SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Pri prameňoch krásy - PROPOZÍCIE

PROPOZÍCIE PROPOZÍCIE ENIKI-BENIKI - celoštátne kolo

V súťaži sa predstavujú detské folklórne súbory prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, hrové, obradové i zvykoslovné prejavy z rôznych lokalít Slovenska. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením, poukazovať na jej význam v komplexnej výchove a najmä viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.

Záväznú prihlášku na regionálnu súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov je potrebné prihlásiť do systému Národného osvetového centra najneskôr do  22. marca 2022.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ