SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE Divadlo dospelých a mladých Detské divadlo Belopotockého mikuláš

Liptovská neprofesionálna scéna 2023

Propozície LNS - regionálne kolo PROPOZÍCIE BM - celoštátne PLAGÁT VÝSLEDKY - divadlo mladých VÝSLEDKY - divadlo dospelých TLAČOVÁ SPRÁVA

Liptovská neprofesionálna scéna 2023
regionálne kolo 48. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých
Belopotockého Mikuláš 2023 v Liptovskom Mikuláši
a
8. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých FEDIM 2023 v Tisovci

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš a neprofesionálneho divadla mladých FEDIM, vrátane
všetkých kôl súťaží, sú vrcholnými podujatiami tohto druhu na Slovensku.
Súťaže sú určené dospelým a mladým (od 15 do 26 rokov).
Súťaže nie sú tematicky zamerané, ani vymedzené.
Súťaže sa konajú každý rok.

Do súťaže sa súbory prihlasujú vyplnením elektronického formulára na webovej stránke: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Termín uzávierky prihlášok regionálneho kola LNS: do 10. marca 2023.

Fotogaléria