SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

LIPTOV - KUCHYŇA STARÝCH MATERÍ

PLAGÁT

24. 3. 2023 / 17:30 hod. / Liptovský Mikuláš / klubové priestory LKS

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Folklórom v srdci Vás pozývajú dňa 24. 3. 2023 na zaujímavé podujatie so známou etnologičkou, muzeologičkou z Liptova PhDr. Ivetou Zuskinovou, ktoré sa uskutoční v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši o 17:30 hodine. Na stretnutí sa dozviete hodnotné a zaujímavé informácie priamo od autorky série publikácií o tradičnej kultúre Liptova. Beseda bude spojená aj s prezentáciou jej aktuálne najnovšej knihy s názvom “Liptov kuchyňa starých materí“. Jedálniček našich starých materí bol iný aký máme my dnes a práve pôstne obdobie, ako aj začiatok roka ľudia využívajú ako čas na zmenu stravovania i v súčasnosti. Príďte si vypočuť aké boli zvyklosti pri príprave jedál a spôsobe stravovania kedysi v našom regióne a možno získate aj inšpiratívne recepty, ktoré zaradíte do svojho jedálnička.

Tešíme sa na stretnutie.

Fotogaléria