Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášPlagát - CINEAMA 2019
Streda, 17 Apríl 2019 06:32
 
Plagát - Zatopené
Just Added
Štvrtok, 25 Apríl 2019 06:11
 
Tlačová správa - Šaffova ostroha 2019
Utorok, 16 Apríl 2019 08:34
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom participovalo na  krajskej prehliadke sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha  pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Tento rok sa postupová súťaž konala dňa 13. 4. 2019  vo Zvolene.  
Kvalitu  výstupov súťažiacich  hodnotila odborná porota v zložení:
Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.  
Mgr. art. Barbora Morongová PhD.  
Mgr. art. František Morong

Náš región zastupovali:
Kategória B - regionálna tanečná tradícia zo svojho regiónu
- Alžbeta Palanová, Marek Marušin - Odžemek, Do šaflíka, Do Skoku  z Liptovskej Tepličky
- Ivana Drobáňová, Štefan Chmelický – Čardáš zo Závažnej Poruby
- Daniel Devečka – Odzemok zo Štrby
Kategória D - interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov
- Aleksije Ilič – Verbunk z Východnej
Kategória N - nositelia ľudových tradícií (nesúťažná kategória)
- Hedviga Šarafínová, Elena Chovanová – Japančardáš, Na dva kroky, Čardáš  zo Závažnej Poruby

Priamy postup do celoštátneho kola súťaže a zlaté pásmo získal  Daniel Devečka,  zlaté pásmo s návrhom na postup Alžbeta Palanová a Marek Marušin a zlaté pásmo Ivana Drobáňová so Štefanom Chmelickým. V kategórii D získal Aleksijé Ilič zlaté pásmo s návrhom na postup. Súťažiacich   hudobne  sprevádzala  ĽH FS Váh pod vedením Michala Kubáňa. V nesúťažnej kategórii Nositeľov tradícii nás reprezentovali pani Hedviga Šarafínová a pani  Elena Chovanová a hudobne ich sprevádzal  Tibor Plch.
Postupujúci sólisti tanečníci a páry budú región Liptov reprezentovať na celoštátnej prehliadke v Dlhom Klčove pri Vranove nad Topľou  v dňoch 25. - 26. 5. 2019.Bc. Jana Veselovská
odborný metodik LKS
pre folklór a voľnočasové aktivity

 
Plagát - Máš nápad
Pondelok, 15 Apríl 2019 10:59
 
Plagát - AMFO 2019
Pondelok, 01 Apríl 2019 09:24
 
Plagát - Jarný salón 2019
Štvrtok, 14 Marec 2019 07:19
 
Tlačová správa - Pri prameňoch krásy 2019 po
Štvrtok, 11 Apríl 2019 10:48
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK organizuje každé dva roky regionálnu súťažnú prehliadku DFS Pri prameňoch krásy.  Tento rok sa súťaž konala dňa 5. 4. 2019  v Liptovských Sliačoch, kde  sa stretlo 5 detských folklórnych kolektívov.
Hľadisko zaplnili žiaci Základnej školy Jozefa Hanulu a aj vďaka spolupráci s obcou Liptovské Sliače a vytvorenému priestorovému zázemiu sa podujatie vydarilo a deti sa tešia už na ďalšie folklórne podujatia.

Postupovej súťaže sa  zúčastnili: DFS Pramienok  a DFS Ďumbier z Liptovského Mikuláša, DFS Sliačanček z Liptovských Sliačov, DFS Likava z Likavky a DFS Cindruška z Liptovského Hrádku.
Odborná porota v zložení: Mgr. Marianna Svoreňová, Mgr. Igor Littva, Ing. Michal Kubáň hodnotila súťažné pásma a do krajského kola odporučila  3 kolektívy.

Priamy postup a zlaté pásmo získal  DFS Ďumbier  s choreografiou "Zimný večer pri Sinačke", zlaté pásmo s návrhom na postup DFS Pramienok s choreografiou "Zábavky na rýnku"
a zlaté pásmo s návrhom na postup DFS Cindruška  s choreografiou "Liptovskí murári".

DFS Sliačanček a DFS Likava sa umiestnili v striebornom pásme.

Postupujúce kolektívy budú región Liptov reprezentovať na krajskej prehliadke Kubínske krpčeky 28. apríla 2019 v Dolnom Kubíne  a veríme, že zástupcu z Liptova uvidíme aj na celoslovenskom kole súťaže Eniky - beniky 8.- 9. 6. 2019 v Košiciach.

Bc. Jana Veselovská
odborný metodik LKS
pre folklór a voľnočasové aktivity


 
Podujatia LKS - apríl 2019
Pondelok, 01 Apríl 2019 08:02
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
apríl 2019
JARNÝ SALÓN (propozície), (plagát), (výsledky)
30. ročník regionálnej súťaže a výstavy
neprofesionálneho výtvarného umenia
termín, miesto: 30. marca – 30. apríla 2019
pondelok – nedeľa 10.00 – 18.00 hod.
Liptovský Mikuláš – Synagóga

AMFO (propozície), (pozvánka), (plagát)
47. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy
neprofesionálnej fotografickej tvorby
termín, miesto:  3. - 30. apríla 2019 pon-pia 8:00-15:00
vernisáž výstavy 3. apríla 2019 o 16:30 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

PRI PRAMEŇOCH KRÁSY (propozície), (plagát), (tlačová správa)
Regionálne výberové kolo postupovej súťaže
detských folklórnych  súborov.
termín, miesto: 5. apríla 2019 o 10:00 hod.
Liptovské Sliače - Kultúrny dom

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (propozície), (plagát), (výsledky)
65. ročník obvodného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre okres Liptovský Mikuláš
termín, miesto: 10. – 11. apríla 2019 o 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu


KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU (plagát)
PRE DETI – na tému ROBOTI a recy veci - časť prvá modelovanie
(kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 13 €
kapacita kurzu max. 11 osôb)

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/
termín, miesto: 11. apríla 2019  o 16:30 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU (plagát)
na tému OBKLADAČKY, KACHLICE, RELIÉFY - časť prvá modelovanie
(kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 13 €
kapacita kurzu max. 11 osôb)

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/
termín, miesto: 12. apríla 2019  o 16:30 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

ŠAFFOVA OSTROHA (tlačová správa)
Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci.
Spojené s krajským kolom Banskobystrického kraja.
termín, miesto: 13. apríla 2019
Zvolen – Dom kultúry


FOTOKLUB
Stretnutie členov klubu.
termín, miesto: 17. apríla 2019 o 18:00 hod.
Liptovský Mikuláš - Klubovňa LKS v NKP Čierny orol


KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU
PRE DETI – na tému ROBOTI a recy veci - časť druhá glazovanie
(kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 13 €
kapacita kurzu max. 11 osôb)

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/
termín, miesto: 25. apríla 2019  o 16:30 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU
na tému OBKLADAČKY, KACHLICE, RELIÉFY - časť druhá glazovanie
(kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 13 €
kapacita kurzu max. 11 osôb)

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/
termín, miesto: 26. apríla 2019  o 16:30 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


CINEAMA (propozície), (plagát)
27. ročník Neprofesionálneho filmu v Liptove – krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja
.
termín, miesto:  27. apríla 2019 o 8:30 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol


TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV
TD pre recitátorov Hviezdoslavovho Kubína pre okres Liptovský Mikuláš – príprava postupujúcich recitátorov do krajského kola súťaže pod odborným vedením
termín, miesto:  apríl 2019
Liptovský Mikuláš – Klubovňa LKS v NKP Čierny orol


TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV
TD pre recitátorov Hviezdoslavovho Kubína pre okres Ružomberok – príprava postupujúcich recitátorov do krajského kola súťaže pod odborným vedením
termín, miesto:  apríl 2019
Ružomberok


KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov
s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.
termín, miesto: pondelok 15:15-17:45; utorok 10:15-12:45
streda 15:15-17:45; štvrtok 10:15-12:45
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


KLUB KERAMIKÁROK
Stretnutie členov klubu.
termín, miesto: utorok 16:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk
GPS: 49° 4' 54,484" N   19° 36' 56,600" E

JARNÝ SALÓN

30. ročník regionálnej súťaže a výstavy

neprofesionálneho výtvarného umenia

termín, miesto: do 30. apríla 2019 pondelok – nedeľa 10.00 – 18.00 hod.

Liptovský Mikuláš – Synagóga

vstupné si zakúpite v Múzeu Janka Kráľa na Nám. osloboditeľov

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa L. Mikuláš

AMFO

47. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy

neprofesionálnej fotografickej tvorby

termín, miesto: 3. - 30. apríla 2019 pon-pia 8:00-15:00

vernisáž výstavy 3. apríla 2019 o 17:00 hod.

po vernisáži rozborový seminár

L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

pri prameňoch krásy

Regionálne výberové kolo postupovej súťaže

detských folklórnych súborov.

termín, miesto: 5. apríla 2019 o 10.00 hod.

Liptovské Sliače – Kultúrny dom

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

hviezdoslavov kubín

65. ročník obvodného kola súťaže

v umeleckom prednese poézie a prózy pre okres Liptovský Mikuláš

termín, miesto: 10. – 11. apríla 2019 o 9:00 hod.

Liptovský Mikuláš – Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu

usporiadateľ: LKS Liptovský Mikuláš, Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu

kurz keramiky s gabrielou kováčovou

na tému .....

– časť prvá modelovanie

(kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 13 €

kapacita kurzu max. 11 osôb)

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/

termín, miesto: 11. a 12. apríla 2019 o 16:30 hod.

L. Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Šaffova ostroha

Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci.

Spojené s krajským kolom Banskobystrického kraja.

termín, miesto: 13. apríla 2019

Zvolen – Dom kultúry

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

FOTOKLUB

Stretnutie členov klubu.

termín, miesto: 17. apríla 2019 o 18:00 hod.

Liptovský Mikuláš - Klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

kurz keramiky s gabrielou kováčovou

na tému ......

– časť druhá glazovanie

(kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 13 €

kapacita kurzu max. 11 osôb)

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/

termín, miesto: 25. a 26. apríla 2019 o 16:30 hod.

L. Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

CINEAMA

27. ročník Neprofesionálneho filmu v Liptove – krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

termín, miesto: 27. apríla 2019 o 9:00 hod.

L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV

TD pre recitátorov Hviezdoslavovho Kubína pre okres Liptovský Mikuláš – príprava postupujúcich recitátorov do krajského kola súťaže

pod odborným vedením

termín, miesto: apríl 2019

Liptovský Mikuláš – Klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV

TD pre recitátorov Hviezdoslavovho Kubína pre okres Ružomberok – príprava postupujúcich recitátorov do krajského kola súťaže

pod odborným vedením

termín, miesto: apríl 2019

Ružomberok –

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV

Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov

s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.

termín, miesto: pondelok 15:15-17:45; utorok 10:15-12:45

streda 15:15-17:45; štvrtok 10:15-12:45

L. Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

KLUB KERAMIKÁROK

Stretnutie členov klubu.

termín, miesto: utorok 16:00 hod.

L. Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš

044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

GPS: 49° 4' 54,484" N   19° 36' 56,600" E

 
Tlačová správa - Pri prameňoch krásy 2019 - pred
Štvrtok, 28 Marec 2019 12:08
Pri prameňoch krásy - regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

Liptovské kultúrne stredisko  v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Liptovské Sliače Vás srdečne pozývajú na podujatie Pri prameňoch krásy. Podujatie je prezentáciou tých najaktívnejších detských folklórnych súborov regiónu Liptov, ktoré už niekoľko rokov či desaťročí vychovávajú deti v oblasti tradičnej kultúry a ľudového umenia. Prehliadka pri Prameňoch krásy je súťažnou postupovou prehliadkou a jej víťazi budú reprezentovať náš región na krajskom kole v Dolnom Kubíne, a ak uspejú, tak aj na celoštátnom kole v Košiciach.
Všetkých priaznivcov ľudového umenia, budúcich alebo aj bývalých tanečníkov, muzikantov či spevákov pozývame osviežiť svoju dušu k prameňom krásy tradičného umenia a nášho kultúrneho dedičstva dňa 5. apríla o 10:00  do kultúrneho domu v Liptovských Sliačoch.

Bc. Jana Veselovská
odborný metodik pre folklór
Liptovské kultúrne stredisko


 
Tlačová správa - PAPLES 2019
Štvrtok, 07 Marec 2019 07:13
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a FS Váh organizovali už dvanásty rok mimoriadne úspešný “tradične netradičný ples“ pre priaznivcov folklóru a uvoľnenej zábavy s názvom PAPLES.
Celý článok...
 
Tlačová správa - FILMFEST HRÁDOK 2019
Utorok, 26 Február 2019 10:41
V piatok 22. februára 2019 v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku primátor mesta Liptovský Hrádok  Mgr. Branislav Tréger, PhD. a riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska Mgr. art. Miroslava Palanová slávnostne otvorili 22. ročník medzinárodného filmového festivalu FILMFEST Hrádok 2019. Otvorenie festivalu bolo obohatené kultúrnym programom FS Majerán z Liptovského Hrádku.
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 © 2019 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.