SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Hviezdoslavov Kubín

plagát VÝSLEDKY
Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy.
Termín konania:
12. apríla 2022 - I. a II. kategória v prednese poézie a prózy,
13. apríla 2022 - III. a IV. a V. kategória v prednese poézie a prózy
Miesto konania:
Centrum voľného času, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
8. 00 - prezentácia všetkých recitátorov a členov odbornej poroty vo vestibule CVČ
8. 45 - slávnostné otvorenie okresného kola súťaže 68. ročníka HK 2022 v spoločenskej miestnosti
9. 00 - 12. 30 hod.
vlastná súťaž
interný rozbor recitovaných ukážok členmi odbornej poroty
slávnostné vyhlásenie výsledkov
13. 30 - predpokladaný čas ukončenia podujatia.

Fotogaléria