SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE Divadlo dospelých a mladých Detské divadlo Belopotockého mikuláš

Divadlo deťom 2024

Propozície Zlatá priadka Zlatá priadka - Hodnotiaca správa o podujatí Zlatá priadka - hodnotiaca správa o inscenácii Propozície Divadlo deťom Divadlo a deti - Štatút celoslovenskej prehliadky PLAGÁT TLAČOVÁ SPRÁVA VÝSLEDKY

22. ročník DIVADLO DEŤOM 2024 je regionálne kolo 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka.
Do základného - regionálneho kola súťaže sa prihlasujú súbory vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.
Termín uzávierky prihlášok do regionálneho kola súťaže Divadlo deťom je do 1. marca 2024.
Elektronický systém prihlasovania je spustený.
Regionálna prehliadka Divadlo deťom sa uskutoční v termíne 15. marca 2024 v Kultúrnom dome v Závažnej Porube.

Zlatá priadka v Šali je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a zároveň vrcholné stretnutie súborov a sólistov vo všetkých druhoch a žánroch divadla hraného deťmi – činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového, pantomimického a dramatickej hry detí.

Fotogaléria