SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

Variácie výtvarných a remeselných techník - PORTRÉT

PLAGÁT TLAČOVÁ SPRÁVA

PORTRÉT - kresba, maľba podľa živého modelu.
Podstatou tohto kurzu je osvojenie si základných techník a zručností a oboznámenie s technikami, ktoré sú potrebné k zvládnutiu portrétu.Princípy kompozície, kresba, maľba, anatómia, štúdia detailov tváre oči, uši, nos, ústa.., so zameraním na výraz a proporcie.

Lektor - Mgr. art. Róbert Močiliak

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na:  KURZY

Aktivita projektu Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu,
a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria