Povinné zverejňovanie

Názov Dátum zverejnenia
Zmluva 2011-1 8.2.2011
Zmluva 2011-2 22.3.2011
Zmluva 2011-3 4.5.2011
Zmluva 2011-4 10.5.2011
Zmluva 2011-5 11.5.2011
Zmluva 2011-6 14.6.2011
2015 ZMLUVY - zoznam 22.4.2016
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke 24.2.2012
Belopotockého Mikuláš Štofčíková 5.8.2016
Zmluva o výpožičke motorového vozidla 24.2.2012
2012 - Darovacia zmluva IMAFEX 25.4.2012
2012 ZMLUVY - zoznam 15.1.2013
2012 - Zmluva organizovanie Rázusovie Vrbice 11.5.2012
Zmluva ŽSK-LKS-2012-7.1 14.5.2012
Zmluva ŽSK-LKS-2012-7.2 14.5.2012
Zmluva ŽSK-LKS-2012-7.3 14.5.2012
Zmluva ŽSK-LKS-2012-7.4 14.5.2012
Zmluva ŽSK-LKS-2012-7.5 12.6.2012
Zmluva ŽSK-LKS-2012-8.2 12.6.2012
Zmluva o podaní umeleckého výkonu 25.7.2012
Zmluva auto 1. strana 31.8.2012
Zmluva auto 2. strana 31.8.2012
Zmluva auto 3. strana 31.8.2012
Zmluva auto 4. strana 31.8.2012
Zmluva auto 5. strana 31.8.2012
Dohoda o vyuziti a poziciavani dramatickych diel 12.12.2012
Zmluva o poskytovani sluzieb 12.12.2012
Zmluva o prenájme garáže LGPMB 28.1.2013
Cena za dodávku elektriny 28.1.2013
Zmluva - kopírovací stroj 2013 30.10.2013
Zmluva ŽSK-LKS 2013 7.3 Mozaika 20.11.2013
Zmluva o spolupráci Likavka 16.7.2013
Kultúrne poukazy 17.7.2013
Cena za dodávku elektiny do 2014 7.8.2013
Zmluva ŽSK - LKS 2013 7.1 12.8.2013
Zmluva ŽSK-LKS 2013 7.2 12.8.2013
Zmluva ŽSK-LKS 2013 7.3 12.8.2013
Zmluva ŽSK-LKS 2013 7.5 12.8.2013
Zmluva ŽSK-LKS 2013 7.6 12.8.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta LM 21.8.2013
Zmluva - Mikroprojekt - Pod jednou strechou - od tradície po súčasnosť 2013 16.10.2013
Zmluva - AVF 2013 16.10.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie Obec L. Peter 2013 20.11.2013
Zmluva o účinkovaní 1/2013 9.12.2013
Zmluva o účinkovaní 2/2013 9.12.2013
Zmluva o účinkovaní 3-2013 9.12.2013
Zmluva o účinkovaní 4-2013 9.12.2013
Zmluva o účinkovaní 5-2013 9.12.2013
Zmluva o účinkovaní 6-2013 9.12.2013
Zmluva o účinkovaní 7-2013 9.12.2013
Zmluva o účinkovaní 8-2013 9.12.2013
Zmluva o účinkovaní 9-2013 9.12.2013
Zmluva o účinkovaní 10-2013 9.12.2013
Zmluva o účinkovaní 11-2013 9.12.2013
2013 ZMLUVY - zoznam 20.1.2014
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov NKP ČO - 2013 9.1.2014
RV ZOD 76 11.9.2014
Zmluva o výpožičke - garáž 10.1.2014
RV ZOD 73 11.9.2014
RV ZOD 72 11.9.2014
Zmluva o výpožičke - kopírovací stroj 20.1.2014
ZOD 114 14.1.2015
ZOD 1-2014 1.3.2014
ZOD 113 14.1.2015
ZOD 2-2014 1.3.2014
ZOD 3-2014 1.3.2014
ZOD 4-2014 10.3.2014
ZOD 5-2014 10.3.2014
ZOD 6-2014 10.3.2014
ZOD 7-2014 10.3.2014
ZOD 8-2014 10.3.2014
ZOD 9-2014 10.3.2014
ZOD 10-2014 10.3.2014
ZOD 11-2014 10.3.2014
ZOD 12-2014 25.3.2014
ZOD 13-2014 25.3.2014
ZOD 14-2014 25.3.2014
Kúpna zmluva RV ceny 11.9.2014
ZOD 15 28.5.2014
ZOD 16 28.5.2014
DD ZOD 17 28.5.2014
DD ZOD 18 28.5.2014
TD ZOD 19 28.5.2014
TD ZOD 20 28.5.2014
TD ZOD 22 28.5.2014
LN ZOD 23 28.5.2014
LN ZOD 24 28.5.2014
LN ZOD 25 28.5.2014
CIN ZOD 26 28.5.2014
CIN ZOD 27 28.5.2014
CIN ZOD 28 28.5.2014
AMFO ZOD 29 28.5.2014
AMFO ZOD 30 28.5.2014
AMFO ZOD 31 28.5.2014
LOS ZOD 32 28.5.2014
LOS ZOD 33 28.5.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie - KP 28.5.2014
Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia 28.5.2014
Zmluva o výpožička 28.5.2014
Zmluva o spolupráci 4.6.2014
BM ZOD 34 14.6.2014
BM ZOD 35 14.6.2014
BM ZOD 36 14.6.2014
BM ZOD 37 14.6.2014
BM ZOD 38 14.6.2014
BM ZOD 39 14.6.2014
BM ZOD 40 14.6.2014
BM ZOD 41 14.6.2014
BM ZOD 42 14.6.2014
BM ZOD 43 14.6.2014
BM ZOD 44 14.6.2014
BM ZOD 45 14.6.2014
BM ZOD 46 14.6.2014
Mik ZOD 47 14.6.2014
Mikro ZOD 48 14.6.2014
Mikro ZOD 50 14.6.2014
Mikro ZOD 51 14.6.2014
Mikro ZOD 52 14.6.2014
Mikro ZOD 53 14.6.2014
BM ZOD 54 14.6.2014
BM ZOD 55 14.6.2014
CIN ZOD 56 14.6.2014
CIN ZOD 57 14.6.2014
Zmluva ŽSK-LKS 7.2. 2014 11.7.2014
Cin ZOD 58 11.7.2014
ZOD 59 11.7.2014
ZOD 60 11.7.2014
ZOD 61 11.7.2014
ZOD 62 11.7.2014
RV ZOD 63 11.7.2014
RV ZOD 64 11.7.2014
Strunob ZOD 65 11.7.2014
Strunob ZOD 66 11.7.2014
RV ZOD 67 11.7.2014
RV ZOD 68 11.7.2014
Strunob ZOD 69 11.7.2014
Strunob ZOD 70 11.7.2014
strunob ZOD 71 11.7.2014
Zmluva o účinkovaní 11.7.2014
Zmluva ŽSK-LKS 7.3 11.7.2014
Zmluva ŽSK - LKS 7.5 11.7.2014
Zmluva o prevode majetku ŽSK 14.7.2014
Zmluva o prevode majetku ŽSK 14.7.2014
Zmluva FFV ZOD 74 11.9.2014
Tatry na palete ZOD 75 11.9.2014
Zmluva o prevode správy majetku ŽSK 11.9.2014
RPK ZOD 77 11.9.2014
TPK ZOD 78 11.9.2014
TPK ZOD 79 11.9.2014
Zmluva o podaní umeleckého výkonu 11.9.2014
Zmluva o podaní umeleckého výkonu 11.9.2014
Zmluva o spolupráci 11.9.2014
ZOD 80 11.9.2014
ZOD 81 11.9.2014
ZOD 82 11.9.2014
Zmluva o poskytnutí služby 11.9.2014
FFV ZOD 83 11.9.2014
FFV ZOD 84 11.9.2014
FFV ZOD 85 11.9.2014
FFV ZOD 86 11.9.2014
FFV ZOD 87 11.9.2014
FFV ZOD 88 11.9.2014
FFV ZOD 89 11.9.2014
Zmluva Úrad práce soc. vecí a rodiny 6.10.2014
ZOD 90 6.10.2014
ZOD 91 6.10.2014
ZOD 92 6.10.2014
Dodatok k zmluve BD 27.11.2014
ZOD 93 fotoplenér 27.11.2014
ZOD 94 27.11.2014
ZOD 95 27.11.2014
ZOD 96 27.11.2014
Zmluva o spolupráci NOC 27.11.2014
ZOD 97 27.11.2014
ZOD 98 27.11.2014
ZOD99 27.11.2014
ZOD100 27.11.2014
ZOD 101 27.11.2014
ZOD 102 27.11.2014
ZOD 105 27.11.2014
ZOD 104 27.11.2014
ZOD 103 27.11.2014
ZOD 106 28.11.2014
SB ZOD 107 28.11.2014
SB ZOD 108 28.11.2014
ZOD 109 28.11.2014
ZOD 110 28.11.2014
ZOD 111 28.11.2014
Zmluva o výpožičke 28.11.2014
ZOD 112 14.1.2015
2014 ZMLUVY - zoznam 14.1.2015
Rodinné video Františ 27.4.2015
2015 - Zmluva o výpožičke LGPMB 27.4.2015
Jarný salón Lucinkiwiczová 27.4.2015
Rodinné video Zahradník 27.4.2015
Rodinné video Melnyk 27.4.2015
Dodatok č. 1 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny 27.4.2015
LOS Opálený 27.4.2015
Liptovská ochotnícka scéna Grajciarová 27.4.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR 8,2 27.4.2015
Divadlo deťom Grajciarová 27.4.2015
Divadlo deťom Uličná 27.4.2015
Divadlo deťom Paschová 27.4.2015
Cineama Zahradník 27.4.2015
Cineama Vrbňák 27.4.2015
Cineama Rengevičová 27.4.2015
BM Kuviková 18.8.2015
BM Skuta 18.8.2015
BM Galica 18.8.2015
BM Hyznayova 18.8.2015
BM Verespejova 18.8.2015
BM Paschova 18.8.2015
BM Benova 18.8.2015
BM Stofcik 18.8.2015
BM Ulicny 18.8.2015
BM Rasi 18.8.2015
Belopotocký - Tomasy 18.8.2015
Belopotocký - Durna 18.8.2015
Belopotocký - Feherova 18.8.2015
BM Fakla 18.8.2015
Zmluva o reklame 18.8.2015
Zmluva o účinkovaní 18.8.2015
Zmluva o účinkovaní 18.8.2015
AMFO Zaťko 18.8.2015
AMFO Môcik 18.8.2015
AMFO Haas 18.8.2015
Šaffova ostroha Dikaszová 18.8.2015
Šaffova ostroha Babčáková 18.8.2015
Šaffova ostroha Palásthyová 18.8.2015
Zmluva o spolupráci - Vsetín 14.10.2015
Cineama Kuska 14.10.2015
Cineama Kuviková 14.10.2015
Cineama Trizna 14.10.2015
Cineama Bajsová 14.10.2015
BM Kuviková 14.10.2015
BM Bajsová 14.10.2015
BM Košová 14.10.2015
Belopotocký Mikuš 14.10.2015
Projekt Belopotocký Hanzelová 14.10.2015
BM Grajciarová 14.10.2015
Projekt Belopotocký Galica 14.10.2015
Šaffova ostroha Palanová 14.10.2015
Oslavy oslobodenia - Košová 21.10.2015
Oslavy oslobodenia - Dikaszová 21.10.2015
Filmársky plenér Hučko 21.10.2015
Filmársky plenér Turoňová 21.10.2015
Zmluva o spolupráci DFF 21.10.2015
Zmluva o výkone činnosti pracovnej zdravotnej služby 21.10.2015
Duša goral.predkov Palásthyová 21.10.2015
RV Trnovská 21.10.2015
RV Červeňová 21.10.2015
RV Hradecká 21.10.2015
RV Ballová 21.10.2015
RV Mravcová 21.10.2015
RV Ondrejková 21.10.2015
RV Daník 21.10.2015
RV Šebová 21.10.2015
RV Oravcová 21.10.2015
RV Žemberová 21.10.2015
RV Klačková 21.10.2015
RV Holbusová 21.10.2015
Fotografický plenér Breier 21.10.2015
DFF Likavka Konečná 21.10.2015
DFF Likavka Krausová 21.10.2015
Zvučka BM Brtáň 21.10.2015
DFF Likavka Dikaszová 21.10.2015
DFF Likavka Kuviková 21.10.2015
DFF Likavka Štofčíková 21.10.2015
DFF Likavka Matiaš 21.10.2015
DFF Likavka Ondejka 21.10.2015
DFF škola tanca Dikaszová 21.10.2015
DFF Likavka Bystričanová 21.10.2015
DFF Palásthyová 21.10.2015
DFF Brtko 29.10.2015
DFF Krnáč 29.10.2015
Zhotovenie umeleckého diela - svor 29.10.2015
Zhotovenie umeleckého diela - píšťala 29.10.2015
Zmluva o spolupráci FFV 29.10.2015
FFV inšpícia DFS Hanička 29.10.2015
FFV inšpícia Dikaszová 29.10.2015
Remeselný tábor Dudziková 29.10.2015
Remeselný tábor Uhliarová 29.10.2015
Remeselný tábor Hyžinská 29.10.2015
Remeselný tábor Filipková 30.10.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 7.2 30.10.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 7.5 30.10.2015
Zmluva jazzový festival 30.10.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 7.3 30.10.2015
Zmluva o podaní umeleckého výkonu TPK 30.10.2015
TPK Marišler 30.10.2015
Tancovanie pod Kriváňom Dikaszová 30.10.2015
Tancovanie pod Kriváňom Michalko 30.10.2015
Tancovanie pod Kriváňom hudobná produkcia 30.10.2015
Výtvarné technologické postupy Močiliak 30.10.2015
Z tvorby katalóg Močiliak 30.10.2015
Ateliér v prírode Močiliak 30.10.2015
Ateliér v prírode Močiliaková 30.10.2015
Dodatok k zmluve o nájme hnuteľných vecí č1-2012 30.10.2015
Fotografický plenér Breier 30.10.2015
Výtvarné technologické postupy Dzúrová 30.10.2015
Zmluva o výpožičke LMR 30.10.2015
Sárova Bystrica Hižnayová 30.10.2015
Sárova Bystrica Mravcová 30.10.2015
Sárova Bystrica Marko 30.10.2015
Školenie liptovských folkloristov Dikaszová 30.11.2015
Školenie liptovských folkloristov Palásthyová 30.11.2015
Školenie liptovských folkloristov Urban 30.11.2015
Školenie liptovských folkloristov Jágerová 30.11.2015
Fototrojlístok - Macek 20.1.2016
Folklórne fórum o choreografii zmluva o spolupráci 20.1.2016
Keramický objekt šperk - Dudziková 20.1.2016
Zabezpečenie divadelného predstavenia 20.1.2016
Folklórne forum o choreografii technická príprava 20.1.2016
Folklórne fórum o choreografii príprava a odprezentovanie príspevku Marušin 20.1.2016
Folklórne fórum o choreografii preklad príspevku Juhászová 20.1.2016
Folklórne fórum o choreografii príprava a odprezentovanie príspevku Zsuráfszky 20.1.2016
dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa UPSVaR 20.1.2016
Zmluva o účinkovaní na adventnom koncerte 3 20.1.2016
Zmluva o účinkovaní na adventnom koncerte 4 20.1.2016
Zmluva o účinkovaní na adventnom koncerte 5 20.1.2016
Mozaika tvorivá dielňa Močiliak 20.1.2016
Rodinné video Melnyk 22.4.2016
Zmluva o výpožičke - garáž 22.4.2016
Rodinné video Varga 22.4.2016
Rodinné video Dimitrov 22.4.2016
Jarný salón Hrnčiarik 22.4.2016
Jarný salón Lucinkiewiczová 22.4.2016
Jarný salón Kandrik 22.4.2016
Fotografické školenie Macek 22.4.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie - kultúrne poukazy 22.4.2016
AMFO Macek 22.4.2016
AMFO Môcik 22.4.2016
AMFO Štefánik 22.4.2016
Divadlo deťom Paschová 22.4.2016
Divadlo deťom Grajciarová 22.4.2016
Divadlo deťom Tomasy 22.4.2016
Liptovská ochotnícka scéna Opálený 22.4.2016
Liptovská ochotnícka scéna Paschová 22.4.2016
Liptovská ochotnícka scéna Hižnay 22.4.2016
Dohoda číslo 28/2016/AP 22.4.2016
Tvorivá diela umelecký prednes Holbusová 22.4.2016
Tvorivá diela umelecký prednes Betíková 22.4.2016
Tvorivá diela umelecký prednes Šebová 22.4.2016
Tvorivá diela umelecký prednes Matějková 22.4.2016
Cineama Plítková 22.4.2016
Cineama Vredík 22.4.2016
Cineama Hradecká 22.4.2016
Liptovské nôty Veselovská 22.4.2016
Liptovské nôty Cibira 22.4.2016
Liptovské nôty Kočík 22.4.2016
Šaffova ostroha Dikaszová 22.4.2016
Liptovské nôty Palasthyová 22.4.2016
Liptovské nôty Štofčíková 22.4.2016
Tvorivá dielňa pre umelecký prednes Šebová 28.6.2016
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 28.6.2016
Zmluva o spolupráci FFV 28.6.2016
Dohoda číslo 48/2016/AP 28.6.2016
Kúpna zmluva knihy Tiché rozhovory 28.6.2016
Kúpna zmluva knihy Zbojnícke povesti a príbehy 28.6.2016
Kúpna zmluva medovníky s logom BM 28.6.2016
Rázusovie Vrbica Trnovská 28.6.2016
Rázusovie Vrbica Staroňová 28.6.2016
Rázusovie Vrbica Červeňová 28.6.2016
Rázusovie Vrbica Holbusová 28.6.2016
Rázusovie Vrbica Žemberová 28.6.2016
Rázusovie Vrbica Ballová 28.6.2016
Rázusovie Vrbica Matějková 28.6.2016
Rázusovie Vrbica Hižnayová 28.6.2016
Rázusovie Vrbica Ondrejková 28.6.2016
Rázusovie Vrbica Šebová 28.6.2016
Rázusovie Vrbica Oravcová 28.6.2016
Rázusovie Vrbica - Záborská 28.6.2016
Zmluva o spolupráci BM 28.6.2016
Zmluva č. 623/2016/MŠaK 28.6.2016
ZOD Pri prameňoch krásy Kubáň 5.4.2019
Belopotockého Mikuláš Verešpejová 21.7.2016
Belopotockého Mikuláš Lančarič 21.7.2016
Belopotockého Mikuláš Dacho 21.7.2016
Belopotockého Mikuláš Krajčovič 21.7.2016
Belopotockého Mikuláš Šimko 21.7.2016
Belopotockého Mikuláš Galková 21.7.2016
Belopotockého Mikuláš Bitterová 22.7.2016
Belopotockého Mikuláš Moško 22.7.2016
Belopotockého Mikuláš Hapčo 22.7.2016
Belopotockého Mikuláš Bencúrová 22.7.2016
Belopotockého Mikuláš Tomasy 22.7.2016
Belopotockého Mikuláš Grajciarová 22.7.2016
Belopotockého Mikuláš Bitterová 22.7.2016
Belopotockého Mikuláš Trnka 22.7.2016
Zmluva o spolupráci 9.12.2016
Belopotockého Mikuláš Vašicová 5.8.2016
Belopotockého Mikuláš Vašicová 5.8.2016
Belopotockého Mikuláš Bajsová 5.8.2016
Školenie liptovských folkloristov Dikaszová 14.10.2016
Belopotockého Mikuláš Košová 10.8.2016
Belopotockého Mikuláš Kuviková 10.8.2016
Belopotockého Mikuláš Turoň 10.8.2016
Belopotockého Mikuláš Krassová 10.8.2016
Fotoplenér Macek 10.8.2016
Fotoplenér Štefánik 10.8.2016
Fotoplenér Adamcová 10.8.2016
Fotoplenér Klempár 10.8.2016
Fotoplenér Turoňová 10.8.2016
Dolu važinami dfs Hanička 10.8.2016
Dolu važinami Košová 10.8.2016
Dolu važinami Palasthyová 10.8.2016
Dolu važinami Palanová 10.8.2016
Dolu važinami Veselovská 10.8.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-440-00783 10.8.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-440-00737 7.9.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-410-01818 7.9.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-410-02034 7.9.2016
TPK Marišler 7.9.2016
TPK Michalko 7.9.2016
TPK DFS Hanička 7.9.2016
TPK Galbička 7.9.2016
TPK Sládečková 7.9.2016
TPK Kristen 7.9.2016
TPK Pagáč 7.9.2016
TPK Líška Jakub 7.9.2016
TPK Juraj Líška 7.9.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-450-01815 7.9.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-450-01817 7.9.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-450-01871 7.9.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-450-01872 7.9.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-450-01873 7.9.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-450-01910 7.9.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-450-01914 7.9.2016
Ateliér v prírode Močiliaková 7.9.2016
Ateliér v prírode Močiliak 7.9.2016
Šikovníček Uhliarová 7.9.2016
Šikovníček Staroňová 7.9.2016
Šikovníček Mikitová 7.9.2016
Veruže mi zahraj Vargicová 7.9.2016
Veruže mi zahraj Jágerová 7.9.2016
Veruže mi zahraj Jágerová Margita 7.9.2016
Filmársky plenér Varga 7.9.2016
Filmársky plenér Hradecká 7.9.2016
Filmársky plenér Vašicová 7.9.2016
Žiadosť o zmenu miesta realizácie projektu 30.9.2016
Experimentálna výškotlač Močiliak 26.9.2016
Dodatok č. 3 - BD 30.9.2016
Alternatívne experimenátlne výtvarné postupy Močiliak 10.10.2016
Školenie liptovských folkloristov Palasthyová 14.10.2016
Školenie liptovských folkloristov Jágerová 14.10.2016
Školenie liptovských folkloristov Pitoňáková 14.10.2016
Školenie liptovských folkloristov Bajsová 14.10.2016
Sárova Bystrica Hižnayová 17.10.2016
Sárova Bystrica Mravcová 17.10.2016
Sárova Bystrica Marko 17.10.2016
Alternatívne experimentálne výtvarné postupy Dudzíková 21.10.2016
Akceptačný list - dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-450-01873 22.11.2016
Akceptačný list - dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-450-01910 30.9.2016
Liptovskí rezbári - Martinák 3.10.2016
Liptovskí rezbári - Kuvik 15.10.2016
Alternatívne experimentále výtvarné postupy Močiliak 18.11.2016
Adventný koncert Kováčik 26.11.2016
Adventný koncert ZSS Črieky 26.11.2016
Zmluva o výpožičke LMR na 2017 8.12.2016
Zmluva na komisionálny predaj 19.12.2016
Zmluva o výpožičke LGPMB 2017 31.12.2016
2016 ZMLUVY - zoznam 31.12.2016
Dodatok č. 1 k zmluve 17_441_00052 27.10.2017
Muzikanti kde ste Záborský 19.5.2017
Človek liptovský - Vašicová 2.1.2017
Človek liptovský - Bušfyová 2.1.2017
Človek liptovský - Pavlička 2.1.2017
Folklórne fórum o choreografii Lukáčová 18.1.2017
Folklórne fórum o choreografii Charfaoui 18.1.2017
Folklórne fórum o choreografii Ciller 18.1.2017
Folklórne fórum o choreografii Morávek 18.1.2017
Folklórne fórum o choreografii Palasthyová 18.1.2017
Folklórne fórum o choreografii Hégli 18.1.2017
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 23.1.2017
Jarný salón Lucinkiewiczová 24.2.2017
Jarný salón Podstrelencová 24.2.2017
Jarný salón Chebeňová 24.2.2017
Filmfest Hrádok Plítková 23.2.2017
Filmfest Hrádok Vredík 23.2.2017
Filmfest Hrádok Szomolányi 23.2.2017
Filmfest Hrádok workshop Vredík 23.2.2017
Cyklické vzdelávanie ochotníkov Paschová 9.3.2017
Cyklické vzdelávanie ochotníkov Opálený 9.3.2017
Cyklické vzdelávanie ochotníkov Grajciarová 9.3.2017
Cyklické vzdelávanie ochotníkov Tomasy 9.12.2016
Cyklické vzdelávanie ochotníkov Bajus 9.3.2017
Cyklické vzdelávanie ochotníkov Gazdík 9.3.2017
Cyklické vzdelávanie ochotníkov Vašicová 9.3.2017
Človek liptovský Palasthyová 9.3.2017
AMFO Macek 15.3.2017
AMFO Štefánik 15.3.2017
AMFO Kostka 15.3.2017
Vyjadri sa umením Turoň 21.3.2017
Pri prameňoch krásy Palasthyová 24.3.2017
Cineama Trizna 3.4.2017
Muzikanti kde ste Socháň 24.3.2017
Cineama Kuska 6.4.2017
Cineama Rajčan 6.4.2017
Cineama Hradecká 7.4.2017
Cineama Varga 7.4.2017
Cineama Marhefka 7.4.2017
Zmluva o spolupráci FFV 10.4.2017
Zmluva o spolupráci Tancu, tancuj 15.4.2017
Zmluva o spolupráci Pod likavským hradom 12.4.2017
Filmársky plenér Szomolányi 11.5.2017
Filmársky plenér Turoň 11.5.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17-441-00052 16.3.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17-441-00066 13.3.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostrednícgvom rozpočtu MK SR na rok 2017 číslo MK-4092/2017/3.2 22.5.2017
Belopotockého Mikuláš Dacho 8.6.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17-441-00073 16.3.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17-441-00103 16.3.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17-442-00942 31.3.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17-442-00944 31.3.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17-442-00951 31.3.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17-442-00955 31.3.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17-442-00958 31.3.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17-442-00982 31.3.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17-442-00988 31.3.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17-442-01001 31.3.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17-442-01011 31.3.2017
Muzikanti kde ste Socháň 19.5.2017
ZOD CINEAMA Hradecká 7.8.2020
Zmluva o spolupráci - BM 22.5.2017
Zmluva o účinkovaní Divadlo A. Duchnoviča 23.5.2017
Zmluva o účinkovaní Lachký 23.5.2017
Rázusovie Vrbica Staroňová 1.6.2017
Rázusovie Vrbica Červeňová 1.6.2017
Rázusovie Vrbica Trnovská 1.6.2017
Rázusovie Vrbica Holbusová 1.6.2017
Rázusovie Vrbica Žemberová 1.6.2017
Rázusovie Vrbica Hižnayová 1.6.2017
Rázusovie Vrbica Šebová 1.6.2017
Rázusovie Vrbica Oravcová 1.6.2017
Rázusovie Vrbica Krupová 1.6.2017
Rázusovie Vrbica Gilániová 1.6.2017
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu 2.6.2017
Pod likavským hradom Kúkol 2.6.2017
Pod likavským hradom Dikaszová 2.6.2017
Rázusovie Vrbica Díková 1.6.2017
Pod likavským hradom Košová 1.6.2017
Pod likavským hradom Morongová 2.6.2017
Pod likavským hradom Bystričanová 2.6.2017
Pod likavským hradom Kendra 2.6.2017
Tatranský kamzík 2017 7.6.2017
Belopotockého Mikuláš Šimko 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Lošonský 9.6.2017
Belopotockého Mikuláš Vollmanová 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Musilová 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Grajciarová 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Hapčo 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Moško 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Mašlárová 9.6.2017
Belopotockého Mikuláš Juráni 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Opálený 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Beňová 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Mikuš 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Mikušová 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Kováč 8.6.2017
Fotografické školenie Štefánik 20.6.2017
Fotografické školenie Macek 20.6.2017
Fotografické školenie Turoň 20.6.2017
Belopotockého Mikuláš Vašicová 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Bajsová 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Krassová 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Košová 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Štofčíková 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Štofčíková M 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš Moravčíková 8.6.2017
Belopotockého Mikuláš turoň 8.6.2017
FFV Bajs 28.6.2017
premiestnenie divadelnej knižnice Devečka 10.7.2017
premiestnenie divadelnej knižnice Strych 10.7.2017
Zmluva o spolupráci Rasťo Frič 14.7.2017
Zmluva o spolupráci Primášikovia 14.7.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-441-00103 17.7.2017
Tancovanie pod Kriváňom Marišler 18.7.2017
Tancovanie pod Kriváňom Michalko 18.7.2017
Tancovanie pod Kriváňom Dikaszová 18.7.2017
Tancovanie pod Kriváňom Sládečková 18.7.2017
Tancovanie pod Kriváňom Galbička 18.7.2017
Tancovanie pod Kriváňom Jágerová 18.7.2017
Tancovanie pod Kriváňom Pagáč 18.7.2017
Tancovanie pod Kriváňom Líška 18.7.2017
Tancovanie pod Kriváňom Kristen 18.7.2017
Tancovanie pod Kriváňom Čureček 18.7.2017
Tancovanie pod Kriváňom Palanová Z 18.7.2017
Zmluva o účinkovaní Hrochoťan 20.7.2017
Šikovníček Uhliarová 21.7.2017
Šikovníček Kuviková 21.7.2017
Šikovníček Uličná 21.7.2017
Šikovníček Staroňová 21.7.2017
Šikovníček Mikitová 21.7.2017
Šikovníček Líška 21.7.2017
Rasťo Frič art brut Vašicová 21.7.2017
Rasťo Frič art brut Justinianová 21.7.2017
Rasťo Frič art brut Kováč 21.7.2017
Rasťo Frič art brut Gabryšová 9.8.2017
Primášikovia Bobáň 9.8.2017
Primášikovia Péter 9.8.2017
Primášikovia Baran 9.8.2017
Primášikovia Lazar 9.8.2017
Rasťo Frič art brut Fábry 4.9.2017
Rasťo Frič art brut Lucinkiewiczová 4.9.2017
Rasťo Frič art brut Kuviková 4.9.2017
FFV Ťasková 26.6.2017
FFV Svoreňová 26.6.2017
FFV Palanová Z 26.6.2017
FFV Košová 26.6.2017
FFV Palasthyová 26.6.2017
Výtvarné technologické postupy - koláž Močiliak 20.9.2017
Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 29.12.2017
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy 8.11.2017
Muzikanti kde ste Záborský 28.9.2017
Zmluva o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho kraja 2.10.2017
Zmluva o odbornej praxi 30.11.2017
ZOD Tatranský kamzík Školuda 18.10.2017
Tatranský kamzík Konečný 18.10.2017
Tatranský kamzík Javorská 18.10.2017
Tatranský kamzík Kováč 18.10.2017
Tatranský kamzík Munk 18.10.2017
Tatranský kamzík Varga 18.10.2017
Tatranský kamzík Koula 18.10.2017
Výtvarné technologické postupy intermediálnej tvorby Močiliak 20.10.2017
Zmluva o výpožičke LMR 17.10.2017
Tatranský kamzík Školudová 18.10.2017
Sárova Bystrica Hižnayová 18.10.2017
Sárova Bystrica Marko 18.10.2017
Sárova Bystrica Mravcová 18.10.2017
Tatranský kamzík Kuska 18.10.2017
Tatranský kamzík Košová 18.10.2017
Tatranský kamzík Bajsová 18.10.2017
Tatranský kamzík Kuviková 18.10.2017
Tatranský kamzík Serdelová 18.10.2017
Muzikanti kde ste Bobáň 28.10.2017
Muzikanti kde ste Hrnčiar 28.10.2017
I zhora i zdola Petráš 30.10.2017
I zhora i zdola Záborský 30.10.2017
I zhora i zdola Kubáň 30.10.2017
I zhora i zdola Juraj Petráš 30.10.2017
I zhora i zdola Ondreáš Dikaszová 30.10.2017
I zhora i zdola Zuzana Palanová 30.10.2017
I zhora i zdola Alžbeta Palanová 30.10.2017
I zhora i zdola Petrášová 30.10.2017
I zhora i zdola Procházková 30.10.2017
I zhora i zdola Palasthyová 30.10.2017
Tancuj, tancuj Michálik 8.11.2017
Tancuj, tancuj Sládečková 11.11.2017
Tancuj, tancuj Bobríková 11.11.2017
Tancuj, tancuj Bystričanová 11.11.2017
Výtvarné technologické postupy intermediálnej tvorby Močiliak 9.11.2017
Tancuj, tancuj Garaj 11.11.2017
Tancuj, tancuj Morongová 11.11.2017
Tancuj, tancuj Konečná 11.11.2017
Tancuj, tancuj Hégli 11.11.2017
Tancuj, tancuj Morong 11.11.2017
Tancuj, tancuj Ondejka 11.11.2017
Tancuj, tancuj Pagáč 11.11.2017
Tancuj, tancuj Líška 9.11.2017
Tancuj, tancuj Jakub Líška 11.11.2017
Tancuj, tancuj Pavelka 11.11.2017
Tancuj, tancuj Reznický 11.11.2017
Muzikanti kde ste Bajsová 20.8.2017
Muzikanti kde ste Kubáň 24.11.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-410-03783 a Dodatok č. 1 3.11.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-420-03796 a Dodatok č. 1 3.11.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektrickej energie 24.11.2017
Zmluva o prevode správy majetku ŽSK 15.12.2017
ZOD Muzikanti kde ste Vašicová 2.12.2017
ZOD Výtvarné technologické postupy intermediálnej tvorby Močiliak 8.12.2017
Dohoda o platbách za odobratú a nevyfakturovanú elektriku v roku 2018 16.1.2018
ZOD Človek liptovský Kočtúch 8.12.2017
ZOD Človek liptovský Grieš 8.12.2017
ZOD Človek liptovský Gregor 8.12.2017
ZOD Človek liptovský Sliacky 8.12.2017
ZOD Človek liptovský Šavrtka 8.12.2017
ZOD Človek liptovský Vašicová 8.12.2017
ZOD Človek liptovský Kováč 8.12.2017
2017 ZMLUVY - zoznam 2.1.2018
ZOD Cyklické vzdelávanie ochotníkov Krajčovič 16.2.2018
ZOD LiptovDIV Gombarček 22.3.2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-442-01265 7.2.2018
ZOD Jarný salón Lucinkiewiczová 23.2.2018
ZOD Jarný salón Hrivnáková 23.2.2018
ZOD Jarný salón Nohejl 23.2.2018
ZOD Filmfest Hrádok Varga 23.2.2018
ZOD Filmfest Hrádok Dimitrov 23.2.2018
ZOD Filmfest Hrádok Hýbl 23.2.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-453-0128 16.3.2018
ZOD Rázusovie Vrbica - Holbusová 24.5.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-451-00637 14.2.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-451-00644 14.2.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-451-00677 14.2.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-452-01246 22.2.2018
ZOD Cyklické vzdelávanie ochotníkov Žiaran 16.2.2018
Dohoda číslo 21 o krátkodobom prenájme priestorov DK a zabezpečení služieb 14.2.2018
Dohoda číslo 28 o krátkodobom prenájme priestorov DK a zabezpečení služieb 19.3.2018
ZOD Cyklické vzdelávanie ochotníkov Paschová 16.3.2018
ZOD Cyklické vzdelávanie ochotníkov Krajčovič 16.3.2018
ZOD Liptovské nôty Cibira 16.3.2018
ZOD Liptovské nôty Bobáň 16.3.2018
ZOD Liptovské nôty Veselovská 16.3.2018
ZOD Nositelia tradícií Ondreáš Dikaszová 16.3.2018
ZOD Festival detského divadla v Liptove Paschová 23.3.2018
ZOD Festival detského divadla v Liptove Tomasy 23.3.2018
ZOD Festival detského divadla v Liptove Demková 23.3.2018
ZOD Festival detského divadla v Liptove Grajciarová 23.3.2018
ZOD Festival detského divadla v Liptove Vašicová 23.3.2018
ZOD Festival detského divadla v Liptove Žiaran 23.3.2018
ZOD Festival detského divadla v Liptove Bajsová 23.3.2018
ZOD Festival detského divadla v Liptove Košová 23.3.2018
ZOD Cyklické vzdelávanie ochotníkov Gombarček 23.3.2018
ZOD I zhora i zdola z našeho Liptova Veselovská 10.10.2018
Zmluva o spolupráci - Belopotockého Mikuláš 2018 31.5.2018
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu 11.6.2018
ZOD CINEAMA Plítková 13.4.2018
ZOD CINEAMA Hradecká 13.4.2018
ZOD CINEAMA Vrbňák 13.4.2018
ZOD CINEAMA Kuska 13.4.2018
ZOD Vzdelávanie Kubáň 10.5.2018
ZOD CINEAMA Kuska 13.4.2018
ZOD CINEAMA - Vrňák 13.4.2018
ZOD CINEAMA Rajčan 14.4.2018
ZOD Vzdelávanie Bobáň 10.5.2018
ZOD AMFO Veliký 18.4.2018
ZOD Vzdelávanie Dudziková 20.4.2018
ZOD Vzdelávanie Dzúrová 11.5.2018
ZOD AMFO Benická 18.4.2018
ZOD AMFO Môcik 18.4.2018
ZOD Rázusovie Vrbica Staroňová 24.5.2018
ZOD Rázusovie Vrbica Červeňová 24.5.2018
ZOD Rázusovie Vrbica Trnovská 24.5.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Benčíková 6.6.2018
ZOD Rázusovie Vrbica - Žemberová 24.5.2018
ZOD Rázusovie Vrbica Ballová 24.5.2018
ZOD Rázusovie Vrbica Hižnayová 24.5.2018
ZOD Rázusovie Vrbica Šebová 24.5.2018
ZOD Rázusovie Vrbica Oravcová 24.5.2018
ZOD Rázusovie Vrbica Husáková 24.5.2018
ZOD Rázusovie Vrbica Záborská 24.5.2018
ZOD Rázusovie Vrbica Žiška 24.5.2018
ZOD Úvod do filmu Hradecká 25.5.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Krasula 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Lelková 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Piesyk 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Jasaň 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Paschová 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Moško 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Košťálová 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Uriková 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Zwiefelhofer 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Feldbauer 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Štofčíková P. 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Štofčíková M. 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Moravčíková 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Mokošová 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Vrábeľová 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Hapčo 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Habláková 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Janolková 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Teluchová 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Paulinyová 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Krajníková 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Maronová 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Kovaničová 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Košová 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Bajsová 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Kertész 6.6.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 213/2018 Primášikovia 23.7.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Kuviková 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Vašicová 6.6.2018
ZOD Belopotockého Mikuláš Mikuš 6.6.2018
ZOD Nositelia tradícií Palasthyová 15.6.2018
ZOD Nositelia tradícií Dutková 15.6.2018
ZOD Nositelia tradícií Veselovský 15.6.2018
ZOD Nositelia tradícií Jágerová 15.6.2018
ZOD Nositelia tradícií Štofčíková 15.6.2018
Zmluva o spracovaní osobných údajov s NOC 6.6.2018
Dohoda číslo 59/2018/SC o krátkodobom prenájme priestorov DK a zabezpečení služieb 29.5.2018
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu - FFV 11.6.2018
ZOD Tradičné remeselné postupy Hanula 22.6.2018
ZOD Fotoplenér Kočan 22.6.2018
ZOD Fotoplenér Telepák 22.6.2018
ZOD Fotoplenér Staník 22.6.2018
Zmluva o účinkovaní BM 6.6.2018
Zmluva o vytvorení a použití diela Bušfyová 12.3.2018
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu - FFV 11.6.2018
ZOD FFV Kertész 25.6.2018
ZOD FFV Dejčíková 28.6.2018
ZOD FFV Havlínová 28.6.2018
ZOD FFV Havlín 28.6.2018
ZOD FFV Barabášová 28.6.2018
ZOD FFV Palasthyová 28.6.2018
ZOD FFV gAZDíK 28.6.2018
ZOD Osamote Bušfyová 28.6.2018
ZOD Osamote Husárik 11.7.2018
ZOD TPK Marišler 17.7.2018
ZOD TPK Jágerová 17.7.2018
ZOD TPK Ondreáš Dikaszová 17.7.2018
ZOD TPK Michalko 17.7.2018
ZOD TPK Galbička 17.7.2018
ZOD TPK Galbičková 17.7.2018
ZOD TPK Svoreňová 17.7.2018
ZOD TPK Topoľovský 17.7.2018
ZOD TPK Janšto 17.7.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č 18-420-03877 30.5.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č 18-420-03880 30.5.2018
ZOD Primášikovia Harmata 23.7.2018
ZOD Primášikovia Veróny 23.7.2018
ZOD Primášikovia Štofčíková 23.7.2018
ZOD Šikovníček Dzúrová 20.7.2018
ZOD Šikovníček Líška 20.7.2018
ZOD Primášikovia Mikitová 20.7.2018
ZOD Šikovníček Uhliarová 20.7.2018
ZOD Šikovníček Kuviková 20.7.2018
ZOD Primášikovia Krassová 20.7.2018
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa §269 ods. 2OZ č. 77/2018 - FFV 16.5.2018
Dodatok č. k k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-453-01280 1.8.2018
Zmluva o vytvorení a použití diela uzavretá v zmysle Autorského zákona Praštiak 12.3.2018
Zmluva o vytvorení a použití diela uzavretá v zmysle Autorského zákona Kováčová 12.3.2018
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa §269 ods. 2OZ č. 5/01 Primášikovia 17.7.2018
ZOD Primášikovia Tej 23.7.2018
ZOD Primášikovia Reznický 23.7.2018
ZOD Tradične netradične Hradecká 2.8.2018
ZOD Ateliér v prírode Močiliak 2.8.2018
ZOD Ateliér v prírode Močiliaková 3.9.2018
ZOD Tradične netradične Mihalovič 13.8.2018
ZOD Tradične netradične Kováčová 13.8.2018
ZOD Tradične netradične Kováčová 5.9.2018
ZOD Vašica 5.9.2018
ZOD Základné výtvarné postupy skeletovej tvorby Močiliak 21.9.2018
I zhora i zdola z našeho Liptova Juraj Petráš 10.10.2018
ZOD Sárova Bystrica Hižnayová 9.10.2018
ZOD Sárova Bystrica Marko 9.10.2018
ZOD Sárova Bystrica Mravcová 9.10.2018
ZOD Filmfest Hrádok Hradecká 22.2.2019
I zhora i zdola z našeho Liptova Marian Petráš 10.10.2018
I zhora i zdola z našeho Liptova Kubáň 10.10.2018
ZOD I zhora i zdola z našeho Liptova Záborský 10.10.2018
ZOD I zhora i zdola Hrnčiar 10.10.2018
ZOD I zhora i zdola Palanová 10.10.2018
ZOD I zhora i zdola z našeho Liptova Ondreáš Dikaszová 10.10.2018
ZOD Filmársky plenér Dimitrov 25.10.2018
ZOD Filmársky plenér Varga 25.10.2018
ZOD Filmársky plenér Koula 25.10.2018
ZOD Základné výtvarné postupy skeletovej tvorby Močiliak 26.10.2018
ZOD Na počiatku bolo slovo Špániková 8.11.2018
ZOD Na počiatku bolo slovo Fridrichová 8.11.2018
ZOD Na počiatku bolo slovo Hitzingerová 8.11.2018
ZOD Na počiatku bolo slovo Sadíleková 8.11.2018
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Kubala 24.7.2019
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Kulfas 24.7.2019
Dodatok č. 3 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 33054151 4.12.2018
Zmluva o zverení majetku do správy správcovi 7.12.2018
2018 ZMLUVY - zoznam 15.12.2018
ZOD Vašica 5.12.2018
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov na rok 2019 10.12.2018
Zmluva o spracovaní osobných údajov Archív Tatry 10.12.2018
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektinu 10.1.2019
ZOD Vzdelávanie Močiliak 15.12.2018
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 1.2.2019
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Kristen 24.7.2019
ZOD Fotostretnutie Benická 13.2.2019
Dohoda č. 22/2019/SC 23.1.2019
ZOD Filmfest Hrádok Melnyk 22.2.2019
ZOD Filmfest Hrádok Koula 22.2.2019
ZOD Malí fašiangovníci Štofčík 28.2.2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-451-01207 27.2.2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-452-00723 27.2.2019
ZOD Človek liptovský Palásthyová 8.12.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-420-03796 7.6.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-410-03783 7.3.2017
ZOD LiptovDIV Mikuš 8.3.2019
ZOD LiptovDiv Paschová 8.3.2019
Dohoda č. 28/2019/SC o krátkodobom prenájme priestorov DK 5.2.2019
ZOD Jarný salón Lucinkiewiczová 9.3.2019
ZOD Jarný salón Hrivnáková 8.3.2019
ZOD Jarný salón Nohejl 8.3.2019
ZOD LiptovDIV Žiaran 8.3.2019
Pod likavským Hradom Hájik 7.6.2017
Tancuj, tancuj Csallókozi 11.11.2017
Pod likavským Hradom Stavbárik 7.6.2017
Pod likavským Hradom Hajovček 7.6.2017
Pod likavským Hradom Malá Rakonca 7.6.2017
Pod likavským Hradom Kornička 7.6.2017
Tancuj, tancuj Mladosť 13.11.2017
Tancuj, tancuj Vršatec 13.11.2017
Tancuj, tancuj Csallókozi 13.11.2017
Tancuj, tancuj Jelenčan 13.11.2017
Tancuj, tancuj Ponitran 13.11.2017
Tancuj, tancuj Parchovianka 13.11.2017
Tancuj, tancuj Hornád 13.11.2017
Tancuj, tancuj Ilosvai 13.11.2017
Tancuj, tancuj Raslavičan 13.11.2017
Tancuj, tancuj Vranovčan 13.11.2017
Tancuj, tancuj Rakonca 13.11.2017
Tancuj, tancuj FS Živel 13.11.2017
Belopotockého Mikuláš DS Kľud Kladzany 12.6.2017
Belopotockého Mikuláš Divadlo Apostrop Liptovský Mikuláš 12.3.2017
Pod likavským Hradom Jadlovček 7.6.2017
Pod likavským Hradom Zornička 7.6.2017
Pod likavským Hradom Kopaničiarik 7.6.2017
Pod likavským Hradom Malý Vtáčnik 7.6.2017
Pod likavským Hradom Sendergo 7.6.2017
Pod likavským Hradom Želiezko 7.6.2017
Belopotockého Mikuláš DS J. Chalupku Brezno 12.6.2017
Belopotockého Mikuláš DS DISK Trnava 12.6.2017
Belopotockého Mikuláš DS Daxner Tisovec 12.3.2017
Belopotockého Mikuláš RosaThea Ružomberok 12.6.2017
Belopotockého Mikuláš BáPoDi Bánovce nad Bebravou 12.6.2017
Belopotockého Mikuláš Teáter Komika Levice 12.6.2017
Belopotockého Mikuláš Herci z hrnca Hrnčiarovce nad Parnou 12.6.2017
Pod likavským Hradom Borosthyán 7.6.2017
ZOD AMFO Benická 26.3.2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-442-01208 29.3.2019
Kúpna zmluva 11032019 11.3.2019
ZOD LiptovDIV Paschová 22.3.2019
ZOD AMFO Môcik 26.3.2019
ZOD Fotostretnutia Kočan 26.3.2019
ZOD AMFO Kočan 26.3.2019
ZOD Pri prameňoch krásy Svoreňová 5.4.2019
ZOD Pri prameňoch krásy Littva 5.4.2019
ZOD CINEAMA Hradecká 27.4.2019
ZOD CINEAMA Dimitrov 27.4.2019
ZOD CINEAMA Funcik 27.4.2019
ZOD CINEAMA Kuska 27.4.2019
ZOD CINEAMA Kuska 27.4.2019
ZOD CINEAMA Ciglian 27.4.2019
Zmluva č. 5-II.A-2018/19 26.3.2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 26.4.2019
ZOD Fotostretnutia Kočan 16.5.2019
ZOD Primášikovia Drobáňová 26.8.2019
ZOD Rázusovie Vrbica Staroňová 24.5.2019
ZOD Rázusovie Vrbica Trnovská 24.5.2019
ZOD Rázusovie Vrbica Červeňová 24.5.2019
ZOD Rázusovie Vrbica Holbusová 24.5.2019
ZOD Rázusovie Vrbica Žemberová 24.5.2019
ZOD Rázusovie Vrbica Ballová 24.5.2019
ZOD Rázusovie Vrbica Luptáková 24.5.2019
ZOD Rázusovie Vrbica Krupová 24.5.2019
ZOD Rázusovie Vrbica Hižnayová 24.5.2019
ZOD Rázusovie Vrbica Šebová 24.5.2019
ZOD Rázusovie Vrbica Oravcová 24.5.2019
ZOD Rázusovie Vrbica Záborská 24.5.2019
Dohoda číslo 050-2019-SC o krátkodobom prenájme priestorov DK a zabezpečení služieb 15.5.2019
Zmluva o spolupráci HS 2100 30.5.2019
Belopotockého Mikuláš Krasula 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Vicen 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Paschová 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Moško 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Gombarček 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Baláž 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Galková 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Jasaň 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Molnár 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Mikušová 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Pohorelec 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Horňák 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Lašut 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Žiaran 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Kuviková 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Kertész 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš P. Štofčíková 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš M. Štofčíková 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Hapčo 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Mokošová 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Vrábeľová 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Teluchová 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Maronová 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Paulinyová 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Janolková 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Habláková 6.6.2019
Belopotockého Mikuláš Benčíková 6.6.2019
Zmluva o spolupráci FFV 13.6.2019
Dohoda číslo 081/2019/SC 15.5.2019
ZOD Fotostretnutia Kočan 18.6.2019
Belopotockého Mikuláš Bitterová 6.6.2019
ZOD FFV Kertész 1.7.2019
ZOD FFV Radvanová 5.7.2019
ZOD FFV Srnanková 5.7.2019
ZOD FFV Jakubík st. 5.7.2019
ZOD FFV Jakubík 5.7.2019
ZOD FFV Mahútová 5.7.2019
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Janšto 24.7.2019
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Jágerová 24.7.2019
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Topoľovský 24.7.2019
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Galbička 24.7.2019
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Galbičková 24.7.2019
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Svoreňová 24.7.2019
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Ondreáš Dikaszová 24.7.2019
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Michalko 24.7.2019
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Marišler 24.7.2019
ZOD Šikovníček Líška 29.7.2019
ZOD Šikovníček Lacová 29.7.2019
ZOD Šikovníček Krassová 29.7.2019
ZOD Šikovníček Uhliarová 29.7.2019
ZOD Šikovníček Žiaranová 29.7.2019
Dodatok k zmluve 42695048 29.9.2017
Zmluva o spolupráci NOC - Primášikovia 12.8.2019
ZOD Primášikovia Tamás 26.8.2019
ZOD Primášikovia Václav 26.8.2019
ZOD Primášikovia Líška 26.8.2019
ZOD Primášikovia Tej 26.8.2019
ZOD Veruže mi zahraj Cibira 9.9.2019
ZOD Veruže mi zahraj Kulfasová 9.9.2019
ZOD Veruže mi zahraj Žolko 9.9.2019
ZOD Výtvarné posuny a postupy v tradičných remeslách Močiliak 17.9.2019
Zmluva č. 1/2019/OALM-DV o duálnom vzdelávaní 15.9.2019
ZOD Fotostretnutia Husárik 18.9.2019
Dodatok č. 2 k zmluve Konica Minolta 23.9.2019
ZOD Sárova Bystrica Hižnayová 8.10.2019
ZOD Sárova Bystrica Marko 8.10.2019
ZOD Sárova Bystrica Mravcová 8.10.2019
ZOD Výtvarné posuny a postupy Močiliak 17.10.2019
ZOD Tatranský kamzík Hučko 17.10.2019
ZOD Tatranský kamzík Hučková 17.10.2019
ZOD Tatranský kamzík Melnyk 17.10.2019
Dodatok č. 1 č. 836//2019/BaNP 17.10.2019
ZOD Výtvarné posuny Močiliak 21.11.2019
ZOD Fotostretnutia Lomnická 2.12.2019
ZOD Výtvarné posuny a postupy Uhliarová 10.12.2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov na 2020 20.12.2019
2019 ZMLUVY - zoznam 20.12.2019
Čiastková zmluva o dodávke elektriny 20.12.2019
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 4.2.2020
Učebná zmluva č. 1/UZ/2019 8.1.2020
ZOD AMFO Jančo 10.2.2020
ZOD AMFO Svitok 10.2.2020
ZOD AMFO Maliňák 10.2.2020
Zmluva o spolupráci DKLM 8.6.2020
ZOD Filmfest Hrádok Hradecká 5.3.2020
ZOD Filmfest Hrádok Šebesta 5.3.2020
ZOD Filmfest Hrádok Szomolányi 5.3.2020
ZOD Jarný salón Uhel 12.5.2020
ZOD Jarný salón Vyšná 12.5.2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 20-452-00597 4.3.2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 20-442-01189 13.3.2020
ZOD Jarný salón Kováčová 13.5.2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01284 24.4.2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01243 24.4.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostrednícvom rozpočtu MK SR na rok 2020 číslo: MK2353-2020-423 8.6.2020
ZOD - LiptovDIV Žiaran 12.6.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-442-01189 4.6.2020
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Marišler 15.7.2020
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Palanová Z 15.7.2020
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Michalko 15.7.2020
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Ondreáš Dikaszová 15.7.2020
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Svoreňová 15.7.2020
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Hrabovský 15.7.2020
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Vargová 15.7.2020
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Pagáč 15.7.2020
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Jakub Líška 15.7.2020
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Juraj Líška 15.7.2020
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Zelinka 15.7.2020
ZOD Tancovanie pod Kriváňom Benko 15.7.2020
ZOD Šikovníček Lacová 22.7.2020
ZOD Šikovníček Krassová 22.7.2020
ZOD Šikovníček Žiaranová 22.7.2020
ZOD Šikovníček Kováčová 22.7.2020
ZOD Šikovníček Kuviková 22.7.2020
ZOD Filmárik-animárik Husárik 22.7.2020
ZOD Filmárik-animárik Pazderková 22.7.2020
ZOD Filmárik-animárik Hradecká 22.7.2020
ZOD CINEAMA Smejkal 7.8.2020
ZOD CINEAMA Kuboš 7.8.2020
ZOD CINEAMA Kuska 7.8.2020
Zmluva o spolupráci 10.8.2020
ZOD LiptovDIV Jurčová 19.8.2020
ZOD LiptovDIV Jurča 19.8.2020
ZOD LiptovDIV Gombarček 19.8.2020
ZOD LiptovDIV Žiaran 19.8.2020
Dohoda číslo 5/2020 MJK 19.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Labaj 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Košík 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Petráš 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Kasprzyk 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Vojtišková 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Paluga 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Havasi 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Kuráň 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Španko 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Švarcová 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Klimková 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Kermiet 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Rajniaková 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Hrbatá 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Mikuš 20.8.2020
ZOD Divadelná udalosť Mikuš 20.8.2020
ZOD Adventný koncert Košová 2.12.2020
Dohoda číslo 040/2020/VV 15.7.2020
Dohoda číslo 045/2020/VV 15.8.2020
ZOD Hviezdoslavov Kubín Holbusová 9.9.2020
ZOD Hviezdoslavov Kubín Mravcová 9.9.2020
ZOD Hviezdoslavov Kubín Šebová 9.9.2020
ZOD Z tvorby Močiliak 10.9.2020
ZOD Z tvorby Vašicová 10.9.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2020 číslo: MK-2425-2020-423 10.9.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2020 číslo: MK-2276-2020-423 10.9.2020
Zmluva o využívaní elektronických služieb 30.9.2020
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO a k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 31.7.2020
ZOD Kurz keramiky Kováčová 12.10.2020
ZOD Alternatívne experimentálne výtvarné postupy Močiliak 12.10.2020
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí z 10.11.2020
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie 10.9.2020
ZOD Alternatívne experimentálne výtvarné postupy informel Močiliak 11.11.2020
ZOD Divadlo objektívom fotografov z Liptova - Jančo 11.11.2020
ZOD Divadlo objektívom fotografov z Liptova Kertész 30.11.2020
ZOD Kurz keramiky Vianoce Kováčová 2.12.2020
2020 ZMLUVY - zoznam 15.12.2020
Zmluva o výpožičke LMR 15.12.2020
2021 ZOD AMFO Jančo 28.1.2021
2021 ZOD AMFO Svítok 28.1.2021
2021 ZOD AMFO Maliňák 28.1.2021
2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 9.1.2021
2021 ZOD Filmfest Hrádok Šebesta 18.2.2021
2021 ZOD Filmfest Hrádok Szomolányi 18.2.2021
2021 ZOD Filmfest Hrádok Melnyk 18.2.2021
2021 ZOD Jarný salón Uhel 24.3.2021
2021 ZOD Jarný salón Rembovský 24.3.2021
2021 ZOD Jarný salón Lucinkiewiczová 24.3.2021
2021 ZOD Symboly v ľudovej piesni Jágerová 3.5.2021
2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-451-00684 BM 27.4.2021
2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-451-00685 CINEAMA 27.4.2021
2021 ZOD Filmový proces Turoň 21.5.2021
2021 ZOD Drevorez Močiliak 26.5.2021
2021 ZOD Kurzy keramiky Kováčová 26.5.2021
2021 ZOD Filmový proces Hučko 7.6.2021
2021 ZOD CINEAMA Kováčová 7.6.2021
2021 ZOD CINEAMA Hatiar 7.6.2021
2021 ZOD CINEAMA Kováč 7.6.2021
2021 ZOD HK Žiaran 7.6.2021
2021 ZOD Papierorez Močiliak 10.6.2021
2021 ZOD CINEAMA Kuska 10.6.2021
2021 ZOD CINEAMA Ciglian 10.6.2021
2021 ZOD Filmový proces Szomolányi 15.6.2021
2021 ZOD Objekt Kováčová 15.6.2021
2021 Licenčná zmluva 18.6.2021
2021 Zmluva o spolupráci a kompenzácii nákladov 21.6.2021
2021 ZOD Filmový proces Kasprzyk 15.6.2021
2021 ZOD Objekt Kováčová 15.6.2021
2021 ZOD TPK Michalko 19.7.2021
2021 ZOD TPK Palanová 19.7.2021
2021 ZOD TPK Marišler 19.7.2021
2021 ZOD TPK Galbička 19.7.2021
2021 ZOD TPK Topoľovský 19.7.2021
2021 ZOD TPK Jacko 19.7.2021
2021 ZOD TPK Ciglian 19.7.2021
2021 ZOD TPK Vašicová 19.7.2021
2021 ZOD TPK Svoreňová 19.7.2021
2021 ZOD TPK Pagáč 19.7.2021
2021 ZOD TPK Jakub Líška 19.7.2021
2021 ZOD TPK Juraj Líška 19.7.2021
2021 ZOD Šikovníček Lacová 19.7.2021
2021 ZOD Šikovníček Dolníková 19.7.2021
2021 ZOD Šikovníček Eliáš 19.7.2021
2021 ZOD Šikovníček Piovarčiová 19.7.2021
2021 ZOD Šikovníček Baranová 19.7.2021
2021 ZOD Šikovníček Michalová 19.7.2021
2021 Dohoda číslo 025/2021/VV o krátkodobom prenájme priestorov DK a zabezpečení služieb 20.9.2021
2021 ZOD Filmárik animárik Hradecká 6.8.2021
2021 ZOD Filmárik animárik Haverla 6.8.2021
2021 ZOD Filmárik animárik Husárik 6.8.2021
2021 ZOD Rodný môj kraj Jacko 30.8.2021
2021 ZOD Rodný môj kraj Košová 30.8.2021
2021 ZOD Rodný môj kraj Littva 30.8.2021
2021 ZOD Rodný môj kraj Lipták 30.8.2021
2021 ZOD Fotoworkshopy Husárik 6.9.2021
2021 ZOD Kurzy keramiky Kováčová 14.9.2021
2021 ZOD Suchá ihla Močiliak 14.9.2021
2021 ZOD LiptovDiv Jurčová 22.9.2021
2021 ZOD LiptovDiv Jurča 22.9.2021
2021 ZOD Fotoworkshopy Husárik 4.10.2021
2021 ZOD Na počiatku bolo slovo Jurča 7.10.2021
2021 ZOD Na počiatku bolo slovo Jurčová 7.10.2021
2021 ZOD Kombinovaný šperk Močiliak 7.10.2021
2021 ZOD Tkanice z Liptova Kossárová 7.10.2021
2021 ZOD Výtvarné technologicko-remeselné postupy Kováčová 14.10.2021
2021 Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie 25.10.2021
2021 ZOD Ako ďalej v tradičnej kultúre na Liptove Veselovská 5.11.2021
2021 ZOD Ako ďalej v tradičnej kultúre na Liptove Brunovská 5.11.2021
2021 ZOD Ako ďalej v tradičnej kultúre na Liptove Zuskinová 5.11.2021
2021 ZOD Ako ďalej v tradičnej kultúre na Liptove Galbičková 5.11.2021
2021 ZOD Ako ďalej v tradičnej kultúre na Liptove Galbička 5.11.2021
2021 Dohoda číslo 31/2021/VV o krátkodobom prenájme priestorov Domu kultúry a zabezpečení služieb 10.11.2021
2021 ZOU BM Divadlo mladých Šuňava 12.11.2021
2021 ZOU BM Divadlo Paradox Nové Zámky 12.11.2021
2021 ZOU BM Divadlo Zelienka Zvolen 12.11.2021
2021 ZOU BM Potulné dividlo J+T Medzibrod 12.11.2021
2021 ZOU BM Biele divadlo Bratislava 12.11.2021
2021 ZOU BM Divadelný súbor ŠAPO Ploštín 12.11.2021
2021 ZOU BM Divadlo fACTOR Palúdzka 12.11.2021
2021 ZOU BM Divadelné štúdio RosArt Ružomberok 12.11.2021
2021 ZOU BM na ceste Levice 12.11.2021
2021 ZOU BM BáPoDi Bánovce nad Bebravou 12.11.2021
2021 ZOU BM Stužka Kokava nad Rimavicou 12.11.2021
2021 ZOU BM DISK Trnava 12.11.2021
2021 ZOU BM Divadlo ASI Šaľa 12.11.2021
2021 ZOU BM RAMAGU Spišská Stará Ves 12.11.2021
2021 ZOU BM Divadlo actor Košice 12.11.2021
2021 ZOU BM Záhorácke divadlo Senica 12.11.2021
2021 ZOU BM Falangír Kostolište 12.11.2021
2021 ZOD BM Vicen 15.11.2021
2021 ZOD BM Mores 15.11.2021
2021 ZOD BM Hitzingerová 15.11.2021
2021 ZOD BM Forgács 15.11.2021
2021 ZOD BM Gombarček 15.11.2021
2021 ZOD BM Čechová 15.11.2021
2021 ZOD BM Molnár 15.11.2021
2021 ZOD BM Galková 15.11.2021
2021 ZOD BM Matejčíková 15.11.2021
2021 ZOD BM Horecká 15.11.2021
2021 ZOD BM Jančo 15.11.2021
2021 ZOD BM Mokošová 15.11.2021
2021 ZOD BM Vrábeľová 15.11.2021
2021 ZOD BM Hapčo 15.11.2021
2021 ZOD BM Teluchová 15.11.2021
2021 ZOD BM Paulinyová 15.11.2021
2021 ZOD BM Baláž 15.11.2021
2021 ZOD BM Žiaran 15.11.2021
2021 ZOD BM Labaj 15.11.2021
2021 ZOD BM Benčíková 15.11.2021
2021 Zmluva o prenájme garáže 4.1.2021
2022 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 21.12.2021
2021 ZOD BM Machunková 20.11.2021
2021 ZOD BM Vašicová 20.11.2021
2021 ZOD Návraty domov Veselovská 26.5.2021
2021 ZOD Návraty domov Palanová 26.5.2021
2022 Dodatok k zmluve Konica Minolta 15.12.2021
2021 ZMLUVY - zoznam 21.12.2021
2022 Zmluva o prenájme garáže 31.12.2021
2022 Dohoda o platbách za elektrinu 20.1.2022
2022 ZOD 1 Jančo 1.2.2022
2022 ZOD 2 Svítok 1.2.2022
2022 ZOD 3 Maliňák 1.2.2022
2022 ZOD 4 Kováčová 1.2.2022
2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-441-00724 16.2.2022
2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-442-00630 21.2.2022
2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-452-00678 23.2.2022
2022 ZOD Variácie výtvarných a remeselných techník Močiliak 4.3.2022
2022 ZOD Variácie výtvarných a remeselných techník Malčíková 4.3.2022
2022 ZOD Kurzy keramiky Kováčová 4.3.2022
2022 ZOD Variácie výtvarných a remeselných techník Eliáš 7.3.2022
2022 Zmluva o spolupráci a kompenzácii nákladov 2100-006-219 9.3.2022
2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-451-01523 10.3.2022
2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-451-01404 10.3.2022
2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-451-01400 10.3.2022
2022 ZOD Jarný salón Uhel 18.3.2022
2022 ZOD Jarný salón Rembovský 18.3.2022
2022 ZOD Jarný salón Podstrelencová 18.3.2022
2022 ZOD Variácie výtvarných a remeselných techník Močiliak 25.3.2022
2022 ZOD Filmfest Hrádok Julény 29.3.2022
2022 ZOD Filmfest Hrádok Szomolányi 29.3.2022
2022 ZOD Filmfest Hrádok Šebesta 29.3.2022
2022 ZOD Liptovské nôty Žolko 4.4.2022
2022 ZOD Liptovské nôty Palásthyová 4.4.2022
2022 ZOD Liptovské nôty Cibira 4.4.2022
2022 ZOD Variácie výtvarných a remeselných techník - Postava Močiliak 19.4.2022
2022 ZOD Variácie výtvarných a remeselných techník - Postava Kolár 19.4.2022
2022 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi 21.4.2022
2022 ZOD Variácie výtvarných a remeselných techník Uhel 25.4.2022
2022 ZOD Kurzy keramiky Kováčová 25.4.2022
2022 Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 26.4.2022
2022 ZOD Kisilevska 27.4.2022
2022 ZOD Tkanie Podstrelencová 4.5.2022
2022 ZOD CINEAMA Ciglian 4.5.2022
2022 ZOD CINEAMA Kuska 4.5.2022
2022 ZOD CINEAMA Hradecká 4.5.2022
2022 ZOD CINEAMA Varga 4.5.2022
2022 Zmluv o výpožičke služobného motorového vozidla 20.5.2022
2022 ZOD Farebný monotyp Močiliak 19.5.2022
2022 ZOD Rázusovie Vrbica Staroňová 26.5.2022
2022 ZOD Rázusovie Vrbica Trnovská 26.5.2022
2022 ZOD Rázusovie Vrbica Červeňová 26.5.2022
2022 ZOD Rázusovie Vrbica Holbusová 26.5.2022
2022 ZOD Rázusovie Vrbica Kováčová 26.5.2022
2022 ZOD Rázusovie Vrbica Janíčková 26.5.2022
2022 ZOD Rázusovie Vrbica Oravcová 26.5.2022
2022 ZOD Rázusovie Vrbica Šebová 26.5.2022
2022 ZOD Rázusovie Vrbica Matějková 26.5.2022
2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2022 30.5.2022
2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2022 - príloha 30.5.2022
2022 Dohoda číslo 38/2022/VV o krátkodobom prenájme priestorov Domu kultúry a zabezpečení služieb 6.6.2022
2022 Zmluva o vytvorení diela na objednávku a udelení licencie 6.6.2022
2022 Dohoda číslo 014/2022/VV o krátkodobom prenájme priestorov Domu kultúry a zabezpečení služieb 28.6.2022
2022 Zmluva o spolupráci BM 6.6.2022
2022 Kolektívna zmluva 8.6.2022
2022 Zmluva o účinkovaní č. 1 BM 8.6.2022
2022 Zmluva o účinkovaní č. 2 BM 8.6.2022
2022 Zmluva o účinkovaní č. 3 BM 8.6.2022
2022 Zmluva o účinkovaní č. 4 BM 8.6.2022
2022 Zmluva o účinkovaní č. 5 BM 8.6.2022
2022 Zmluva o účinkovaní č. 6 BM 8.6.2022
2022 Zmluva o účinkovaní č. 7 BM 8.6.2022
2022 Zmluva o účinkovaní č. 8 BM 8.6.2022
2022 Zmluva o účinkovaní č. 9 BM 8.6.2022
2022 Zmluva o účinkovaní č. 10 BM 8.6.2022
2022 Zmluva o účinkovaní č. 11 BM 8.6.2022
2022 Zmluva o účinkovaní č. 12 BM 8.6.2022
2022 Zmluva o účinkovaní č. 13 BM 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Hitzingerová 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Moško 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Forgács 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Verešpejová 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Jasaň 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Krajčovič 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Molnár 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Galková 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Matejčíková 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Moravčíková 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Hricko 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Mikuš 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Jančo 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Vašicová 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Žiaran 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Mokošová 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Hagyungová 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Hapčo 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Massa 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Paulinyová 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Kočanová 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Zifčáková 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Kováčová 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Kertész 8.6.2022
2022 ZOD Belopotockého Mikuláš Tuček 8.6.2022
2022 ZOD Zmluva o spolupráci Eniki Beniki 29.6.2022
2022 ZOD Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov Eniki beniki 29.6.2022
2022 ZOU 14 Eniki beniki 29.6.2022
2022 ZOU 15 Eniki beniki 29.6.2022
2022 ZOU 16 Eniki beniki 30.6.2022
2022 ZOU 17 Eniki beniki 30.6.2022
2022 ZOU 18 Eniki beniki 30.6.2022
2022 ZOU 19 Eniki beniki 30.6.2022
2022 ZOU 20 Eniki beniki 30.6.2022
2022 ZOU 21 Eniki beniki 30.6.2022
2022 ZOU 22 Eniki beniki 30.6.2022
2022 ZOU 23 Eniki beniki 30.6.2022
2022 ZOU 24 Eniki beniki 30.6.2022
2022 ZOD Eniki beniki Dudášová 30.6.2022
2022 ZOD Eniki beniki Procházková 30.6.2022
2022 ZOD Eniki beniki Polohová Ivanová 30.6.2022
2022 ZOD Eniki beniki Vašicová 30.6.2022
2022 ZOD Eniki beniki Žiaran 30.6.2022
2022 ZOD Eniki beniki Morongová 30.6.2022
2022 ZOD Eniki beniki Ambrózová 30.6.2022
2022 ZOD Eniki beniki Ondejka 30.6.2022
2022 ZOD Eniki beniki Palanová 30.6.2022
2022 ZOD Šikovníček Eliáš 18.7.2022
2022 ZOD Šikovníček Michalová 18.7.2022
2022 ZOD Šikovníček Baranová 18.7.2022
2022 ZOD Šikovníček Lacová 18.7.2022
2022 ZOD Šikovníček Baldovičová 18.7.2022
2022 ZOD TPK Pagáč 20.7.2022
2022 ZOD TPK Líška 20.7.2022
2022 ZOD TPK Juraj Líška 20.7.2022
2022 ZOD TPK Zelinka 20.7.2022
2022 ZOD TPK Pavelka 20.7.2022
2022 ZOD TPK Topoľovský 20.7.2022
2022 ZOD TPK Svoreňová 20.7.2022
2022 ZOD TPK Michalko 20.7.2022
2022 ZOD TPK Marišler 20.7.2022
2022 ZOD TPK Galbička 20.7.2022
2022 ZOD TPK Galbičková 20.7.2022
2022 ZOD TPK Baranová 20.7.2022
2022 ZOD TPK Petrášová 20.7.2022
2022 ZOD KK Kováčová 3.8.2022
2022 ZOD Filmárik animárik Hradecká 3.8.2022
2022 ZOD Filmárik animárik Haverla 3.8.2022
2022 ZOD Filmárik animárik Husárik 3.8.2022
2022 ZOD Zôsyp Devečka 25.8.2022
2022 ZOD Zôsyp Procházková 25.8.2022
2022 ZOD Zôsyp Bernáthová 25.8.2022
2022 ZOD Zôsyp Košová 25.8.2022
2022 ZOD Zôsyp Palasthyová 25.8.2022
2022 ZOD Zôsyp Vašicová 25.8.2022
2022 ZOD Zôsyp Žiaran 25.8.2022
2022 ZOD Zôsyp Drobáňová 6.9.2022
2022 ZOU Zôsyp FSk Chabanec, Dúbrava 14.9.2022
2022 ZOU Zôsyp FSk Lúčan 14.9.2022
2022 ZOU Zôsyp FSk Poludnica 14.9.2022
2022 ZOU Zôsyp OZ Stráne 14.9.2022
2022 ZOU Zôsyp FSk Sliačanka 14.9.2022
2022 ZOU Zôsyp FSk Štrbän 14.9.2022
2022 ZOU Zôsyp FSk Smrečany 14.9.2022
2022 ZOU Zôsyp FSk Tepličan 14.9.2022
2022 ZOU Zôsyp FSk Šuňava 14.9.2022
2022 ZOU Zôsyp FSk Biela Skala - Malé Borové - Huty 14.9.2022
2022 ZOD KK - Kováčová 14.9.2022
2022 ZOD Variácie výtvarných a remeselných techník - Kováčová 14.9.2022
2022 ZOD Rodný môj kraj Jacko 23.9.2022
2022 ZOD Rodný môj kraj Littva 23.9.2022
2022 ZOD Rodný môj kraj Lipták 23.9.2022
2022 ZOD Rodný môj kraj Veselovská 23.9.2022
2022 Licenčná zmluva osmičkári 19.9.2022
2022 ZOD LiptovDIV Jurčová 11.10.2022
2022 ZOD LiptovDIV Jurča 12.10.2022
2022 ZOD LiptovDIV Gombarček 12.10.2022
2022 ZOD LiptovDIV Stančoková 12.10.2022
2022 ZOD LiptovDIV Žiaran 12.10.2022
2022 ZOD LiptovDIV Vašicová 12.10.2022
2022 ZOD Sklenený priestorový objekt Baranová 12.10.2022
2022 ZOU LiptovDIV RosArt 17.10.2022
2022 ZOU LiptovDIV DS Staškovan 17.10.2022
2022 ZOU LiptovDIV DS APOSTROP 17.10.2022
2022 ZOU LiptovDIV Divadlo f*ACTOR 17.10.2022
2022 ZOU LiptovDIV DS Art VAMO 17.10.2022
2022 ZOU LiptovDIV Ochotnícke divadlo Jakuba Grajchmana 17.10.2022
2022 Dohoda číslo 064/2022/VV o krátkodobom prenájme priestorov DK a zabezpečení služieb 17.10.2022
2022 Licenčná zmluva 25.10.2022
2022 ZOD Sárova Bystrica Hižnayová 25.10.2022
2022 ZOD Sárova Bystrica Marko 25.10.2022
2022 ZOD Sárova Bystrica Mravcová 25.10.2022
2022 ZOD Viacfarebná sieťotlač Eliáš 8.11.2022
2022 Adventný koncert Priatelia folklóru 29.11.2022
2022 Adventný koncert OZ Šumiháj 29.11.2022
2022 ZOD Geometria v šperku Baranová 7.12.2022
2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny 29.12.2022
2023 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 14.12.2022
2023 Zmluva o prenájme garáže 5.1.2023
2023 ZOD Kurz keramiky - šálky Kováčová 11.1.2023
2022 ZMLUVY - zoznam 29.12.2022
2023 ZOD Od návrhu po objekt MOZAIKA Močiliak 6.2.2023
2023 ZOD Kurz keramiky MASKY Kováčová 6.2.2023
2023 ZOD Paples Košová 15.2.2023
2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-441-00701 15.2.2023
2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-452-00714 15.2.2023
2023 Dodatok č. 1 k dohode číslo 004/2023/VV o krátkodobom prenájme priestorov DK a zabezpečení služieb 22.2.2023
2023 Dodatok č. 2 k dohode číslo 004-2023-VV o krátkodobom prenájme priestorov 1.3.2023
2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-442-01313 1.3.2023
2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-442-01323 1.3.2023
2023 ZOD AMFO Maliňák 3.3.2023
2023 ZOD AMFO Svítok 3.3.2023
2023 ZOD AMFO Hrušková 3.3.2023
2023 ZOD AMFO workshop Svítok 3.3.2023
2023 ZOD Od návrhu po objekt Močiliak 7.3.2023
2023 ZOD Kurzy keramiky Šálky Kováčová 13.3.2023
2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 14.3.2023
2023 ZOD Divadlo deťom Demková 22.3.2023
2023 ZOD LNS Jurčová 22.3.2023
2023 ZOD LNS Jurča 22.3.2023
2023 ZOD LNS Gombarček 22.3.2023
2023 ZOU Divadlo deťom 8 23.3.2023
2023 ZOU Divadlo deťom 7 23.3.2023
2023 ZOU Divadlo deťom 6 23.3.2023
2023 ZOU Divadlo deťom 5 23.3.2023
2023 ZOU Divadlo deťom 4 23.3.2023
2023 ZOU Divadlo deťom 3 23.3.2023
2023 ZOU Divadlo deťom 2 23.3.2023
2023 ZOU Divadlo deťom 1 23.3.2023
2023 Zmluva o spolupráci 28.3.2023
2023 Dohoda číslo 030/2023/VV 31.3.2023
2023 ZOD Kurzy keramiky Podnos Kováčová 31.3.2023
2023 ZOD Eniki beniki Kulfasová 31.3.2023
2023 ZOD Eniki beniki Galbičková 31.3.2023
2023 ZOD Eniki beniki Svoreňová 31.3.2023
2023 ZOD Nositelia tradícií Vidiečanova Habovka Palásthyová 31.3.2023
2023 ZOD Nositelia tradícií Palanová 31.3.2023
2023 ZOD Nositelia tradícií, Vidiečanova Habovka Čarnogurský 31.3.2023
2023 ZODVidiečanova Habovka Bobáň 31.3.2023
2023 ZOD Eniki beniki, Vidiečanova Habovka, Nositelia tradícií Polohová Ivanová 31.3.2023
2023 ZOD Eniki beniki Kováčová 31.3.2023
2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov KD č. KDN13/2023 31.3.2023
2023 ZOD Od návrhu po objekt Močiliak 31.3.2023
2023 ZOD Jarný salón Uhel 3.4.2023
2023 ZOD Jarný salón Hanula 3.4.2023
2023 ZOD Jarný salón Hrivnáková 3.4.2023
2023 Dohoda o používaní platobnej karty vydanej VUB, a.s. 14.4.2023
2023 ZOD Kurzy keramiky Kováčová 14.4.2023
2023 ZOD Filmové večery Pavlík 18.4.2023
2023 ZOD Recitačná dielňa Staroňová 19.4.2023
2023 ZOD Recitačná dielňa Stephany 19.4.2023
2023 ZOD Recitačná dielňa Šebová 19.4.2023
2023 ZOD Jarný salón Močiliak 20.4.2023
2023 ZOD Jarný salón Čiriková 20.4.2023
2023 ZOU Eniki beniki 9 21.4.2023
2023 ZOU Eniki beniki 10 21.4.2023
2023 ZOU Nositelia tradícií 11 21.4.2023
2023 ZOU Nositelia tradícií 12 21.4.2023
2023 ZOU Nositelia tradícií 13 21.4.2023
2023 Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty 5.5.2023
2023 ZOU Eniki beniki 14 5.5.2023
2023 ZOU Eniki beniki 15 5.5.2023
2023 ZOU Eniki beniki 16 5.5.2023
2023 ZOU Eniki beniki 17 5.5.2023
2023 ZOU Eniki beniki 18 5.5.2023
2023 ZOU Eniki beniki 19 5.5.2023
2023 ZOU Eniki beniki 20 5.5.2023
2023 ZOU Eniki beniki 21 5.5.2023
2023 ZOU Eniki beniki 22 9.5.2023
2023 ZOD Od návrhu po objekt Močiliak 9.5.2023
2023 ZOD Kurzy keramiky Kováčová 9.5.2023
2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 10.5.2023
2023 ZOD Eniki Beniki Ondejka 15.5.2023
2023 ZOD Eniki Beniki Jágerová 15.5.2023
2023 ZOD Eniki Beniki Krausová 15.5.2023
2023 ZOD Eniki Beniki Palanová 15.5.2023
2023 ZOD Eniki Beniki Jacko 15.5.2023
2023 ZOD Eniki Beniki Kováčová 15.5.2023
2023 ZOD Eniki Beniki Košová 15.5.2023
2023 ZOD Eniki Beniki Ondreáš Dikaszová 15.5.2023
2023 ZOD Filmárske večery Hradecká 15.5.2023
2023 ZOD Eniki beniki Svoreňová 16.5.2023
2023 Zmluva o spolupráci Eniki beniki 18.5.2023
2023 Dohoda číslo 044/2023/VV Eniki beniki 18.5.2023
2023 ZOD Rázusovie Vrbica Červeňová 24.5.2023
2023 ZOD Rázusovie Vrbica Holbusová 24.5.2023
2023 ZOD Rázusovie Vrbica Kováčová 24.5.2023
2023 ZOD Rázusovie Vrbica Oravcová 24.5.2023
2023 ZOD Rázusovie Vrbica Šebová 24.5.2023
2023 ZOD Rázusovie Vrbica Krupová 24.5.2023
2023 ZOD Rázusovie Vrbica Ballová 24.5.2023
2023 ZOD Rázusovie Vrbica Kľačková 24.5.2023
2023 ZOD Rázusovie Vrbica Špacírová 24.5.2023
2023 ZOD Rázusovie Vrbica Staroňová 26.5.2023
2023 ZOD Kurzy keramiky Kováčová 1.6.2023
2023 Zmluva o spolupráci BM 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní Medzibrod 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní Štronzo Belá Dulice 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní Celkom malé divadlo Starý Tekov 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní Prievidza 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní Divadlo G Trebišov 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní BáPoDi 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní dNO Námestovo 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní KĽUD Kladzany 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní Herci z Hrnca 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní Zeleneč 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní fACTOR 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní Falangír 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní DISK 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní ČI PR CHA 7.6.2023
2023 Zmluva o účinkovaní DS J. Chalupku Brezno 7.6.2023
2023 ZOD BM Verešpejová 7.6.2023
2023 ZOD BM Jasaň 7.6.2023
2023 ZOD BM Babiak 7.6.2023
2023 ZOD BM Mikitková 7.6.2023
2023 ZOD BM Lukačovič 7.6.2023
2023 ZOD BM Galková 7.6.2023
2023 ZOD BM Moško 7.6.2023
2023 ZOD BM Matejčíková 7.6.2023
2023 ZOD BM Feldbauer 7.6.2023
2023 ZOD BM Dvorský 7.6.2023
2023 ZOD BM Jančo 7.6.2023
2023 ZOD BM Vašicová 7.6.2023
2023 ZOD BM Hagyungová 7.6.2023
2023 ZOD BM Mokošová 7.6.2023
2023 ZOD BM Hapčo 7.6.2023
2023 Zmluva o vytvorení diela na objednávku a udelení licencie BM 7.6.2023
2023 Dohoda číslo 057-2023 9.6.2023
2023 Dohoda číslo 3-2023 9.6.2023
2023 ZOD Od návrhu po objekt Uhel 14.6.2023
2023 Zmluva o spolupráci NOC FFV 20.6.2023
2023 ZOD CINEAMA Hradecká 20.6.2023
2023 ZOD CINEAMA Kuboš 20.6.2023
2023 ZOD CINEAMA Pavlík 20.6.2023
2023 ZOD CINEAMA Kuska 20.6.2023
2023 ZOD FFV Veselovská 28.6.2023
2023 ZOD FFV Ondreáš Dikaszová 28.6.2023
2023 ZOD FFV Palanová 28.6.2023
2023 ZOD FFV Székely 28.6.2023
2023 ZOD FFV Palásthyová 28.6.2023
2023 ZOD FFV Košová 28.6.2023
2023 ZOD FFV Ciglian 28.6.2023
2023 ZOD FFV Feriancová Baldovičová 13.7.2023
2023 ZOD FFV Lacová 13.7.2023
2023 ZOD FFV Baranová 13.7.2023
2023 ZOD FFV Žiaranová 13.7.2023
2023 ZOD FFV Dovalová 13.7.2023
2023 ZOD TPK Topoľovský 18.7.2023
2023 ZOD TPK Svoreňová 18.7.2023
2023 ZOD TPK Marišler 18.7.2023
2023 ZOD TPK Galbičková 18.7.2023
2023 ZOD TPK Galbička 18.7.2023
2023 ZOD TPK Hrabovský 18.7.2023
2023 ZOD TPK Hrabovská 18.7.2023
2023 ZOD TPKPavelka 18.7.2023
2023 ZOD TPK Žiga 18.7.2023
2023 ZOD TPK Ondrúš 18.7.2023
2023 ZOD TPK Reznický 18.7.2023
2023 ZOD TPK Lizák 18.7.2023
2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov 26.7.2023
2023 ZOD Filmárik-animárik Husárik 28.7.2023
2023 ZOD Filmárik-animárik Haverla 28.7.2023
2023 ZOD Filmárik-animárik Hradecká 28.7.2023
2023 ZOU 38/2023 Zôsyp FSk Sliačanka 7.9.2023
2023 ZOU 38/2023 Zôsyp DFS Sliačanček 7.9.2023
2023 Zmluva o nájme č. N-41-2023 TPK 11.9.2023
2023 ZOD Oživené nádvorie Staroňová 19.9.2023
2023 ZOD Oživené nádvorie Grieš 19.9.2023
2023 ZOD Oživené nádvorie Močiliak 19.9.2023
2023 ZOD Oživené nádvorie Košová 19.9.2023
2023 ZOD Oživené nádvorie Štofčík 19.9.2023
2023 ZOD Oživené nádvorie Palan 19.9.2023
2023 ZOD Oživené nádvorie Prílepok 19.9.2023
2023 ZOD Oživené nádvorie Kertész 19.9.2023
2023 ZOD Oživené nádvorie Stanislavová 19.9.2023
2023 ZOD Oživené nádvorie Budáčová 19.9.2023
2023 ZOD Oživené nádvorie Dikaszová 20.9.2023
2023 ZOD Svetlo v interiéri Mihálik 21.9.2023
2023 ZOD Filmárske večery Remo 25.9.2023
2023 ZOD Kurzy keramiky Kováčová 27.9.2023
2023 ZOD Od návrhu po objekt Kováčová 28.9.2023
2023 Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny 5.10.2023
2023 ZOD LiptovDIV Demková 5.10.2023
2023 ZOD LiptovDIV Tomasy 5.10.2023
2023 ZOD LiptovDIV Vašicová 5.10.2023
2023 ZOD Rodný môj kraj Jacko 10.10.2023
2023 ZOD Rodný môj kraj Littva 12.10.2023
2023 ZOD Rodný môj kraj Lipták 12.10.2023
2023 ZOD Rodný môj kraj Veselovská 12.10.2023
2023 ZOD Od návrhu po objekt Uhel 13.10.2023
2023 ZOD Sárova Bystrica Hižnayová 23.10.2023
2023 ZOD Tvorivá dielňa pre režisérov ochotníckeho divadla Hinzingerová 31.10.2023
2023 ZOD Beniakove Chynorany Šebová 7.11.2023
2023 ZOD Na počiatku bolo slovo Demková 7.11.2023
2023 ZOD Kurzy keramiky Kováčová 7.11.2023
2023 Od návrhu po objekt Baranová 16.11.2023
2023 Na počiatku bolo slovo Jurčová 16.11.2023
2023 Dohoda o zasielaní faktúr elektronicky 16.11.2023
2023 Tatranský kamzík Štoll 22.11.2023
2023 Tatranský kamzík Remo ml. 22.11.2023
2023 Tatranský kamzík Szomolányi 22.11.2023
2023 Tatranský kamzík Remo st. 22.11.2023
2023 Tatranský kamzík Dabrowská 22.11.2023
2023 Na počiatku bolo slovo Sadíleková 22.11.2023
2023 ZOD Kurzy keramiky Kováčová 29.11.2023
2023 ZOD Od návrhu po objekt Baldovičová Feriancová 29.11.2023
2023 Zmluva o prenájme garáže na 2024 21.12.2023
2023 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 30.11.2023
2023 ZOD Šaliansky Maťko Díková 11.12.2023
2023 ZOD Šaliansky Maťko Červeňová 11.12.2023
2023 ZOD Šaliansky Maťko Stephany 11.12.2023
2023 ZOD Šaliansky Maťko Kováčová 11.12.2023
2023 ZOD Šaliansky Maťko Šebová 11.12.2023
2023 ZOD Šaliansky Maťko Janíčková 11.12.2023
2023 ZOD Šaliansky Maťko Grešová 11.12.2023
2023 ZOD Šaliansky Maťko Matušková 11.12.2023
2023 ZOD Šaliansky Maťko Dittrychová 11.12.2023
2023 ZMLUVY - zoznam 21.12.2023
2024 ZOD TD Tiffany Baranová 15.1.2024
2024 ZOD Kurz keramiky Kováčová 15.1.2024
2024 Dohoda o platbách za odobratú elektrinu 2024 17.1.2024
2024 ZOD Paples Fekete 17.1.2024
2024 ZOD Paples Brunovský 17.1.2024
2024 ZOD Paples Brdársky 17.1.2024
2024 ZOD Paples Hanula 17.1.2024
2024 ZOD Výtvarné techniky a tradičné remeslo Močiliak 30.1.2024
2024 ZOD AMFO Hrušková 6.2.2024
2024 ZOD AMFO Hrušková 6.2.2024
2024 ZOD AMFO Maliňák 6.2.2024
2024 ZOD AMFO Svítok 6.2.2024
2024 Dhoda číslo 003/2024/VV o krátkodobom prenájme priestorov DK a zabezpečení služieb 9.2.2024
2024 ZOD Kurzy keramiky Kováčová 14.2.2024
2024 Dodatok č. 1 k Dohode 3-2024 22.2.2024
2024 ZMLUVY - zoznam 22.2.2024
2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-441-00567 27.2.2024
2024 ZOD Výtvarné techniky a tradičné remeslo Močiliak 29.2.2024
2024 ZOD Kurzy keramiky Kováčová 6.3.2024
2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00580 6.3.2024
2024 ZOU Divadlo deťom Divadlo Stena 12.3.2024
2024 ZOU Divadlo deťom DS SZUŠ Dotyk 12.3.2024
2024 ZOU Divadlo deťom Divadlo 3GD 12.3.2024
2024 ZOU Divadlo deťom DDS Slniečko 12.3.2024
2024 ZOD Plstenie Dolníková 13.3.2024
2024 LNS Žiaran 13.3.2024
2024 LNS Mikuš 13.3.2024
2024 LNS Gombarček 13.3.2024
2024 LNS Verešpejová 13.3.2024
2024 Divadlo deťom Vašicová 13.3.2024
2024 Divadlo deťom Grajciarová 13.3.2024
2024 Divadlo deťom Gombarček 13.3.2024
2024 Divadlo deťom Verešpejová 13.3.2024
2024 Liptovská neprofesionálna scéna LUNETRDLO 13.3.2024
2024 Liptovská neprofesionálna scéna ŠAPO Ploštín 13.3.2024
2024 Liptovská neprofesionálna scéna NDS Atak9 13.3.2024
2024 Liptovská neprofesionálna scéna RosArt 13.3.2024
2024 Liptovská neprofesionálna scéna f*ACTOR 13.3.2024
2024 ZOD Fotostretnutia Vyšňanová 19.3.2024
2024 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 25.3.2024
2024 Zmluva o spolupráci 25.3.2024
2024 Jarný salón Lucinkiewiczová 3.4.2024
2024 Jarný salón Uhel 3.4.2024
2024 Jarný salón Lucinkiewiczová 3.4.2024
2024 Jarný salón Kuviková 3.4.2024
2024 Liptovské nôty Sleziak 3.4.2024
2024 Liptovské nôty Ondreáš Dikaszová 3.4.2024
2024 Liptovské nôty Vašicová 3.4.2024
2024 Liptovské nôty Kováčová 3.4.2024
2024 Liptovské nôty Košová 3.4.2024
2024 Liptovské nôty Kočík 3.4.2024
2024 Liptovské nôty Reznický 3.4.2024
2024 Liptovské nôty Bachledová 3.4.2024
2024 ZOD Kurz keramiky Kováčová 4.4.2024
2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-442-01262 9.4.2024
2024 ZOD Jarný salón Močiliak 10.4.2024
2024 ZOD Jarný salón Veselý 10.4.2024
2024 ZOD Jarný salón Kertész 10.4.2024
2024 Kurz keramiky Kováčová 9.5.2024
2024 Výtvarné techniky a tradičné remeslo Močiliak 9.5.2024
2024 Výtvarné techniky a tradičné remeslo Malčíková 9.5.2024
2024 Fotostretnutia Vyšňanová 21.5.2024
2024 Rázusovie Vrbica Staroňová 22.5.2024
2024 Rázusovie Vrbica Matějková 22.5.2024
2024 Rázusovie Vrbica Červeňová 22.5.2024
2024 Rázusovie Vrbica Holbusová 22.5.2024
2024 Rázusovie Vrbica Kováčová 22.5.2024
2024 Rázusovie Vrbica Ballová 22.5.2024
2024 Rázusovie Vrbica Oravcová 22.5.2024
2024 Rázusovie Vrbica Šebová 22.5.2024
2024 Rázusovie Vrbica Janíčková 22.5.2024
2024 Dohoda číslo 051/2024/VV BM 22.5.2024
2024 Výtvarné techniky a tradičné remeslo Močiliak 27.5.2024
Názov Dátum zverejnenia
Faktúra 2011-1 27.1.2011
Faktúra 2011-2 27.1.2011
Faktúra 2011-3 27.1.2011
Faktúra 2011-4 27.1.2011
Faktúra 2011-5 27.1.2011
Faktúra 2011-6 27.1.2011
Faktúra 2011-7 7.2.2011
Faktúra 2011-8 7.2.2011
Faktúra 2011-9 7.2.2011
Faktúra 2011-10 7.2.2011
Faktúra 2011-11 7.2.2011
Faktúra 2011-12 7.2.2011
Faktúra 2011-13 7.2.2011
Faktúra 2011-14 7.2.2011
Faktúra 2011-15 8.2.2011
Faktúra 2011-16 8.2.2011
Faktúra 2011-17 8.2.2011
Faktúra 2011-18 8.2.2011
Faktúra 2011-19 14.2.2011
Faktúra 2011-20 14.2.2011
Faktúra 2011-21 14.2.2011
Faktúra 2011-22 14.2.2011
Faktúra 2011-23 14.2.2011
Faktúra 2011-24 14.2.2011
Faktúra 2011-25 28.2.2011
Faktúra 2011-26 28.2.2011
Faktúra 2011-27 28.2.2011
Faktúra 2011-28 28.2.2011
Faktúra 2011-29 15.3.2011
Faktúra 2011-30 15.3.2011
Faktúra 2011-31 15.3.2011
Faktúra 2011-32 15.3.2011
Faktúra 2011-33 27.3.2011
Faktúra 2011-34 27.3.2011
Faktúra 2011-35 27.3.2011
Faktúra 2011-36 27.3.2011
Faktúra 2011-37 6.4.2011
Faktúra 2011-38 6.4.2011
Faktúra 201139 6.4.2011
Faktúra 2011-40 6.4.2011
Faktúra 2011/41 6.4.2011
Faktúra 2011-42 15.4.2011
Faktúra 2011-43 15.4.2011
Faktúra 2011-44 15.4.2011
Faktúra 2011-45 15.4.2011
Faktúra 2011-46 15.4.2011
Faktúra 2011 - 47 28.4.2011
Faktúra 2011 - 48 28.4.2011
Faktúra 2011 - 49 28.4.2011
Faktúra 2011-50 14.6.2011
Faktúra 2011-51 24.6.2011
2012 - faktúra výmena autobatérie 12.1.2012
2012 - zoznam faktúr 15.1.2013
2013 - zoznam faktúr 3.1.2014
2014 - zoznam faktúr 20.1.2015
2015 - zoznam faktúr 20.1.2016
2016 - zoznam faktúr 13.1.2017
2017 - zoznam faktúr 17.1.2018
2018 - zoznam faktúr 16.1.2019
2019 - zoznam faktúr 14.1.2020
2020 - zoznam faktúr 13.1.2021
2021 - zoznam faktúr 14.1.2022
2022 - zoznam faktúr 17.1.2023
2023 - zoznam faktúr 17.1.2024
2024 - zoznam faktúr 9.5.2024