SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Rázusovie Vrbica

PROPOZÍCIE PRIHLÁŠKA - RECITÁTOR PRIHLÁŠKA - LITERÁRNY AUTOR PLAGÁT VÝSLEDKY

27. ročník Rázusovie Vrbice 2023 prehliadky recitačného a literárneho umenia detí a mládeže Liptova vyhlasujeme pri príležitosti 135. výročia od narodenia Ivana Stodolu významného dramatika a lekára.
Termín realizácie prehliadky 26. mája 2023

Recitačnej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl ako i dospelí recitátori. Recitovať možno ľubovoľný text z tvorby liptovských literátov. Uzávierka prihlášok do recitačnej súťaže je do 19. mája 2023.  
Literárna súťaž je určená pre deti a mládež do 15 rokov. Súťažné príspevky musia tvoriť pôvodné práce. Príspevky v 3 exemplároch je potrebné doručiť osobne alebo e-mailom (viď. propozície).  Uzávierka prihlášok v literárnej súťaži je do 2. mája 2023.

 

Fotogaléria