SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Sárova Bystrica 2023

Propozície Prihláška

Regionálna súťaž mladých moderátorov je určená pre mládež a dospelých so zameraním na moderátorské a hlásateľské schopnosti záujemcov.

Do súťaže sa môžu prihlásiť:

  • žiaci 9. ročníka ZŠ,
  • študenti gymnázií a stredných škôl,
  • vysokoškolskí študenti a pracujúca mládež a dospelí vo veku od 15 do 25 rokov.

Základné, stredné a vysoké školy navrhujú jedného až troch žiakov /študentov organizátorovi regionálneho kola súťaže písomnou formou /cez tlačivo prihlášky/.

Termín zaslania záväznej prihlášky: podmienkou účasti v regionálnej súťaži je doručenie záväznej prihlášky  najneskôr do  16. októbra 2023.

Fotogaléria