SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE Divadlo dospelých a mladých Detské divadlo Belopotockého mikuláš

LiptovDIV

PLAGÁT

6. 10. 2023 / 18:00 hod. / Kultúrny dom v Závažnej Porube

7. 10. 2023 / 18:00 hod. / Kultúrny dom v Liptovskom Jáne / 20:00 hod. / divadelné štúdio Podhora 18 Ružomberok

8. 10. 2023 / 15:00 hod./ Kultúrny dom v Stankovanoch

 

LiptovDIV je konfrontačná prehliadka neprofesionálneho divadla v Liptove bez rozdielu veku či inej (žánrovej) kategorizácie. Cieľom projektu je rozvíjať vzdelanostnú (odbornú) úroveň divadelníkov (detí, mládeže a dospelých) v obciach  a mestách v regióne Liptova. Najdôležitejšia časť projektu je edukatívna, ktorá prostredníctvom seminárov a diskusií tvorcov s odbornými lektormi prispieva k nadobudnutie nových vedomostí, skúseností a je zdrojom inšpirácií  a v neposlednom rade je prínosom pri popularizácii ochotníckeho divadla vôbec.Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria