SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE
Tvorivá dielňa pre režisérov ochotníckeho divadla

4. 11. 2023
Klubové priestory LKS v NKP Čierny orol

Jednodňová tvorivá dielňa pre režisérov zameraná na dramaturgiu. Odborná lektorka: Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.

čítať viac...