SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE
Regionálny poradný zbor pre umelecký prednes

25. 11. 2022
Liptovské kultúrne stredisko

Zasadnutie poradného zboru.

čítať viac...
NA POČIATKU BOLO SLOVO

8. - 10. 10. 2021
Klubovňa LKS Liptovský Mikuláš

Vzdelávacie podujatie v oblasti umeleckého prednesu pre recitátorov a učiteľov slovenského jazyka, pedagógov LDO ZUŠ a recitátorov IV. a V. kategórie.

čítať viac...