SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE Divadlo dospelých a mladých Detské divadlo Belopotockého mikuláš

Zasadnutie RPZ pre divadlo

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA

Zasadnutie Regionálneho poradného zboru pre neprofesionálne divadlo a detské divadlo dňa  27. januára 2022  o 16.30 hod. v klubových priestoroch LKS v budove NKP Čierny orol v L. Mikuláši s programom:1./ Otvorenie. 2./ Diskusia o pandemických divadelných sezónach 2019/2020/2021. 3./      Zhodnotenie činnosti a výsledkov v oblasti neprof. divadla. 4. /    Dramaturgické plány súborov v tejto divadelnej sezóne 2021/2022. 5. / Návrh na priebeh regionálnej súťaže LNS a DD 2022 v rámci projekt cez FPU LiptovDIV 2022 – termín  (25. – 27. marec) súťažných predstavení, zloženie odbornej poroty a iné. 6.  / Termíny vyšších súťažných prehliadok a tematických divadelných festivalov.  7./ Diskusia a záver.