SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Beniakove Chynorany

PROPOZÍCIE PRIHLÁŠKA PLAGÁT

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka, duchovnú poéziu a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte. Tvorivé kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku umožňuje tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti vo výberovom kole súťaže je doručenie záväznej prihlášky na adresu Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 30. októbra 2023.
Prihlášku môžete doručiť
-    osobne
-    na poštovú adresu: Liptovské kultúrne stredisko, ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš,
-    e-mailom: osvetalm@vuczilina.sk, alebo eva.stofcikova@gmail.com

 

Fotogaléria