SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023

PROPOZÍCIE okresného kola LM PROPOZÍCIE okresného kola RBK PLAGÁT Rbk PLAGÁT LM VÝSLEDKY I. - III. kat. Rbk VÝSLEDKY IV. a V. kat. Rbk VÝSLEDKY I. - III. kat. LM VÝSLEDKY IV. kat. LM VÝSLEDKY - krajská súťaž Vajanského Martin OCENENÍ RECITÁTORI Z LIPTOVA NA KRAJSKOM KOLE

Základné  (školské) kolá zorganizujú školy v regióne Liptova:
v okrese Ružomberok do 13. marca 2023,
v okrese Liptovský Mikuláš do 20. marca 2023.

Detských recitátorov I. - III. kategórie  a recitátorov IV. kategórie postupujúcich z 1. miesta do okresného kola súťaže prihlasujú školy prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.
Prihlasujú ich do okresného kola 69. ročníka Hviezdoslavovho Kubína 2023:
v Ružomberku najneskôr do 17. marca 2023.
v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 24. marca 2023.

Okresné kolo súťaže 69. HK pre okres:
- Ružomberok sa uskutoční v termíne 29. - 30. marca 2023 v Katolíckej univerzite v Ružomberku. .  
- Liptovský Mikuláš sa uskutoční v termíne 4. - 5. apríla 2023 v CVČ Nábr. Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši. 

Fotogaléria