SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Štúrov Zvolen

PROPOZÍCIE - celoštátne PROPOZÍCIE - regionálne PRIHLÁŠKA - regionálna PLAGÁT

Súťaž v rétorike Štúrov Zvolen je koncipovaná pre oblasť rečníckeho prejavu s cieľom rozvíjať schopnosť dorozumievať sa prostredníctvom reči, čiže rozvíjať jazykovú komunikáciu, jej kultúrnosť a kultivovanosť po obsahovej aj formálnej stránke.  Poslaním súťaže je vytvárať priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o túto činnosť. Jednotlivé stupne súťaže prehlbujú znalosť a schopnosť ovládať techniku reči.

Termín zaslania záväznej prihlášky: Podmienkou účasti v regionálnej súťaži je doručenie záväznej prihlášky na adresu Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 4. mája 2022.

Termín a miesto konania regionálnej súťaže: 11. mája 2022,  Katolícka univerzita v Ružomberku

Fotogaléria