SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Šaliansky Maťko

PROPZÍCIE PRIHLÁŠKA PLAGÁT VÝSLEDKY

7. 12. 2022 v Centre voľného času Nábr. Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš (od 8:00 hod. prezentácia účastníkov)

Šaliansky Maťko je súťaž, ktorá vytvára deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností, pomáha im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J. C. Hronského. Súťaž je postupová a jej vrcholnou súťažou je celonárodné kolo v Šali. Hlavným organizátorom celoslovenskej súťaže je MO MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Národné osvetové centrum, mesto Šaľa – MÚ a v spolupráci s Krajskými školskými úradmi a MO MS na Slovensku.

 

Fotogaléria