SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

TECHNIKY MAĽBY - maliarske postupy s využitím matríc a valčekov

PLAGÁT

13. 11. 2024 / 9:00 - 15:00 hod. / L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

Výtvarný workshop s odborným lektorom. Lektor: Mgr. art. Róbert Močiliak.

Vložné 22 € sa platí na mieste lektorovi /max.13 osôb/
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na KURZY.

Fotogaléria