SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

PROPOZÍCIE pre okres LM PROPOZÍCIE pre okres Rbk Hodnotiaca správa - tlačivo PLAGÁT Rbk PLAGÁT LM HK LM plagát programový HK Rbk plagát programový Výsledky I. - III. kategória okres L. Mikuláš Výsledky IV. kat. okres L. Mikuláš Výsledky krajského kola Vajanského Martin

Základné (školské) kolá zorganizujú školy v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok do 29. februára 2024.
Pre okres L. Mikuláš
Detských recitátorov I. - III. kategórie  a recitátorov IV. kategórie nastupujúcich do okresného kola prihlasujú školy prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.
Prihlasujú ich do okresného kola 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína 2024 v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 11. marca 2024.
Okresné kolo súťaže 70. HK pre okres Liptovský Mikuláš sa uskutoční v termíne 21. - 22. marca 2024 v CVČ Nábr. Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši.  

Pre okres Ružomberok
Prihlasujú ich do okresného kola 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína 2024 v Ružomberku najneskôr do 15. marca 2024.
Okresné kolo súťaže 70. HK pre okres Ružomberok sa uskutoční v termíne 26. - 27. marca 2024 v Katolíckej univerzite v Ružomberku.  

Elektronický systém prihlasovania do okresného kola súťaže 70. ročníka HK 2024 je spustený.

 

 

 

Fotogaléria