SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

ŠTÚROV ZVOLEN

PROPOZÍCIE PRIHLÁŠKA PROPOZÍCIE - celoštátne PLAGÁT VÝSLEDKY

24. 4. 2024 / Ružomberok / Katolícka univerzita / 4. poschodie

Súťaž v rétorike, ktorej vrcholnou celoslovenskou súťažou je Štúrov Zvolen vo Zvolene je koncipovaná pre oblasť rečníckeho prejavu s cieľom rozvíjať schopnosť dorozumievať sa prostredníctvom reči, čiže rozvíjať jazykovú komunikáciu, jej kultúrnosť a kultivovanosť po obsahovej aj formálnej stránke.  Poslaním súťaže je vytvárať priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o túto činnosť. Jednotlivé stupne súťaže prehlbujú znalosť a schopnosť ovládať techniku reči.
 

 

Uzávierka prihlášok do súťaže je do 19. apríla 2024.
Koncepcia súťaže je nezmenená.

Fotogaléria