SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

Portrét - maľba podľa modelu

PLAGÁT

2. 6. 2023 / 15:15 - 17:45 hod. / L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

Výtvarný workshop s odborným lektorom.
Lektor: Mgr. Róbert Močiliak. Vložné na kurz vo výške 14,50 € sa platí na mieste lektorovi /členovia KV - 12 eur/ max.7 osôb /. Materiál: olejové alebo akrylové farby, širšie ploché štetce.
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na KURZY.

Podstatou tohto kurzu je osvojenie si základných techník a zručností, ktoré sú potrebné k zvládnutiu portrétu.

Fotogaléria