SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE Divadlo dospelých a mladých Detské divadlo Belopotockého mikuláš

BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ

PROPOZÍCIE PLAGÁT 1 PLAGÁT 2 TLAČOVÁ SPRÁVA VÝSLEDKY SÚČASNÉ DIVADLO VÝSLEDKY TRADIČNÉ DIVADLO TLAČOVÁ SPRÁVA - PO

8. - 11. 6. 2023 / Liptovský Mikuláš - Dom kultúry / Kultúrny dom Palúdzka /

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých Belopotockého Mikuláš je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Nesie meno jedného z najznámejších organizátorov kultúrneho života v čase národného obrodenia a zakladateľa prvého slovenského ochotníckeho divadla Gašpara Fejérpatakyho Belopotockého. Od roku 1950 sa na jeho počesť koná divadelný festival dospelých – Belopotockého Mikuláš. Po mnohých zmenách miest konania, organizátorov, alebo dokonca samotného názvu, sa v roku 2016 podujatiu opäť vrátil názov Belopotockého Mikuláš. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast neprofesionálnych divadelných kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie divadelnej tvorby. Víťazný kolektív alebo jednotlivec podujatia je každý rok navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.

 

Z krajskej úrovne postúpilo do celoštátneho kola 12 divadelných súborov s priamym postupom. O doplnení hlavného programu a výbere súťažných inscenácií z pomedzi množstva divadelných súborov, ktoré získali návrh na postup, rozhodovala dramaturgická rada zložená z porotkýň a porotcov krajských prehliadok.

Na celoštátnej úrovni bude inscenácie pozorovať a hodnotiť odborná porota v zložení:

  • Prúdy súčasného divadla: Mgr. art. Renata Jurčová, Mgr. art. Jana Mikitková, MgA. Miroslav Lukačovič
  • Prúdy tradičného divadla: Doc. PhDr. Michal Babiak, CSc., Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., Mgr. art. Michal Jasaň
 

Jednou z najdôležitejších súčastí podujatia sú rozborové semináre, na ktorých porotkyne a porotcovia spoločnými radami prispievajú k umeleckému rastu divadelných súborov. Festivalový denník „Bravó“ pod vedením šéfredaktorky Zuzany Galkovej bude pozorne dokumentovať celé dianie festivalu. Ďalšími členmi redakcie budú: Matej Moško, Silvia Matejčíková a Matej Feldbauer.

Počas podujatia prebehnú ďalšie z cyklických praktických stretnutí 2-ročného akreditovaného vzdelávania NOC zameraného na tvorbu divadelnej inscenácie s lektormi Mgr. Jozefom Krasulom, prof. Petrom Pavlacom, Mgr. art. Patrikom Lančaričom, Mgr. art. Dušanom Vicenom, Mgr. art. Michalom Dittem a Mgr. Karolom Horváthom.

Festival sa koná pri príležitosti 135. výročia narodenia dramatika a lekára Ivana Stodolu.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným partnerom divadelného festivalu Belopotockého Mikuláš je Národné osvetové centrum.

Fotogaléria