SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

NA POČIATKU BOLO SLOVO

PLAGÁT

10. 11. 2023 / 8:30 - 16:00 hod. / L. Mikuláš – Klubové priestory LKS v NKP Čierny orol
21. 11. 2023 / 8:30 - 16:00 hod. / Ružomberok - ZŠ A. Hlinku v Černovej
28. 11. 2023 / 8:30 - 16:00 hod. / L. Mikuláš – Klubové priestory LKS v NKP Čierny orol

 

Odborné lektorky: Mgr. art. Renata Jurčová, Mgr. Eliška Sadíleková, Mgr. Zuzana Demková

Zámerom projektu je odborné vzdelávanie v oblasti umeleckého prednesu. Cieľom projektu je vytvoriť priestor na odbornú praktickú tvorivú dielňu pre učiteľov slovenského jazyka a príp. pedagógov LDO. Projekt výhradne uprednostňuje učiteľov slovenského jazyka ZŠ a SŠ, ktorí nemajú žiadne vedomosti a skúsenosti s prípravou recitátora na interpretáciu umeleckého textu. Títo  učitelia - pedagógovia vo svojej práci s umeleckým textom zväčša využívajú len svoju vlastnú  intuíciu a často sa dopúšťajú elementárnych chýb. Cieľom tvorivej recitačnej dielne je poskytnúť odborné vzdelávanie a získavanie odborných skúseností a praktických zručností v tejto oblasti pod vedením odborných lektorov. 

 

Aktivita projektu Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria