SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Regionálny poradný zbor pre umelecký prednes

Zápisnica zo zasadnutia

Fotogaléria