SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Sárova Bystrica 2022

PROPOZÍCIE PRIHLÁŠKA PLAGÁT VÝSLEDKY

Termín zaslania záväznej prihlášky: podmienkou účasti v regionálnej súťaži je doručenie záväznej prihlášky najneskôr do 17. októbra 2022.
Prílohou propozícií je záväzná prihláška.
Prihlášku môžete doručiť - osobne
na poštovú adresu: Liptovské kultúrne stredisko, ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš,
e-mailom: osvetalm@vuczilina.sk

Fotogaléria