SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Hviezdoslavov Kubín

Propozície pre okres Liptovský Mikuláš Propozície pre okres Ružomberok Príloha č. 1 - protokol recitátori Prílohe č. 1 b - protokol kolektívy Príloha č. 2 - hodnotiaca správa PLAGÁT RBK PLAGÁT LM PLAGÁT LM - zmena termínu

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína - je postupové kolo najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy a tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie. Zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Súťaž sa koná každý rok.

VIDEOOZNAM O HK

Prihlasovanie prebieha elektronicky cez prihlasovací systém Národného osvetového centra v Bratislave.

Pedagógovia prihlasujú recitátorov do jednotlivých kôl súťaže podľa svojho obvodu/okresu na tejto webovej stránkewww.nocka.sk/chcemsaprihlasit

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK predĺžená:

pre okres RUŽOMBEROK: 21. 3. 2022

pre okres LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: 25. 3. 2022