SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

SURREALIZMUS

PLAGÁT

5. 11. 2022 / 9:00 - 15:00 hod. / remeselné dielne LKS Nám. osloboditeľov Liptovský Mikuláš

Príprava surrealistického diela v kresbe, improvizácia na tému surrealizmus. Súčasťou programu je teoretická prezentácia a prednáška, po nej nasleduje praktická časť.

Lektor: Mgr. art. Róbert Močiliak.

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na KURZY. Vložné vo výške 25,- € uhradíte na mieste lektorovi.