SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

KAPITOLY Z DEJÍN UMENIA - Slovenská výtvarná moderna

PLAGÁT

Kapitoly z dejín umenia - SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ MODERNA

3. 12. 2022 / 9:00 - 15:00 hod. / L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

Výtvarný workshop s odborným lektorom. Súčasťou programu je teoretická prezentácia a prednáška, po nej nasleduje praktická časť.
Lektor: Mgr. Róbert Močiliak. Vložné 25,- € sa platí na mieste lektorovi / max.12 osôb / pomôcky a materiál sú v cene kurzu
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na KURZY.