SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

Variácie výtvarných a remeselných techník - POSTAVA

PLAGÁT

23. 4. 2022 POSTAVA - kresba, maľba podľa modelu
Lektor: Mgr. art. Róbert Močiliak
Oboznámenie s technikami, ktoré sú potrebné k zvládnutiu kresby, maľby figúry. Štúdia kompozícií na živom modeli so zameraním na reálnu anatómiu, plastické zobrazenie postavy, zdokonalenie lineárnej kresby a pohybové štúdie. Stojaca, sediaca figúra.

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na:  KURZY

Aktivita projektu Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu,
a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria