Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášPlagát - Tatranský kamzík 2015
Just Added
Streda, 07 Október 2015 14:19
 
Tlačová správa - Tatranský kamzík 2015
Just Added
Štvrtok, 08 Október 2015 11:54
TATRANSKÝ  KAMZÍK  2015
XXV. ročník  medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych  filmov
16. - 18. 10. 2015, Dom kultúry, Liptovský Hrádok


Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s ART ŠTÚDIOM a mestom Liptovský Hrádok, srdečne pozývajú všetkých priaznivcov filmového umenia na XXV. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov  Tatranský kamzík, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. - 18. októbra 2015 v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Hrádku.

Táto súťaž je najstaršou svojho druhu na Slovensku a jediná pod patronátom medzinárodnej organizácie neprofesionálneho filmu UNICA. Je neoddeliteľne spätá s Liptovským Hrádkom, kde už v roku 1973 vznikla myšlienka na jej usporiadanie.
Odvtedy sa každý druhý rok v polovici októbra v Liptovskom Hrádku schádzajú  neprofesionálni filmári z celého Slovenska i zo zahraničia, aby prezentovali svoje filmy v troch súťažných kategóriách: Kultúra a pamiatky, Tvorba a ochrana životného prostredia, Súčasný spôsob života ľudí.
Do XXV. ročníka sa prihlásilo celkove 49 autorov s 67 filmami, z toho do hlavnej súťaže postupuje 46 filmov od 37 autorov.
Na festivale budú filmy zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Veľkej Británie, Talianska, Luxemburska, Švajčiarska a Ruska. Organizátori pripravili 8 súťažných blokov, rozdelených do projekcií v piatok 16.10. od 9:00 do 21:00 h (6 blokov) a v sobotu 17. 10. od 9:00 do 12:00 h (2 bloky). Súťaž vyvrcholí slávnostným vyhlásením výsledkov v sobotu o 19.30 hod., predtým sa uskutoční seminár s odbornou porotou a lektormi.

Na XXV. ročníku festivalu sa zišlo veľa kvalitných a pútavých filmov, z ktorých mnohé boli ocenené  na prestížnych filmových festivaloch. Neprofesionálne filmy sa od tých profesionálnych často líšia iba zameraním, ktoré je nekomerčné. Dozviete sa tak o gazdovaní na lazoch, kováčskom remesle, o zimnom Chorvátsku, cestovaní Turkmenistanom a pod.

Medzinárodný festival Tatranský kamzík 2015, je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.


Viac informácií:
Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1 mája č.28/196,  031 01 Liptovský Mikuláš 1,
Mgr. Petr Turoň, tel. 044/ 55 22 389, fax 044/ 55 22  981, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , www.lks.sk

 
Plagát - Sárova Bystrica 2015
Just Added
Utorok, 06 Október 2015 07:24
 
Plagát - Z tvorby 2015
Piatok, 04 Spetember 2015 06:38
Srdečne Vás pozývame na výstavu Z TVORBY
pondelok - piatok v čase od 8:00 - 15:00 hod.
do 29. októbra 2015

 
Plagát - Z tvorby II.
Štvrtok, 24 Spetember 2015 10:42
Srdečne Vás pozývame na výstavu Z TVORBY II.
denne od 9:00 - 20:00 hod.
Galéria RGB Liptov

 
Podujatia LKS - október 2015
Štvrtok, 01 Október 2015 11:58
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

október 2015


KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Z TVORBY (plagát), (tlačová správa), (fotogaléria)

výstava tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS
do 29. októbra 2015  pon-pia 8:00-15:00 hod.
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Z TVORBY II. (plagát),
výstava tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS
1. októbra – 21. novembra 2015  9:00-20:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Galéria RGB Liptov

usporiadatelia: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, SZUŠ Liptovský Hrádok

FOTOTROJLÍSTOK
výstava fotografov troch liptovských fotoklubov z Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a Ružomberka
14. októbra – 15. novembra 2015
Ružomberok – Liptovské múzeum

usporiadatelia: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Fotoklub Ružomberok

TATRANSKÝ KAMZÍK (tlačová správa), (plagát),
medzinárodná súťaž neprofesionálnych filmov
16. – 18. októbra 2015
Liptovský Hrádok – kultúrny dom

usporiadatelia: Mesto Liptovský Hrádok, ART Štúdio Liptovský Hrádok,
spoluusporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

SÁROVA BYSTRICA (propozície), (plagát)
37. ročník regionálnej postupovej súťaže mladých moderátorov
26. októbra 2015  
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY TVORBY ÚŽITKOVÝCH PREDMETOV
Keramický objekt – tvorivá dielňa s odborným lektorom
31. októbra 2015 od 9:00
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk 
Tlačová správa - Z tvorby 2015
Streda, 23 Spetember 2015 12:18
Klub výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku vznikol pred piatimi rokmi z iniciatívy neprofesionálnych výtvarníkov, kde výrazne absentovala možnosť vzdelávania sa záujemcov o výtvarné umenie. Záujem o kreslenie a maľbu z radov pracujúcich, dôchodcov v  snahe nadviazať na pravidelné tvorivé stretávania  výtvarníkov sa podarilo uskutočniť prostredníctvom založenia Klubu neprofesionálnych výtvarníkov, kde sa formou pravidelných stretnutí v klubovni podarilo napomôcť k spojeniu spretŕhaných väzieb medzi výtvarníkmi.
Od 8.2.2010, kedy  sa konalo prvé neformálne stretnutie Klubu liptovských neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku, sa tu naši výtvarníci pravidelne stretávajú a pod odborným vedením lektora Mgr. Art. Róberta Močiliaka si rozširujú svoj obzor v rámci jednotlivých kreslení  o rôzne  výtvarné techniky, pričom tu vznikajú diela, ktoré prekvapia svojou invenciou, často aj samotného autora. Môžeme konštatovať, že sa tu podaril vytvoriť priestor  plný umenia, kreativity a radosti, s ktorým plánujeme pokračovať aj naďalej.
Diela, ktoré vznikajú na  týchto výtvarných dielňach sa LKS rozhodlo predstaviť verejnosti na plánovanej výstave v klubovni Liptovského kultúrneho strediska.
Výstava  obrazov, inštalovaná vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska, Z TVORBY - z tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov Liptova, mapuje 5 rokov činnosti liptovských výtvarníkov od vzniku klubu.
Výstavu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR so spolufinancovaním Žilinského samosprávneho kraja.

Výstava je pre verejnosť sprístupnená v pracovných dňoch do 29.10.2015 od 8:00 - 15:00 hod.

Druhá časť výstavy Z tvorby II. bude inštalovaná v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou v Liptovskom Hrádku a otvorená  bude vernisážou dňa 1.10.2015  o 16.30.hod, vo výstavných priestoroch RGB centra  Tesco - Kamenné pole.
Beata Kuviková
Odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš


 
Podujatia LKS - september 2015
Piatok, 04 Spetember 2015 06:33
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

september 2015


KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom
pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

FOTOGRAFICKÝ PLENÉR (foto)
Plenér s odborným lektorom -  cestovateľom a profesionálnym fotografom
Mgr. Pavlom Breierom ArtD.
4. – 6. septembra 2015  
Jasná – Hotel Mikulášska chata***

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Z TVORBY (plagát),  (tlačová správa), (fotogaléria)
výstava tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS
17. septembra – 29. októbra 2015  pon-pia 8:00-15:00 hod.
vernisáž výstavy 17.9.2015 o 16:00 hod.
Liptovský Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY TVORBY ÚŽITKOVÝCH PREDMETOV
textilný objekt – tvorivá dielňa s odborným lektorom
26. septembra 2015  9:00 hod
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Rok Ľudovíta Štúra 2015 - plagát
Utorok, 17 Marec 2015 09:34
 
Tlačová správa - Ateliér v prírode 2015
Štvrtok, 13 August 2015 06:57
Projekt Ateliér v prírode - výtvarný plenér sa uskutočnil v dňoch 7.8. - 9.8.2015 v prekrásnom prostredí Chočských vrchov. Tak, ako po minulé roky, zorganizovalo Liptovské kultúrne stredisko trojdňový výtvarný plenér pod odborným vedením lektorov  Mgr. art. Róberta Močiliaka a PaedDr. Andrei Močiliakovej, kde si výtvarníci klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku vyskúšali grafické techniky linorytu a suchej ihly, ako aj základy počítačovej grafiky. Ako hlavný inšpiračný zdroj im slúžili prírodné scenérie okolia Hút a mlyny v Oblazoch v Kvačianskej doline.  Výtvarný posun krajinných scenérií a prírodných detailov bol podľa zadania obsahovo posunutý  hlavne v  špecifickosti daných výtvarných techník s  precítením miesta - krajiny. Vo večerných hodinách lektori hodnotili  vytvorené diela  a formou teoretických prednášok dopĺňali výtvarníkom vedomosti v oblasti techniky linorytu, suchej ihly a počítačovej grafiky, experimentálnej grafiky, dejín umenia,  kompozície obrazu, zlatého rezu, farby, svetla v krajine.
Výtvarníci si v priebehu trojdňového sústredenia nafotili aj množstvo inšpiračných námetov, ktoré budú využívať pri svoje ďalšej tvorbe  v Klube výtvarníkov pri LKS.
Hlavným zámerom realizovaného projektu Ateliér v prírode - výtvarný plenér bolo prostredníctvom odborných vzdelávacích aktivít, konkrétne prostredníctvom tvorby vo voľnej prírode a výmeny skúseností v oblasti výtvarného prejavu, rozširovať si svoje výtvarné schopnosti, svoj talent za prítomnosti erudovaných lektorov, pochopiť zákonitosti stvárnenia reálnej krajiny  rôznymi výtvarnými technikami. Pochopiť kompozíciu priestoru, farbu a svetlo v krajine, krajinného výseku, alebo detailu s obsahovým posunom v duchu experimentálnej tvorby s využitím počítačovej grafiky.
Cieľom a zároveň prínosom výtvarného plenéru je vytvorenie podobných periodických podujatí v regióne Liptov. Výtvarníci sa budú výsledkami svojej tvorby z plenéru v Hutách prezentovať v septembri na výstave Z tvorby a októbri na výstavách, ktoré im usporiada Liptovské kultúrne stredisko vo svojich výstavných priestoroch  a v galérii RGB centra Liptov.
Projekt Ateliér v prírode - výtvarný  plenér bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.Beata Kuviková
odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuáš
044/5522981
0905832950

 
Tlačová správa - Remeselný tábor Šikovníček
Štvrtok, 13 August 2015 07:23
Už po druhý krát zorganizovalo Liptovské kultúrne stredisko v dňoch 6.7. - 10.7. 2015 týždenný prímestský letný remeselný tábor vo svojich remeselných dielňach, ktoré sa nachádzajú v priestoroch Obvodného úradu na Námestí osloboditeľov.
Počas piatich dní si dvadsiatka  zúčastnených detí vo veku ad 7 – 13 rokov vyskúšala pod vedením odborných lektoriek mnohé tradičné remeselné techniky, ako sú tkanie, mokré a suché plstenie vlny, maľba na textil,  razítkovanie, klasická sklomaľba, šitie hračiek a háčkovanie, keramika,  drôtovanie.
Technikou klasickej sklomaľby, pod vedením lektorky Mgr. Veroniky Uhliarovej deti maľovali na sklo prekrásne výjavy na motívy ľudových rozprávok. Drotárskou technikou si taktiež pod jej vedením vytvorili mnohé prekrásne dekoratívne predmety, ako sú stromčeky šťastia, vtáčiky, srdiečka...
Metodičky LKS Ing. Miška Košová,  Beata Kuviková a PhDr. Eva Štofčíková sa počas celého týždňa venovali prítomným deťom a viedli ich v textilných  remeselných technikách.
Tradičný slovenský ornament im slúžil ako inšpirácia pre farebné aplikácie z kože na režnú tkaninu. Na drevených tkacích rámoch si plátnovou technikou utkali tašky, na doštičkách opäť tkali obľúbené „cigánske tkanice“ . Technikou suchého plstenia merino vlny si vyrobili nádherné hračky, taštičky, obaly na mobily, ale aj brošničky a kabelky. Populárna bola aj tvorba šálov, šatiek a obrázkov vytvorených  mokrým plstením vlny. Touto technikou si  deti farebnou vlnou naplstili na podkladový materiál -  fačovinu   motívy kvetov a vyrobili si aj  plstené mydlá.
Farbami na textil razítkovaním a maľbou  si malí umelci vytvorili vlastné originálne tričko.  V keramickej dielni si pod odborným vedením lektorky Mgr. Evy Dudzíkovej vytvorili množstvo zaujímavých hlinených predmetov, hrnčekov, hrkálok, svietnikov, misiek, či dekoratívnych predmetov s originálnym výtvarným riešením.
Tábor Šikovníček má ambície stať sa jednou z mnohých výtvarno-remeselných aktivít, ktoré  môže Liptovské kultúrne stredisko uskutočňovať vďaka  materiálnemu zázemiu v priebehu celého roka v snahe rozvíjať a formovať remeselno-výtvarné schopnosti a zručnosti našich detí. Ďalšie podobné aktivity v duchu denných remeselných dielní a táborov sa od septembra budú konať pravidelne  a pod vedením školených lektorov ich budú môcť navštevovať žiaci základných a stredných škôl aj v hodinách regionálnej, výtvarnej výchovy, či pracovného vyučovania.Beata Kuviková
metodik pre výtvarníctvo a umelecké remesl
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 
© 2015 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.