SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

OD NÁVRHU PO OBJEKT - ORNAMENT

PLAGÁT TLAČOVÁ SPRÁVA

19. 10. 2023 / 17:30 hod. / L. Mikuláš – Klubové priestory LKS v NKP Čierny orol
21. 10. 2023 / 9:00 - 15:00 hod. / L. Mikuláš – Klubové priestory LKS v NKP Čierny orol

 

ORNAMENT - veľký formát je ďaľší zo série vzdelávacích projektov s názvom Od návrhu po objekt, tentoraz pod vedením odborného lektora pána Profesora PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD.
Nevyhnutné súčasti uplatnenia stavebných a vyjadrovacích prvkov ornamentu, spolupodielna výsledku výtvarno-estetického vnímania ornamentu. Práca s
ornamentálnym motívom ako s abstraktným, neriešime motív ako denotát, ale riešime výtvarne kvantitatívne vzťahy: základné vyjadrovanie výtvarného prvku – tvaru. Násobenie, prekrývanie
a posun v kompozícii. Svetelný kontrast; čierna a biela.

Vložné 10,- €.
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na:  KURZY


Aktivita projektu Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Fotogaléria