SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

Výtvarné spektrum - Jarný salón

PROPOZÍCIE CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE

Do základného kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

 

Uzávierka prihlasovania a aj termín odovzdania prác na JARNÝ SALÓN  je  28.3.2024
Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť, ani nosiť práce dodatočne.
Súťažné práce sa doručujú do:
Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši, Ul. 1. mája 28/196
alebo na remeselné dielne LKS
od 18.02.2024 do 28. 3. 2024  /v čase od 9.00 – 15.00hod./ alebo po telefonickej dohode.

Odborná porota zasadne: 5.4.2024
Miesto výstavy: Synagóga v Liptovskom Mikuláši
Termín vernisáže, rozborový seminár a slávnostné vyhodnotenie: 14.4.2024
Trvanie výstavy:  14.4.2024 -9.5.2024

Do základného kola súťaže sa súťažiaci
prihlasujú podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

Odporúčanou témou pre 61. ročník je: PORTRÉT A KRAJINA
Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť už pri odovzdávaní adjustované.
Nie je nutné diela rámovať, ak je možné ich zavesenie aj bez rámu.
Na každom diele sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo nainštalovať!!!
Odporúča sa ak chcete použiť použiť klipy  hrúbka skla minimálne 2mm s funkčným závesným systémom.

20. 4. 2024 Vzdelávací workshop na tému:
FAREBNÁ MONOTÝPIA (dielne LKS)
Lektor: Mgr.art Róbert Močiliak

Kontakt: Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Mgr. art. Mária Vašicová, Gabriela Kováčová - 0907 465 057
tel.: 044/5522981, 0905 832 950, 0902 036 758
e-mail: osvetalm@vuczilina.sk, mvasicova@vuczilina.sk, gkovacova@vuczilina.sk