SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Symboly v ľudových piesňach

PLAGÁT TLAČOVÁ SPRÁVA

Dôležitosť a význam poznania ľudovej piesne pred tým, ako sa s ňou začne pracovať nám priblíži lektorka Andrea Jágerová. „Mnohým ľudovým piesňam nerozumejú nielen diváci a poslucháči, ale ani samotní interpreti.“ A práve to je dôvod prečo je častokrát ľudová pieseň na javisku použitá v nesprávnom kontexte. Nepochopenie použitých symbolov v piesňach má za následok napríklad vkladanie nevhodných piesní do detských úst. Symboly ako červené jabĺčko, rozmarín, záhradka, poorané pole či zelený vienok majú v piesni častokrát svoj špeciálny význam. Ľudia v minulosti v piesni vypovedali o svojom živote. Preto je potrebné pieseň spoznať, zistiť jej význam, príležitosť, pri ktorej sa spievala, kto pieseň spieval, ale aj komu bola spievaná.

V prípade záujmu o účasť na webinári je potrebné sa prihlásiť na osvetalm@vuczilina.sk.

Prihlasovacie údaje zašleme deň pred uskutočnením webinára. Účasť je zdarma.