SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE Divadlo dospelých a mladých Detské divadlo Belopotockého mikuláš

Liptovská neprofesionálna scéna 2024

PROPOZÍCIE Príloha 1 - hodnotiaca správa podujatia Príloha 2 - hodnotiaca správa inscenácií PLAGÁT TLAČOVÁ SPRÁVA VÝSLEDKY

Liptovská neprofesionálna scéna 2024

Regionálne kolo
49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 2024 v Liptovskom Mikuláši
a
9. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých FEDIM 2024 v Tisovci

Charakteristika súťaže
1. Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš a neprofesionálneho divadla mladých FEDIM, vrátane všetkých kôl súťaží, sú vrcholnými podujatiami tohto druhu na Slovensku.
2. Súťaže sú určené dospelým a mladým.
3. Súťaže nie sú tematicky zamerané, ani vymedzené.
4. Súťaže sa konajú každý rok.

Základným stupňom súťaže BM a FEDIM je regionálna súťaž a prehliadka /pre divadlo dospelých i mladých spoločne v termíne 15. – 17. marca 2024, v regióne Liptova s podnázvom podujatia Liptovská neprofesionálna scéna1 .
 

Do súťaže sa súbory prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.
Termín uzávierky prihlášok do regionálneho kola LNS je do 1. marca 2024.

 

PROGRAM
20. ročník Liptovská neprofesionálna scéna 2024 - regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprof. divadla dospelých BM a divadla mladých Fedim

15. marca 2024
Kultúrny dom, Závažná Poruba  17.30 hod.
Divadlo f*actor Palúdzka
M. Tomasy Pivo, plienky, podprsenky 70´
réžia Michal Tomasy

Divadelné štúdio RosArt, Podhora 18, Ružomberok 20.00 hod.
Divadlo RosArt, Ružomberok
Zuza Ferenczová - Anton Medowits
CandyCrush.sk 70´
réžia Marianna Stančoková

22.00 rozborový seminár

16. marca 2024
Kultúrne a informačné centrum, Liptovský Ján  14.00 hod.
NDS ATAK 9, Dovalovo
J. Korbačka Tri vrecia zemiakov 60´
réžia Libuša Števčeková

16.30 hod.
DS ŠAPO Ploštín
C. Goldoni Dvaja v jednom 70´
réžia Mária Grajciarová

Kúpele Lúčky 19.00 hod.
LUNETRDLO, Partizánska Ľupča
H. P. Cami – J. Janíček Minikomédie 60´
réžia Jaroslav Janíček

17. marca 2024 - LKS - klubové priestory
9.30 rozborový seminár
14:00 vyhlásenie výsledkov súťaže

 

Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže AMFO je Národné osvetové centrum v Bratislave.

 

Fotogaléria