SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

ŠALIANSKY MAŤKO

PROPOZÍCIE PRIHLÁŠKA PLAGÁT VÝSLEDKY

12. 12. 2023 /  Centrum voľného času Nábr. Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš

Šaliansky Maťko je súťaž, ktorá vytvára deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností,  pomáha im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J. C. Hronského. Súťaž je postupová a jej vrcholnou súťažou je celonárodné kolo v Šali, ktoré sa uskutoční v mesiaci apríl – máj 2024. Hlavným organizátorom celoslovenskej súťaže je MO MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Národné osvetové centrum, mesto Šaľa – MÚ a v spolupráci s Krajskými školskými úradmi a MO MS na Slovensku.  

Fotogaléria