SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Hviezdoslavov Kubín

PROPOZÍCIE PLAGÁT PROPOZÍCIE CELOŠTÁTNE PLAGÁT SÚŤAŽE PROTOKOL O VÝSLEDKOCH
Okresné kolo súťaže 67. ročníka Hviezdoslavovho Kubína pre okres Ružomberok sa koná dištančne.
Link https://www.mrazikus.cz/lks-hk/ počas súťažných dní 18. a 19. mája 2021 sú zverejnené videozáznamy prednesov 54 recitátorov z okresu Ružomberok.
Rozborový seminár pre učiteľov a recitátorov sa uskutoční 20. mája 2021 o 14.00 hod. online cez platformu ZOOM
ID 85190989563
Kód 3W5RVZ
 
Prihlasovanie postupujúcich recitátorov do okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 67. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021
Elektronický systém na prihlasovanie postupujúcich recitátorov zo školského do okresného kola súťaže pre okres Liptovský Mikuláš a pre okres Ružomberok v kategórii detských recitátorov – čiže I. až III. kategórie v prednese poézie a v prednese prózy od 30. marca do 10. mája 2021 je sprístupnený na stránke Národného osvetové centra.
Toto je video pre účastníkov Hviezdoslavovho Kubína, ktoré je návodom na to, ako prihlásiť víťazných recitátorov zo školského do vyššieho kola súťaže: https://www.youtube.com/watch?v=7Mk0NFAKe9s
Učitelia ZŠ a pedagógovia LDO prihlasujú recitátorov do okresného kola súťaže podľa svojho okresu na tejto webovej stránke NOC: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit
Termín okresného kola je zatiaľ stanovený len okrajovo v mesiacoch máj – jún. Keď sa opatrenia uvoľnia a budeme môcť uskutočniť verejné podujatia, okresné kolá usporiadame prezenčne tak ako v minulosti pre okres L. Mikuláš v Centre voľného času na Nábr. Dr. A. Stodolu a pre okres Ružomberok v priestoroch Katolíckej univerzity. Pokiaľ nám to spomínané okolnosti nedovolia, okresné kolá prebehnú dištančne prostredníctvom video nahrávok.
Krajské kolo súťaže Vajanského Martin 2021 sa uskutoční
do 30. septembra 2021 v Martine.
 
Celoslovenské kolo súťaže HK 2021 v Dolnom Kubíne sa uskutoční
v termíne 27. – 30.10. 2021.
Vzhľadom na neistú situáciu s pandémiou odporúčame nahrať víťazné prednesy detských recitátorov. Video záznam môžete urobiť aj na mobil, nie je nevyhnutná profesionálna technika – kamera. Krátku video inštruktáž odbornej metodičky z NOC v Bratislave Mgr. art. Renaty Jurčovej, ktorá upozorňuje na základné chyby, ktoré znižujú technickú kvalitu videozáznamu, si môžete pozrieť tu: https://m.youtube.com/watch?time_continue=8&v=w2F0sDz3t9Q...