Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášPlagát - Rázusovie Vrbica 2016
Just Added
Štvrtok, 26 Máj 2016 05:59

 
Plagát - 42. ročník Belopotockého Mikuláš
Just Added
Štvrtok, 26 Máj 2016 06:03
 
Tlačová správa - 42. ročník Belopotockého Mikuláš
Just Added
Štvrtok, 26 Máj 2016 05:55
V dňoch 9. – 11. júna 2016 sa mesto Liptovský Mikuláš stane miestom významného celoslovenského divadelného podujatia – 42. ročníka BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠA, celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla dospelých. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom a mestom Liptovský Mikuláš.

Celoštátna súťažná prehliadka je vyvrcholením trojstupňového postupového systému súťaže amatérskeho divadla dospelých v Slovenskej republike, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Prehliadka je konfrontačnou platformou amatérskych divadiel, ktoré postúpili z ôsmich krajských súťažných prehliadok.
Na mikulášskych doskách, ktoré znamenajú svet sa predstavia amatérski divadelní umelci z Divadla Havran v Rimavskej Sobote, z Divadla „A“ a Divadla SHANTI z Prievidze, z Medzibrodského kočovného divadla z Medzibroda, z Divadla „G“ z Trebišova, z Teatra Komika - Mestského divadla v Leviciach, z Divadla DISK v Trnave, z Divadelného súboru  HUGO z Pruského, zo Záhoráckeho divadla v Senici, z Divadelného súboru DAXNER z Tisovca.
Medzi súťažiacimi sú aj dva domáce súbory Divadlo GASPAREGO a Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu z Liptovského Mikuláša. Hosťom prehliadky budú ruskí divadelní umelci zo Štúdia MANEKEN z Čeljabinska s predstavením D. I. Charmsa STARENA v réžii Alexeja Androsova.
Celý článok...
 
Belopotockého Mikuláš 2016
Štvrtok, 19 Máj 2016 09:16

SRDEČNE VÁS POZÝVAME

 

 
2016 - Prihláška na denný remeselný tábor Šikovníček
Pondelok, 23 Máj 2016 06:24

Prihláška na prázdninový denný letný remeselný tábor

ŠIKOVNÍČEK


1.    – 5. augusta 2016
remeselné dielne Liptovského kultúrneho strediska
cena bez stravy:  50,- €   (poplatok zahŕňa lektora, materiál, priestor)

Meno a priezvisko dieťaťa:    
Vek dieťaťa:    
Ulica, č. domu:    
PSČ:    
Mesto /obec:    
Zdravotná poisťovňa:    
Meno a priezvisko rodiča:    
Telefón rodiča domov alebo mobil:    
Telefón rodiča do zamestnania:    
E-mailová adresa rodiča:    
Bude dieťa odchádzať domov samo?:    Áno          Nie  

Rodič zabezpečí dieťaťu suchú stravu a pitný režim.

Prehlasujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa nie je prekážkou pre absolvovanie remeselného tábora.
Dieťa je bez zdravotných problémov
Upozornenie rodičov pre lektora a pedagogický dozor:
Lieky:    
Alergie:    
Iné:    
Súhlasím so zaplatením poplatkov za prázdninový denný letný tábor.podpis rodiča

 
2016 - Denný remeselný tábor Šikovníček
Pondelok, 23 Máj 2016 06:22
 
Tlačová správa - Štúrov Zvolen - regionálna súťaž v rétorike
Pondelok, 16 Máj 2016 05:53
Tlačová správa o regionálnej postupovej súťaži v rétorike 30. ročníku Štúrov Zvolen v Ružomberku

V Centre voľného času ELÁN na Plavisku v Ružomberku 11. mája 2016 sa konala regionálna súťaž v rétorike 30. ročník Štúrovho Zvolena, ktorú vyhlasovateľ súťaže Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravil v spolupráci s Centrom voľného času.

V troch kategóriách súťažilo 27 súťažiacich rétorov. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoslovenského kola súťaže 30. ročníka Štúrovho Zvolena do Zvolena. Z 1. kategórie postupuje žiačka Veronika Tomčíková zo ZŠ M. R. Martákovej v L. Mikuláši, z 2. kategórie postupuje žiačka Katarína Valová zo ZŠ v Kvačanoch a z 3. kategórie študentka Žofia Kráľová z Gymnázia v Liptovskom Hrádku. Ako sa im bude dariť v celoštátnom meradle sa dozvieme až po súťaži, ktorá sa uskutoční na Zvolenskom zámku vo Zvolene 13. - 14. júna 2016.
Všetci ocenení súťažiaci rétori v 2. a 3. kategórii, ktorí sa umiestnili na 2. a 3. mieste budú svoju rétoriku brúsiť aj na krajskej súťaži stredoškolskej mládeže v Žiline na jeseň tohto roku, v súťaži, ktorá sa skrýva pod názvom Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka. Michaela Pompúrová a Alžbeta Berníková z Gymnázia v Liptovskom Hrádku, Rastislav Červeň  zo ZŠ Apoštola Pavla z L. Mikuláša, Veronika Lietavcová zo ZŠ v Liptovskej Lúžnej, Miroslava Zacharová z Hotelovej akadémie v L. Mikuláši a Jakub Dubjel z ESŠ – Evanjelického gymnázia J. Tranovského v L. Mikuláši. Želáme veľa úspechov.

PhDr. Eva Štofčíková
odborný metodik pre umelecké a hovorené slovo
Liptovské kultúrne stredisko
Liptovský Mikuláš 
Plagát - Dve z nás 2016
Utorok, 19 Apríl 2016 09:12
Srdečne Vás pozývame na výstavu
pondelok - piatok 8:00 - 15:00 hod.

 
Podujatia LKS - máj 2016
Pondelok, 02 Máj 2016 11:33
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja


máj 2016KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV

kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
termín, miesto: pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

DVE Z NÁS (plagát),
Autorská výstava neprofesionálnych výtvarníčok Stanislavy Smieškovej a Iriny Slaninkovej.
termín, miesto:  5. mája – 3. júna 2016 pon – pia 8:00 – 15:00 hod.
vernisáž výstavy 5. mája 2016 o 16:00 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ŠTÚROV ZVOLEN (plagát), (výsledky), (tlačová správa), (fotogaléria)
30. ročník regionálnej postupovej súťaže v rétorike
termín, miesto: 11. mája 2016 o 9:00 hod.
Ružomberok – CVČ Elán

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Elán, Ružomberok

MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA
Regionálna postupová súťaž mladých rétorov.
termín, miesto: 11. mája 2016 o 9:00 hod.
Ružomberok – CVČ Elán

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Elán, Ružomberok

SADÍME MY MÁJE (plagát),
Tradičné sadenie mája na Ducha s FS Váh.
termín, miesto:  15. mája 2016 o 11:30 hod.
Liptovský Mikuláš – Námestie osloboditeľov

usporiadatelia: FS Váh, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš

POD LIKAVSKÝM HRADOM
XLI. ročník detského folklórneho festivalu.
termín, miesto:  28. mája 2016 o 13:30 hod.
Likavka – ihrisko, kultúrny dom

usporiadatelia: obec Likavka, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš


Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Pondelok, 02 Máj 2016 11:27

Žilinský samosprávny kraj vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

r i a d i t e ľ a

Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši,

KNP Čierny orol, Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš

Požiadavky na uchádzačov:

  • vysokoškolské vzdelanie,
  • minimálne 3-ročná odborná prax,
  • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 189/2015 Z. z.                  kultúrno-osvetovej činnosti, zákon č. 516/2008 Z. z. o audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce, zákony o rozpočtových pravidlách  č. 523/2004 Z. z. a č. 583/2004 Z. z.,  zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme...),
  • prax v riadení - vítaná,
  • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
  • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
  • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
  • bezúhonnosť.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Liptovské nôty a Šaffova ostroha 2016
Streda, 20 Apríl 2016 09:06
Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch, praskal 17. apríla vo švíkoch.
Dôvodom bola vysoká koncentrácia spevákov, hudobníkov, tanečníkov a priaznivcov folklórneho umenia. Rázovitá obec s hlbokými folklórnymi koreňmi, hostila opäť po roku ,hneď dve  folklórne podujatia, ktoré spoločne spojili miesto, dátum aj čas, aby ukázali širokej verejnosti rozmanitosť tradičnej hudobnej aj tanečnej kultúry Liptova a Žilinského kraja. Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Liptovské Sliače pripravili súťažné prehliadky Liptovské nôty a Šaffova ostroha.
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 © 2016 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.