O nás

Hlavné poslanie

 • vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovej umeleckej činnosti
 • podporuje, oživuje a uchováva tradičnú ľudovú kultúru
 • realizuje kultúrne vzdelávanie a voľnočasové aktivity pre široký okruh záujemcov v rámci územnej pôsobnosti
 • metodicky usmerňuje jednotlivcov a kolektívy

Z histórie

 • 22. 1. 1953 vznik organizácie Okresný dom osvety uznesením Rady ONV č. 59 obdobie hľadania najsprávnejšej organizačnej formy práce Šrol Víteslav – prvý riaditeľ zariadenia
 • rok 1961 Okresný osvetový dom odborné vzdelávacie a poradenské stredisko pre dobrovoľných a profesionálnych osvetových pracovníkov
 • rok 1972 Okresné osvetové stredisko poslanie: rozvíjať osvetovú prácu, záujmové kultúrne aktivity, formy spoločenského života a kultúrnej rekreácie dospelých a mládeže zriaďovateľ ONV Liptovský Mikuláš
 • rok 1991 Regionálne kultúrne stredisko organizácia pôsobiaca v zmysle osvetového zákona, ktorá na základe záujmov a potrieb občanov napomáha rozvoju kultúry v podmienkach miest a obcí zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry SR
 • rok 1996 Hornoliptovské osvetové stredisko včlenené rozhodnutím MK SR – 2367/1996 do Hornoliptovského kultúrneho centra bez právnej subjektivity
 • rok 2002 Liptovské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
 • rok 2007 zmena názvu organizácie na Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Výnimočnosť

Organizácia stála pri zrode celoštátnych a medzinárodných podujatí organizovaných v našom regióne:

 • Folklórny festival Východná (rok vzniku 1952)
 • Belopotockého Mikuláš (r.v.1954) - prehliadka amatérskych divadelných súborov
 • Tatranský kamzík (r.v.1975) – medzinárodný festival neprofesionálneho filmu
 • PAN (r.v.1993) – celoštátny festival pantomímy a pohybového divadla
 • Deň chôdze (r.v.1997)
 • UNICA 2007 - 69. svetový festival neprofesionálneho filmu

Z činnosti

Súťaže a prehliadky
 • Liptovská ochotnícka scéna
 • LiptovDIV – festival neprofesionálneho divadla v Liptove
 • Belopotockého Mikuláš – celoslovenská postupová súťaž prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých
Súťaže a prehliadky
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Štúrov Zvolen
 • Rázusovie Vrbica
 • Sárova Bystrica
 • Šaliansky Maťko
 • Beniakove Chynorany
Vzdelávanie
 • Na počiatku bolo slovo – tvorivá dielňa pre učiteľov slovenského jazyka a recitátorov v oblasti umeleckého prednesu
Súťaže a prehliadky
 • Pri prameňoch krásy – regionálna súťaž detského folklóru
 • Nositelia tradícií – regionálna súťaž folklórnych skupín
 • Liptovské nôty – regionálna súťaž detského hudobného folklóru
 • Veruže mi zahraj – regionálna súťaž hudobného folklóru dospelých
 • Tancuj, tancuj - súťaž choreografií folklórnych súborov
 • Šaffova ostroha – súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
Celoštátne súťaže:
 • Pod Likavským hradom do r. 2018
 • Nositelia tradícií do r. 2018
Festivaly:
 • Folklórny festival Východná
 • Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom - Lúčky
 • Celoliptovské dni matky Liptovské Sliače
 • Detský folklórny festival Pod skalkou – Ploštín
Vzdelávanie
 • Tancovanie pod Kriváňom - jedinečný tábor ľudového tanca
 • Muzikanti kde ste? - vzdelávanie pre detské ľudové hudby
 • Primášikovia - muzikantské dielne pre malých primášov
Iné
 • Sliačanské ženy a dievky
 • Sliačanskí muži - výstavy tradičného odevu z obce Liptovské Sliače
 • To boli časy – filmový dokument o tradičnej kultúre obce Lipt. Sliače
 • Adventné koncerty
 • Ulička remesiel
 • Človek liptovský – filmová archivácia a dokumentácia osobností Liptova
 • Paples
 • Fašiangová pochôdzka mestom
Súťaže a prehliadky
 • Jarný salón – postupová súťaž a výstava neprofesionálneho výtvarného umenia
Výstavná činnosť
 • Z tvorby – výstavy z činnosti Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS
 • Dve z nás – autorské výstavy členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS
 • Autorské výstavy
Vzdelávanie
 • Šikovníček – detský remeselný tábor v oblasti tradičných ľudových techník
 • Alternatívne experimentálne výtvarné postupy – cyklické tvorivé dielne pre dospelých
 • Kurzy keramiky s Gabikou Kováčovou
Súťaže a prehliadky
 • AMFO – postupová súťaž a výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby
výstavná činnosť
 • Fototrojlístok
 • Klubová výstava
 • Autorské výstavy
Vzdelávanie
 • Fotostretnutia
 • Fotografické plenére
Súťaže a prehliadky
 • CINEAMA – krajská postupová súťaž neprofesionálneho filmu
 • Filmfest Hrádok – celoštátna súťaž neprofesionálnych filmov s medzinárodnou účasťou
 • Tatranský kamzík - medzinárodný filmový festival
Vzdelávanie
 • Filmárik – animárik
 • Filmárske plenére
 • Klub neprofesionálnych výtvarníkov
 • Klub keramikárok
 • Klub fotografov
 • Fond na podporu umenia v rokoch 2016 – 2019 schválených 39 projektov v sume 310 514 €.
 • Audiovizuálny fond
 • MK SR
 • Cezhraničná spolupráca PL-SK
 • 2011 – 2012 Tvorivosť bez hraníc a času – vybudovanie remeselného dvora
 • 2013 – 2014 Pod jednou strechou od tradície po súčasnosť – vybudovanie remeselných dielní
 • zborníky
 • katalógy
 • metodické materiály
 • plagáty
 • pozvánky
 • publikácie
 • metodické CD, DVD

Sídlo LKS

Liptovský Mikuláš, Ul. 1. mája 28/196, historická budova Čierneho orla, kultúrna národná pamiatka


Kontakt