SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE Divadlo dospelých a mladých Detské divadlo Belopotockého mikuláš

DIVADLO DEŤOM

PROPOZÍCIE PLAGÁT TLAČOVÁ SPRÁVA VÝSLEDKY

Regionálna prehliadka sa uskutoční v Kultúrnom dome v Závažnej Porube dňa 24. marca 2023.

Zloženie odbornej poroty: Mgr. Zuzana Demková, Mgr. Mária Grajciarová, PhDr. Eva Štofčíková

Do súťaže sa súbory detskej dramatickej tvorivosti (Zlatá priadka Šaľa) prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/, v časti „Chcem sa prihlásiť“.

Elektronický systém prihlasovania je spustený. 

Uzávierka prihlášok je do 10. marca 2023


Divadlo deťom 2023 – regionálna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka
24. marca 2023 / Kultúrny dom Závažná Poruba

8.30 - otvorenie regionálnej prehliadky
DDS Slniečko ZŠ MRM L. Mikuláš
na motívy rozprávky A. S. Puškina
O rybárovi a zlatej rybke /30

réžia Anna Urbanová

9.10
MINETRDLO Partizánska Ľupča
Antoine de Saint-Exupéry Malý princ/45

réžia Oleksandra Kisilevska a Barbora Janíčková

10.10
Divadelný krúžok pri CVČ L. Mikuláš
kolektív Kocúr Bonifác / 7

réžia Katarína Haľamčeková

10.20 - rozborový seminár s odbornou porotou

11.10
Divadlo 3GD Závažná Poruba
na motívy rozprávky B. Nemcovej a P. Dobšinského
O dvanástich mesiačikoch/70

réžia Lucia Bačíková

13.00 rozborový seminár s odbornou porotou
14.00 vzdelávací workshop s lektorkou Zuzanou Demkovou

Odborná porota
Mgr. Zuzana Demková, Zákamenné
Mgr. Mária Grajciarová, Ploštín
PhDr. Eva Štofčíková, metodička LKS

Fotogaléria