Kórei a Slováci pôsobiaci a žijúci vo Švajčiarsku. Tábor teda prekročil hranice rodnej krajiny a šíri svojim prostredníctvom ľudový tanec do sveta.

Nápor na tanečníkov bol opäť silný. Tancovalo sa každý deň v dvoch 3 hodinových blokoch a tancovalo sa samozrejme aj večer.
Pre tohtoročný tanečný tábor vybrali organizátori a lektori tance zo Zámutova, Terchovej a Telgártu.  Odborný lektorský tím tvorila osvedčená zostava vynikajúcich tanečných pedagógov Marianna Svoreňová, Simona Dikaszová, Stano Marišler a Vlado Michalko.
Tanečníkom hrala pod nohy niekoľko hodín denne a v noci, výborná kapela pod primášskym vedením Michala Pagáča, v zložení Jakub Líška, Juraj Líška a  Michal Zelinka.
A pokiaľ lektorom , tanečníkom a hlavne hudbe ešte sily stačili, naučené motívy, motivické väzby a základné  zákonitosti tanca si overili  pri  voľnej tanečnej zábave, ktorá sa každý večer stretla so skorým ránom.

Letné večery sú samozrejme dlhé a okrem tancovania si táborujúci našli čas aj na  vedomostné hry na ľudovú tému, rytmické, tanečné aj logické hry.

Výborné zloženie táboristov opäť vybudovalo vo Východnej neopakovateľnú rodinnú atmosféru. Spoločne sa jedlo aj upratovalo, tancovalo, spievalo, rozprávalo, smialo a zabávalo.
Horúce letné počasie a krásne prostredie amfiteátra vo Východnej dotvorili neopakovateľnú atmosféru tohto podujatie, ktoré si každoročne získava nových priaznivcov a to nie len tanečníkov, ale aj nadšencov bez predchádzajúcich tanečných skúseností a hrdo môžeme povedať, že nie len zo Slovenska. Ústretové vedenie obce Východná a domáci Východňanci nám opäť poskytli vynikajúce zázemie, pomoc a podporu, za čo im patrí veľké poďakovanie.

Rozlúčky bývajú smutné a výborná partia, ktorá sa v tábore vytvorila to pri odchode z Východnej,  len potvrdila. Tešíme sa na 7. ročník tanečného tábora Tancovanie pod Kriváňom, na ktorom sa opäť stretneme v termíne 20.-24.7.2016.  Organizátori pripravujú na 7. ročník podujatia nové vylepšenia a preto verím, že si to nenecháte ujsť.
Projekt vznikol za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja.Ing. Michaela Košová
odborný metodik pre folklór
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981

 
Podujatia LKS - júl 2015
Utorok, 09 Jún 2015 06:30

Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
júl 2015

STANO GAJDOŠ - PRÍBEHY (plagát)
výstava fotografií
termín, miesto: 2. júla – 24. júla 2015  pon-pia 8:00-15:00 hod.
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ (tlačová správa)
viac info na www.festivalvychodna.sk
termín, miesto: 2. - 5. júla 2015 
Východná

usporiadatelia: MK SR, NOC Bratislava, Obec Východná, ŽSK, LKS, ÚĽUV, Slovenská sekcia UNICA

POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ (plagát)
účinkujú zahraničné folklórne kolektívy
KUD STANKO PAUNOVIĆ (Pančevo - Srbsko)
HACETTEPE (Ankara - Turecko)
termín, miesto: 3. júla 2015  o 15:00 hod.
Liptovský Mikuláš - Námestie osloboditeľov
usporiadatelia: Mesto Liptovský Mikuláš, ŽSK, LKS, MK SR, NOC Bratislava

REMESELNÝ TÁBOR ŠIKOVNÍČEK (plagát)
denný remeselný tábor pre deti
termín, miesto: 6. júla – 10. júla 2015  8:00 – 16:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)
usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
TVORBY ÚŽITKOVÝCH PREDMETOV
tvorivá dielňa pre dospelých - grafika - suchá ihla
záujem prosíme nahlásiť  mailom Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
termín, miesto: 25. júla 2015 9:00 – 15:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)
usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

TANCOVANIE POD KRIVÁ
ŇOM (plagát), (tlačová správa), (prihláška), (tlačová správa po), (fotografie)
6. ročník jedinečného tanečného tábora ľudového tanca
termín, miesto: 22. – 26. júla 2015
Východná - amfiteáter
usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ŠTEFAN IŽO (plagát)
autorská výstava fotografií ružomberského fotografa
termín, miesto: 29. júla – 27. augusta 2015  pon-pia 8:00-15:00 hod.
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol
vernisáž výstavy 29. júla 2015 o 16:00 hod.
usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš 

Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Tlačová správa - Folklórny festival Východná 2015
Utorok, 23 Jún 2015 05:08

Folklórny festival Východná 2015
61. ročník

Folklórny festival Východná, najstarší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou je vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku. Je to prehliadka celoročnej práce folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov muzikantov a tanečníkov. Na 61. ročníku sa predstaví okolo 2500 účinkujúcich, medzi nimi  aj víťazi celoštátnych súťažných prehliadok, domáce kolektívy a sólisti, ale aj zahraničné súbory z Argentíny, Turecka Srbska a Estónska. Zaspomína sa na významné osobnosti, v tomto roku okrem iných aj na režiséra Martina Ťapáka. Návštevníci budú mať jedinečnú možnosť vzhliadnuť úspešný muzikál nitrianskeho DAB Tisícročná včela, ktorý tohtoročný festival otvára a  v prostredí amfiteátra zažiť jeho mimoriadnu atmosféru. Organizátori festivalu a autori tento rok pripravili viac ako 50 programov - výpravné na veľkej scéne amfiteátra, komornejšie na malej scéne, tanečné, hudobné i rozprávačské vystúpenia a veľa sprievodných programov ako sú výstavy, ochutnávky tradičnej kuchyne a pre divákov aj voľnú zábavu. Veľmi  významná a návštevníkmi vítaná je účasť ľudových remeselníkov a výrobcov.
Za posledných 8 rokov je návštevníkmi veľmi oceňovanou súčasťou festivalu ponuka interaktívnych a zážitkových programov, akými sú tanečné, hudobné a spevácke  workshopy, remeselné tvorivé dielne a tiež programy pre deti v Košiariku, kde sú pre ne pripravené zábavné hry, maľovanie, čítanie ľudových rozprávok či školička tanca.
Novinkou tohto ročníka je Etnodom, v ktorom budú prebiehať etnologické prednášky, odborné diskusie a projekcie filmov  s etnologickou problematikou.
Podrobnejšie informácie o Festivale nájdete na http://www.festivalvychodna.sk

 
Tlačová správa - úspech liptovských neprofesionálnych výtvarníkov na VÝTVARNOM SPEKTRE v Turzovke 2015
Utorok, 16 Jún 2015 07:49

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2015 -  krajská súťažná postupová výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA LIPTOVSKEJ NEPROFESIONÁLNEJ VÝTVARNEJ SCÉNY


VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2015 – krajská súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby má už tradične svoje miesto v kalendári kultúrnych aktivít Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci a stala sa jedným z najkrajších a najočakávanejších podujatí výtvarníkov z celého Žilinského kraja. Výtvarníci z regiónov Horného Považia, Turca, Liptova, Oravy a Kysúc  opäť prijali pozvanie na prezentáciu svojich najnovších diel a to  dňa 12. júna 2015, kde sa ich stretli na slávnostnej vernisáži v Dome kultúry R. Jašíka v Turzovke.

Organizátorom bolo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Turzovka  a  Kultúrnym a spoločenským strediskom  - Domom kultúry Rudolfa Jašíka v Turzovke. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja.

Odbornej porote v zložení – predseda výberovej poroty:  akademický maliar Pavol Muška, členovia výberovej poroty:  akademický maliar Stanislav Lajda a akademický sochár Peter Bukovský - bolo dňa 26. mája 2015 organizátorom  výstavy -Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci- predložených na posúdenie 178 výtvarných diel od 88 autorov.
Po zatriedení do kategórií  A,  B, C a D výberová porota ocenila výtvarné diela a vybrala kolekciu 156 výtvarných  diel od  84 autorov.

Liptovské kultúrne stredisko poslalo do Čadce diela autorov, ktorých diela  boli najúspešnejšie na regionálnej postupovej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby 26. ročníku Jarný salón 2015.
Dovädna z 25 vystavujúcich liptovských autorov získali traja autori ocenenie a štyria autori získali čestné uznanie, čo je mimoriadny úspech našich výtvarníkov.

Ocenenia získali: 2. cenu v kategórii C získala Judita Feňvešová z Liptovského Hrádku za kolekciu malieb Nebo v skalách, Duše tráv a Naše labyrinty vytvorených akrylom,
3. cenu v kategórii D získal Pavol Lofaj za drevorezby 6  pastierskych palíc,
1. cenu v kategórii D získal Rasťo Frič z Ružomberka za kolekciu obrazov Neviditeľní strážcovia, Laser a Pointa vzťahu vytvorených kombinovanou technikou.
Čestné uznania získali: Stanislava Smiešková z Liptovského Mikuláša za kolekciu pastelov Liptovskej Mary,
Ľubomír Hajdučík z Hýb, za obrazy Nohy a Lode vytvorené kombinovanou technikou,
Miroslava Juríková z Pribyliny za sklomaľbu Betlehem a pastel Roztancované myšlienky.
Miroslav Janovec za olej Mojžiš na púšti.
Všetkým oceneným autorom budeme držať palce v septembri na celoslovenskej súťaži Výtvarné spektrum, kde sa budú so svojimi dielami prezentovať a  ktorá bude zavŕšením tohoročnej postupovej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje NOC Bratislava.
Oceneným autorom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu liptovskej neprofesionálnej výtvarnej scény.

Beata Kuviková
odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš

 
Tlačová správa - Rázusovie Vrbica 2015 po
Utorok, 09 Jún 2015 05:59

XXI. ročník Rázusovie Vrbice v Liptovskom Mikuláši
v rámci roku Ľudovíta Štúra v Žilinskom kraji
pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia

Recitačná a literárna prehliadka RÁZUSOVIE VRBICA minulý rok úspešne dovŕšila 20-ročnú históriu a organizátori veria a sú presvedčení, že bude rovnako úspešne pokračovať aj naďalej.
Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom podujatia je Liptovské kultúrne stredisko a odborným garantom literárnej súťaže je Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, obe kultúrne inštitúcie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a podujatie organizujú s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Dve z nás 2015
Streda, 27 Máj 2015 09:35

Dve z nás - nesie názov výstava obrazov dvoch členiek Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku Jany Ťahúnovej a Aleny Fiačanovej.
Obe výtvarníčky navštevujú Klub výtvarníkov, ktorý sa už dostal do povedomia verejnosti, od samého jeho vzniku. Tomu svedčí aj množstvo diel, ktoré stihli v rámci svojej krásnej záľuby vytvoriť, diel, kde je vďaka odbornému vedeniu lektorom Klubu Mgr. art. Róbertom Močiliakom viditeľný umelecký posun.
Autorky s úplne odlišným prístupom k stvárňovaniu svojho videnia sveta sa nám predstavia každá s viac ako tridsiatkou diel vytvorených akrylom, linorytom, olejom, pastelom, uhlíkom, či kombinovanou technikou. Kde je viditeľný  abstraktný expresionizmus diel u Jany Ťahúnovej, stvárňujúcej figurálne motívy, bravúrne, fantazijné farebné kompozície svojich predstáv,  je na druhej strane u Aleny Fiačanovej realistickejší prístup k stvárneniu krajiny, krajinných detailov, ale aj figurálnych a portrétnych motívov. Autorky, tak odlišné svojimi obrazmi formálne, aj obsahovo, ale zhodne hovoriace o relaxe, radosti, ktorú prežívajú v samotnom procese tvorby, vás srdečne pozývajú na vernisáž, ktorá sa uskutoční dňa 28.5.2015 o 16.00 hod. vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska.
Výstavu môžete vzhliadnuť do 26.6.2015  v pracovných dňoch v čase od 8.00-15.00 hod.Beata Kuviková
odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950
www.lks.sk

 
Tlačová správa - Fotografický plenér 2015
Piatok, 22 Máj 2015 12:46

V dňoch 5. 6.– 7.6.2015 sa v Liptovskom Jáne uskutoční fotografický plenér, ktorý organizuje Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti žilinského samosprávneho kraja.
Cieľom vzdelávania je podpora kvality amatérskej fotografie na Liptove. Plenér nadviaže na minuloročné vzdelávanie fotografov, kde sa venovali foteniu architektúry liptovského regiónu a v tomto roku bude zameraný na reportážnu fotografiu. Výsledky fotografických prác z plenéru budú vystavené na výstave Fototrojlístok 2015.
Amatérskych fotografov  bude školiť profesionálny fotograf Pavol Breier, odborník v oblasti reportážnej fotografie. Záujemci majú možnosť  prihlásiť sa na adrese Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.


Mgr. Petr Turoň
odborný metodik pre neprofesionálny film a fotografiu
-------------------------------------------------
Liptovské kultúrne stredisko (LKS)
Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.:00421-44-5522981,
Mob.:00421-905-832950,
www.lks.sk, Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 
© 2015 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.