SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

Kapitoly z dejín umenia - ŠTYLIZÁCIE POSTAVY

PLAGÁT

Kapitoly z dejín umenia -  ŠTYLIZÁCIE POSTAVY

11. 11. 2023 / 9:00 - 15:00 hod. / L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

Výtvarný workshop s odborným lektorom.

Program: 1. Prezentácia kompozičných princípov v maľbe v dielach rôznych období a kultúr. 2. Vytvorenie vlastnej kompozície.
Lektor: Mgr. Róbert Močiliak.

Vložné 22 € sa platí na mieste lektorovi /max.13 osôb/
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na KURZY.

Fotogaléria