SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

JARNÝ SALÓN

PROPOZÍCIE PLAGÁT VÝSLEDKY TLAČOVÁ SPRÁVA
Výstavu JARNÝ SALÓN si môžete prísť pozrieť do priestorov Synagógy
po telefonickom dohovore na č. 0915 317 490,
alebo s odborným výkladom metodika LKS na č. 0902 036 758.
Z INŠTALÁCIE VÝSTAVY
POZVÁNKA NA FINISÁŽ

Fotogaléria