SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

PAPLES

PLAGÁT

18. 2. 2023 / Dom kultúry Liptovský Mikuláš / vstupné 15 €

14. ročník batôžkového plesu pre priaznivcov tradičného umenia, ľudovej hudby a neformálnej zábavy. Ples je spojený so školou ľudových tancov a zábavou pri ľudovej hudbe. Do tanca zahrá Ľudová hudba Muzička a  DJ Manolo. 
Je potrebné rezervovať miesto na t.č. 044/5522981, 0905832950

Očakávame: presný príchod, fašiangovú náladu, neformálne spoločenské oblečenie doplnené o krojovú súčiastku (klobúk, čepiec, lajblík, valašku...), batôžtek plný dobrôt, "voľačo" originálne do tomboly.

Fotogaléria