SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Rázusovie Vrbica

PROPOZÍCIE PLAGÁT VÝSLEDKY

Rázusovie Vrbica je prehliadka poézie a prózy, ktorá súťažnou formou prispieva k rozvoju amatérskeho prednesu, prispieva k popularizácii tvorby mikulášskych rodákov - súrodencov Rázusovcov, ako aj literárnej tvorby ostatných liptovských autorov.
Súťažné kategórie v prednese poézie a prózy
I. kategória - žiaci osobitných škôl
II. kategória - žiaci základných škôl - 1. - 4. ročník
III. kategória - žiaci základných škôl - 5. - 9. ročník
IV. kategória - študenti stredných škôl - do 19 rokov
V. kategória - dospelí - nad 19 rokov

Literárna súťaž je určená pre deti a mládež do 15 rokov. Odporúčame viesť autorov pri písaní k zamysleniu nad témou „ja a pandémia“.

Fotogaléria