SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

Výtvarné techniky a tradičné remeslo - KOLÁŽ

PLAGÁT Tlačová správa

3. 2. 2024 / 9:00  - 15:00 hod. / L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

Cyklické tvorivé dielne pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov. Koláž. Vytvorenie obrazu pomocou kombinácie techniky maľby kolážových postupov (nalepovaním rôznych obrazových materiálov).
Odborný lektor: Mgr. art. Róbert Močiliak
Max. 11 osôb / Vložné 10,- €.

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na:  KURZY

Aktivita projektu Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria