SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

ENIKI BENIKI, VIDIEČANOVA HABOVKA, NOSITELIA TRADÍCIí

Eniki beniki - PROPOZÍCIE Vidiečanova Habovka - PROPOZÍCIE Nositelia tradícií - PROPOZÍCIE PLAGÁT TLAČOVÁ SPRÁVA Eniki beniki - VÝSLEDKY Vidiečanova Habovka - VÝSLEDKY Nositelia tradícií - VÝSLEDKY

ENIKI BENIKI - regionálna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov sa koná každé dva roky. V súťaži sa predstavujú detské folklórne súbory prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, hrové, obradové i zvykoslovné prejavy.

VIDIEČANOVA HABOVKA - regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí a dospelých. Interpreti môžu súťažiť v štyroch kategóriách: ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštrumentalisti.

NOSITELIA TRADÍCIÍ - regionálna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín. Súťaž sa zameriava na folklórne skupiny, ktoré spracúvajú a zachovávajú tradičné formy tanca, hudby a obradových i zvykoslovných prejavov zo svojej obce, prípadne z jej blízkeho okolia.

Fotogaléria