SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

NA POČIATKU BOLO SLOVO

PLAGÁT TLAČOVÁ SPRÁVA

Odborné vzdelávanie v oblasti umeleckého prednesu formou tvorivej dielne pre  učiteľov slovenského jazyka, pedagógov LDO a recitátorov 4. a 5. kategórie pod vedením odborných lektorov.

Lektori:                       Mgr. art. Renata Jurčová

                                   Mgr. Štefan Jurča

Miesto:                      klubové priestory Liptovského kultúrneho strediska,

                                   Ul. 1. mája 28/196, budova NKP Čierny orol, L. Mikuláš,

Štúdio LDO ZUŠ na Pišútovej ulici č. 3, L. Mikuláš

Termín:                      8. – 10. október 2021

Termín uzávierky prihlášok: 1. októbra 2021

Organizačné pokyny k vzdelávaciemu podujatiu:

Registrácia účastníkov:       8.10.2021 od 16.00  hod. v LKS v L. Mikuláši

Účastnícky poplatok:           15.- €/ osoba

Ukončenie podujatia:          10.10. 2021 o 16.00 hod.

Ubytovanie lektorov:          Penzión ATLAS v L. Mikuláši

Strava pre účastníkov:        obed a suchá večera

UPOZORNENIE:                     žiadame recitátorov, aby si priniesli vhodný odev a obuv.

Tvorivá dielňa je tradične koncipovaná v troch rovinách vzdelávania: 1. teoretický seminár o výbere vhodného textu, analýze a dramaturgickej úprave pôvodného literárneho textu 2. praktický seminár s ukážkami a precvičovaním interpretačných zručností – hlas, výslovnosť, mimojazykové prostriedky, 3. nácvik umeleckej interpretácie konkrétneho textu pod vedením odborného lektora. 

Čím je tvorivá recitačná dielňa špecifická a nová? – experimentálne postupy (novátorské a invenčné) sú príznačné v práci lektorky Renaty Jurčovej. Jej niekoľkoročné skúsenosti pri príprave recitátorov sa snaží zúročiť a odovzdávať práve v tvorivých recitačných dielňach na celom Slovensku.

Nestačí sa naučiť báseň naspamäť a pekne ju povedať. V tom nie je žiadna tvorivosť, je to len reprodukcia. Cieľom umeleckého snaženia je, aby bol každý originálom. Neopakovateľným a nezabudnuteľným.

Program vzdelávacieho podujatia:

8.10. 2021  - od 16.00 hod.  – prezentácia účastníkov

17.00 - 21.00 – tvorivá dielňa :

- teoretický seminár - úvod do problematiky umeleckého prednesu  

- ako a kde hľadať vhodný text pre recitátora od detí až po dospelého interpreta

- v čom spočíva novodobá – experimentálna interpretácia umeleckého textu

9.10. 2021od 8.00 raňajky  - lektori - v reštaurácii SODA CLUB

9.00 – 12.30tvorivá dielňa

- teoretický seminár – práca s recitátorom na texte, postupy a metódy pri hľadaní interpretačných prejavov, používanie mimojazykových výrazových prostriedkov,

- ukážky (videozáznam) prednesov úspešných recitátorov HK, ktorých umelecky viedla a pripravovala do súťaže lektorka R. Jurčová,

13.00 - pre všetkých účastníkov obed v reštaurácii SODA CLUB

14.30 – 21.00 – tvorivá dielňa rozdelená samostatne pre učiteľov a samostatne pre  recitátorov - úvodné cvičenia na vzájomné zoznámenie sa, práca s hlasom, reč, artikulácia, dýchanie..., práca s konkrétnym literárnym textom.

18.00 - spolu obe skupiny - prednes zúčastnených 2 - 3 recitátorov IV. kategórie z okresného kola súťaže 67. ročníka HK 2021, podrobný rozbor

10.10. 2021 – od 8.00 – lektori - raňajky v ubytovacom zariadení

9.00 – 15.30obe skupiny spolu

- precvičovanie interpretačných zručností na konkrétnych textoch 2 – 3 recitátorov – hľadanie a využitie mimojazykových prostriedkov – využitie inovačných prístupov

13.00 - obed

14.00 – prezentácia krátkych upravených ukážok recitátorov

16.00 ukončenie podujatia

 

Odborní lektori

Mgr. art. Renata Jurčová rod. Kögelová

Divadlu sa venujem od detstva. Navštevovala som Základnú umeleckú školu v Liptovskom Mikuláši od roku 1998-2002. Pôsobila som v Divadle Gašpara-Fejérpataky Belopotockého ako herečka v rokoch 2002-2009. Študovala som na Strednej umeleckej škole v Košiciach, odbor hudobno-dramatický, ukončený absolutóriom.

Predchádzajúce zamestnanie v tomto odbore bolo učiteľka Literárno-dramatického odboru na Základnej umeleckej škole v Liptovskom Hrádku do roku 2009. V tej istej profesii som pokračovala v ZUŠ Pála Kadosu v Leviciach.  Do Levíc som sa vydala za mojou životnou láskou Štefanom Jurčom a za jeho obetavej podpory som vyštudovala VŠMU v Bratislave – odbor dramaturgia a dramatická tvorba 2017-19.  Popri svojej práci aktívne režírujem a hrám divadlo, recitujem a pripravujem recitátorov a venujem sa fyzickému divadlu. Som držiteľka významných ocenení z regionálnych krajských, celoslovenských a medzinárodných súťaži v spomínaných umeleckých oblastiach.

Veľmi sa teším na „mojich“  liptovských učiteľov a recitátorov, ľudí, ktorým učarovalo slovo, literatúra a tvorivá práca s ňou.

 

Mgr. Štefan Jurča

Celý život učím, som učiteľ slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky, ale vyučoval som aj predmety dejepis, telesná výchova, dramatická výchova. V ankete o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos som zvíťazil v krajskom kole a postúpil som do finálovej šestky v celoslovenskom kole v Košiciach. Učím na ZŠ Pri Podlužianke  a v LDO ZUŠ v Leviciach. Zároveň popri svoje profesii učiteľa som neprofesionálny herec, režisér a dramaturg, som spoluzakladateľom niekoľkých súborov (Divadlo Pôtoň, Teáter Komika), som spoluautor a režisér inscenácií s Renatou Jurčovou, s ktorou láskyplne zdieľame spoločnú domácnosť.

 

V prípade akýchkoľvek otázok a požiadaviek obráťte sa na metodičku LKS PhDr. Evu Štofčíkovú, mobil: 0903 811 712, e-mail: eva.stofcikova@gmail.com  

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu,
a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
 

Fotogaléria