SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

RECITAČNÁ DIELŇA

PLAGÁT

            Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje vzdelávacie podujatie – tvorivú recitačnú dielňu pre postupujúcich recitátorov z okresného kola  69. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavovho Kubína 2023 do  vyššieho krajského kola súťaže. 

Tvorivá dielňa – pod odborným lektorským vedením je určená pre víťazov okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy z okresu L. Mikuláš.  

Cieľom pracovného stretnutia recitátorov a ich učiteľov, ktorí ich pripravovali na prednes, s odbornými lektormi je skvalitniť interpretačné vystúpenie recitátora pred jeho účinkovaním v krajskej súťaži Vajanského Martin (2. – 5. mája 2023).

Odborné lektorky recitačnej dielne: Mgr. Jana Stephany, Mgr. Soňa Šebová, Mgr. Kvetoslava Staroňová a metodička PhDr. Eva Štofčíková.

 

Recitačná dielňa sa uskutoční 19. apríla 2023 od 9. 00 hod. v priestoroch Základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku.

 

Na tvorivú recitačnú dielňu pozývame recitátorov:

- z I. kategórie poézia Emu Žiškovú zo ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Liptovský Hrádok,

- z I. kategórie próza Tomáša Kuna zo ZŠ Bobrovec,

- z II. kategórie poézia Mateja Gerboca zo ZŠ Miloša Janošku, Liptovský Mikuláš,

- z II. kategórie próza Andreja Vlčeka zo ZŠ s MŠ Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš a Leu Perončíkovú zo ZŠ s MŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok.

- z III. kategórie poézia Charlottu Máriu Kollárovú, ZŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok,

- z III. kategórie próza Martinu Grešovú, ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok.

 

Na tvorivú recitačnú dielňu pozývame učiteľov slovenského jazyka, ktorí pripravili recitátorov do súťaže:  

-         Mgr. Ivanu Paukovčekovú, ZŠ s MŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok

-         Mgr. Mariannu Krajčiovú, ZŠ Bobrovec

-         Mgr. Nikoletu Jurkovičovú, ZŠ Miloša Janošku Lipt. Mikuláš

-         Mgr. Ivonu Tomlyovú, ZŠ J. D. Matejovie, Lipt. Hrádok

-         PaedDr. Annu Vlčekovú z Lipt. Kľačian.

Vzdelávacie podujatie finančne podporilo Národné osvetové centrum, vyhlasovateľ a odborný garant súťaž.

Fotogaléria