Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTlačová správa - Fotografický dizajn 2015
Just Added
Piatok, 30 Január 2015 11:51

V dňoch 29.1.– 26.2.2015 v klubovni Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš prebieha výstava študentov ŠÚV Ružomberok. Vystavuje 27 fotografov so 63 fotografiami. Výstava je venovaná 10. výročiu založenia odboru fotografie na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku.
Vernisáž sa uskutočnila dňa 29.1. 2015 o 16:00 hod. Výstava je prístupná v pondelok až piatok 8:00 - 15:00 hod. Po telefonickom dohovore je možné výstavu navštíviť aj mimo uvedené hodiny.

Vystavujúci autori:
Barbora Pisarčíková, Lukáš Lukáček, Monika Mičíková, Matúš Malovec, Veronika Jurčíková, Kristína Bulaková, Anna Kmeťová, Bonislava Holešová, Alžbeta Gašpieriková, Katarína Sikelová, Michaela Obšitošová, Barbora Vyšnarová, Simona Lomnická, Matej Hlbočan, Katarína Kučová, Barbora Lakotová, Jakub Gallo, Adam Kubovčík, Mária Polčicová, Lenka Durajová, Lenka Furindová, Zuzana Priečková, Barbora Suchalová, Daniel Gavenda, Anna Beňová, Dominika Goralská, Michaela Pavelková.

Mgr. Petr Turoň
Liptovské kultúrne stredisko
 

 
Pozvánka - Fotografický dizajn 2015
Just Added
Utorok, 27 Január 2015 13:49
 
Tlačová správa - Liptovská ochotnícka scéna 2015
Streda, 21 Január 2015 09:14

V regióne Liptova v nedeľu 18. januára 2015 v Kultúrnom dome v Smrečanoch začal prvým súťažným predstavením mladých amatérskych divadelníkov z Dovalova 12. ročník Liptovskej ochotníckej scény 2015.
Pod režijným vedením Libuši Števčekovej a Michala Tomasyho súbor NDS ATAK  z Dovalova uviedol divadelnú inscenáciu hry Vlada Moresa Ty budeš moja alebo nevesta pre milionára.
Súbor tvorí (s prirodzeným dospievaním členov súboru) väčšinou od pätnásť do dvadsať členov. Ide prevažne o mladých ľudí, ktorí sú nadšení divadlom a majú chuť tvoriť.

Hra Milionár je zaujímavá svojou aktuálnosťou, modernosťou a blízkosťou nielen pre mladého diváka a mladého herca. Napriek komediálnym pasážam a vtipným dialógom prináša aj zobrazenie bezcitnosti tvorcov realityshow, ktorí sú schopní využiť a klamať nielen súťažiacich, ale aj divákov.
Dovalovská súťažná inscenácia mimoriadne upútala pozornosť aj staršej generácie divákov v hľadisku smrečianskeho kultúrneho domu, ktorí bravúrne komediálne stvárnenie postáv ocenili vďačným potleskom.
Medzi divákmi bol aj autor predlohy Vlado Mores zo Žiliny, ktorý po predstavení osobne vyjadril mladým hercom z Dovalova poďakovanie za úspešné inscenovanie jeho predlohy, na ktorej sa aj sám celkom dobre pobavil.

Ďalšie súťažné predstavenia budú 31. januára 2015, ktoré odohrajú mladí divadelníci v Kultúrnom dome v Dovalove. Odborná porota vzhliadne po sebe dve súťažné inscenácie. Od mladých smrečianskych divadelníkov známu klasickú komédiu N. V. Gogoľa Re(u)vízora a od domácich dovalovských divadelníkov drámu Rudolfa Kazíka Verona. 

12. ročník Liptovskej ochotníckej scény 2015 je regionálna postupová súťaž amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých v regióne Liptova, ktorú vyhlasuje Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja .
Regionálna postupová súťaž prebieha formou výberového kola. Záväzne prihlásený amatérsky divadelný súbor alebo sólista odohrá súťažné predstavenie pred členmi odbornej poroty do 20. marca 2015.
Regionálna súťaž má dve časti. Prvá časť je súťažná prezentácia záväzne prihlásených amatérskych divadelných súborov na domovskej (prípadne hosťujúcej) scéne súborov (podľa vlastného výberu). Druhá časť je vzdelávací rozborový seminár s odbornou porotou za účasti režiséra a členov divadelného súboru.
Odborná porota vypracuje písomné hodnotenie každej divadelnej inscenácie a  návrh nominácie víťazov v jednotlivých kategóriách na postupovú krajskú súťažnú prehliadku 41. BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ, ktorá sa uskutoční v termíne 16. - 19. apríla 2015 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.    
Trojčlenná odborná porota pracuje v zložení predseda Mgr. Andrej Opálený, členovia Anna Šrolová a Mgr. Mária Grajciarová. Organizátor súťaže Liptovská ochotnícka scéna 2015 je Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

PhDr. Eva Štofčíková
metodička pre amatérske divadlo
LKS L. Mikuláš 

 
Rozborový seminár s odbornou porotou, prvý zľava autor predlohy Vlado Mores zo Žiliny,
Mgr. Andrej Opálený, predseda poroty.Rozborový seminár, amatérska režisérka Libuša Števčeková z NDS ATAK 9 Dovalovo


Rozborový seminár, prvý zľava režisér Mgr. art. Michal Tomasy

 
Plagát - Liptovská ochotnícka scéna 2015
Streda, 14 Január 2015 07:03
 
Plagát - 8. batôžkový Paples 2015
Pondelok, 12 Január 2015 10:23
POZOR PAPLES VYPREDANÝ!!!!!!
 
Tlačová správa - 8. batôžkový Paples 2015
Pondelok, 12 Január 2015 10:21

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš organizuje už ôsmy rok mimoriadne úspešný tradične netradičný ples pre priaznivcov folklóru a uvoľnenej zábavy s názvom PAPLES.
Paples obsahuje všetky dôležité náležitosti ako každý iný poriadny ples. Predtancovanie, otvorenie plesu,  tombolu aj zaujímavý program. Všetko je však pripravené a prezentované s nadhľadom, ľahkosťou, humorom, s folklórnym nábojom a  s nulovou dávkou škrobenosti.
Na náš Paples nepotrebujete žiadne róby a fraky, len to v čom sa dobre cítite doplníte o krojovú súčiastku alebo vymeníte bežný odev za komplet krojovaný.
Do tanca hrajú liptovskí muzikanti, vedomosti z ľudových tancov každoročne rozširujeme v škole tanca a spievajú všetci prítomní vždy na plné hrdlá.
Vstupným na Paples je batôžtek plný dobrôt, niečo tekuté na zapíjanie a aj voľačo do tomboly.
Rezerváciu miest, ktoré sa veľmi rýchlo plnia, je potrebné urobiť v Liptovskom kultúrnom
stredisku.
Paplesať budeme 14.2.2015 od 19:00 vo veľkej sále Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši.

Ing. Michaela Košová
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
www.lks.sk
0905 832 950, 044/ 55 229 81

 

 
Plagát - Fototrojlístok 2014 Rbk
Streda, 14 Január 2015 07:29
 
Podujatia LKS - JANUÁR 2015
Pondelok, 29 December 2014 08:21

Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

január 2015

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
termín, miesto: pondelok – štvrtok
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

WESTERN PO SLOVENSKY
Výstava fotografií Jany Rengevič
termín, miesto: do  23. januára 2015 pon-pia 8:00-15:00
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš 

FOTOTROJLÍSTOK (plagát)
symbolické fotoprepojenie  liptovských fotografov autorov  z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Liptovského Hrádku
termín, miesto: do  30. januára 2015  pon-pia 8:00-16:00
Ružomberok – Liptovské múzeum v Ružomberku

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Fotoklub Ružomberok

REGIONÁLNY PORADNÝ ZBOR
PRE UMELECKÝ PREDNES A HOVORENÉ SLOVO

termín, miesto: 13. január 2015 o 17:00 hod.
 Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš 


REGIONÁLNY PORADNÝ ZBOR PRE FOLKLÓR

termín, miesto: 20. január 2015 o 16:30 hod.
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš 

REGIONÁLNY PORADNÝ ZBOR PRE VÝTVARNÍKOV - ZRUŠENÝ
termín, miesto: 28. január 2015 o 14:30 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš 

FOTOGRAFICKÝ DIZAJN (pozvánka)
VÝSTAVA FOTOGRAFICKÉHO DESIGNU ŠKOLY ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA Ružomberok

termín, miesto: 29. január – 27. február 2015  pon-pia 8:00-15:00
vernisáž 29. januára 2015 o 16:00 hod. 
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadatelia: LKS Liptovský Mikuláš, ŠÚV Ružomberok

Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 

 
III. adventný koncert 2014
Utorok, 16 December 2014 12:53

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK spolu s mestom Liptovský Mikuláš pripravilo na tretiu adventnú nedeľu 14. 12. 2014 ďalší z koncertov, ktorý tradične dotvára vianočnú atmosféru v meste.
Koncert s názvom Putovanie panny Márie, v podaní folklórnej skupiny Sliačanka z Liptovských Sliačov, prilákal na Nádvorie NKP Čierny orol viac ako 100 návštevníkov.  Ľudová vianočná spevohra z Liptovských Sliačov je v regióne Liptov jedinečným dielom, ktoré spracováva cestu Márie a jej príbeh.
Sviatočnú atmosféru na nádvorí dotvárali remeselníci s tradičnými výrobkami a voňavou medovinou.

Adventný koncert, ktorý pripravuje Liptovské kultúrne stredisko je už tradične na ľudovú nôtu a v spojení s remeselníkmi vytvára jedinečnú atmosféru, ktorá každoročne napriek chladnému počasiu, priláka množstvo Mikulášanov a teší sa veľkej obľube. Veríme, že to tak ostane aj v nadchádzajúcom roku.

Ing. Michaela Košová
Liptovské kultúrne stredisko
Liptovský Mikuláš

 
Tlačová správa - Western po slovensky 2014
Utorok, 16 December 2014 12:23

V dňoch 10. 12. 2014 – 23. 1. 2015 v klubovni Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš prebieha výstava Jany Rengevič WESTERN PO SLOVENSKY. Na výstave môžete vidieť veľkoformátové fotografie z prostredia výletov na koňoch po slovenskej krajine, najmä Veľkej Fatre. Výstave dodáva atraktívnosť a jedinečnosť černobiele prevedenie fotografií, monotematické zameranie aj ich veľký formát. Návštevníci môžu vidieť aj niektoré artefakty z takýchto výletov, ako napríklad konské sedlo.

Vernisáž sa uskutočnila dňa 10. decembra 2014 vo westernovom štýle. Výstava je prístupná v pondelok  až piatok 8:00 - 15:00 hod. Po telefonickom dohovore je možné ju navštíviť aj mimo tieto hodiny.

Viac informácií:
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája č.28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
Mgr. Petr Turoň
tel. 044/ 55 22 389

 

Mgr. art. Janu Rengevičovú (Kuskovú) poznáme hlavne ako autorku filmov. Na výstave, ktorú nazvala Western po Slovensky, nám autorka predstavuje svoju fotografickú tvorbu. Z vystavených diel na nás dýchne svet, ktorý poznáme z filmov. Vzťah človeka ku zvieraťu, vzťah zvieraťa ku krajine a všetkého navzájom. Slovenská krajina sa nám v kontexte koní, jazdcov a rekvizít stáva exotickou, trocha zvláštnou ale známou. Pozorný divák si určite všimne zaujímavý uhol záberu, ktorý je spôsobený tým, že autorka fotografuje situácie z koňa, teda z určitej výšky. Kompozície sa stávajú autentickejšími, presvedčivejšími, ale aj nevšednými. Obsahovým rámcom sa autorke stáva osobný zážitok z niekoľkodňového prechodu pohorím Veľkej Fatry na koňoch so svojimi priateľmi. Jej fotografie sa ale nestávajú len záznamom situácií, ale priestorom pre monumentálnu autorskú výpoveď. Zámerne pracuje s kompozíciou celku a detailu, výškou horizontu krajiny, svetlom a tieňom, siluetou. Niektoré zábery pôsobia dojmom, že sú štylizované, alebo sa stávajú zmrazenými filmovými situáciami, iné sú čisto poetické. Všetky však svedčia o citlivom oku autorky a o jej snahe ponúknuť divákovi nevšedný ľudský, ale hlavne umelecký zážitok. Extrakt tvarov, svetla a nálad.
To, že autorka vedome pretransformovala farbu fotografií do čiernobieleho modu s obrovským množstvom šedých tónov, jej pomohlo spolu s formátom vytlačených fotografií dosiahnuť monumentalitu krajiny a témy. Dosiahla, čo chcela. Rozozvučala strunu v človeku a priniesla živý pohľad na život a fotografiu.

doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.

 
Tlačová správa - Výtvarné technologické postupy materiálov priestorovej tvorby - papierový objekt 2014
Utorok, 09 December 2014 07:07

Dňa 6.12.2014 sa v remeselných dielňach Liptovského kultúrneho strediska, ktoré sídlia v priestoroch   Obvodného úradu na Námestí osloboditeľov, uskutočnila posledná aktivita zo série remeselno-výtvarných dielní projektu „Výtvarné technologické postupy materiálov priestorovej tvorby“  – papierový objekt. Tvorivé remeselné dielne sledujú bližšie oboznámenie záujemcov so základmi nových výtvarných postupov a technológií z oblasti výtvarnej kultúry a umeleckého remesla.
Projekt bol určený  pre amatérskych umelcov z radov žiakov, mládeže, učiteľov a pedagógov školských a mimoškolských  zariadení, pre udržiavanie  znalostí výtvarno-technologických postupov materiálov.
Projekt „Výtvarné technologické postupy materiálov priestorovej tvorby“ bol koncipovaný ako cyklické sobotné tvorivé dielne  pod vedením odborných lektorov z radov profesionálnych výtvarníkov a umelcov. V priebehu celého roka sa záujemcovia mohli priebežne zúčastniť jednotlivých aktivít projektu.
V septembri sa pod vedením odbornej lektorky Mgr. Oľgy Dzúrovej uskutočnili remeselné dielne, ktorých cieľom bolo vytvoriť textilný obraz - tapisériu, objekt s využitím skúseností v technike mokrého plstenia vlny z predošlých remeselných dielní.
V mesiaci október výtvarníci pracovali s hlinou, kde sa pod vedením Mgr. art. Róberta Močiliaka  oboznámili so základmi práce s hlinou a vytvorili sochu a reliéf.
Taktiež pod vedením Mgr. art. Róberta Močiliaka sa v novembri tohto roka uskutočnili  remeselné dielne „Drevený objekt“, kde sa výtvarníci oboznámili  so zásadami výtvarného využitia dreva sledované v kráse tvaru, spracovaní, estetickej úprave. Najnáročnejšia na všetky požiadavky umeleckej techniky bola plastická rezba, reliéfová rezba, rezba do povrchu dreva.
Linoryt a drevorezba - grafické techniky rytia do linolea a dreva, pod vedením toho istého lektora, boli témou novembrových remeselných dielní. Linoryt a drevorezba sú najdostupnejšie tlačiarenské techniky. Vyznačujú sa maximálnym svetelným kontrastom čiernych a bielych plôch, jasnosťou tvarov a jednoznačnosťou výtvarnej reči.
Poslednou, už spomínanou aktivitou,  bol „Papierový objekt“ , ktorý uzavrel tohtoročný cyklus  sobotných výtvarno-remeselných tvorivých stretnutí.
Papierový objekt, kašírovanie, reliéf, rôzne papierové hmoty boli témou tejto zaujímavej výtvarnej techniky. Výtvarné posuny spracovania papiera cez  jeho priestorové stvárňovanie s využitím všetkých výrazových prostriedkov, vrstvením, kašírovaním, ktorými výtvarníci docielili radu zaujímavých diel. Lektorom bol Mgr. art. Róbert Močiliak.
Veríme, že v budúcom roku Ministerstvo kultúry a Žilinský samosprávny kraj opäť finančne podporia aj takéto projekty Liptovského kultúrneho strediska, ktoré sa už tradične tešia záujmu liptovských výtvarníkov a tak obohacujú kultúrne dianie v našom regióne.

Beata Kuviková
odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950


 


 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 
© 2015 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.