SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

PORTRÉT

PLAGÁT
Štvrtok 3. 11. 2022 / 15:30 - 18:00 hod. / Remeselné dielne LKS Nám. osloboditeľov /
Portrét - kresba podľa živého modelu
Lektor: Mgr. art. Róbert Močiliak
Podstatou tohto kurzu je osvojenie si základných techník a zručností, ktoré sú potrebné k zvládnutiu portrétu.
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na KURZY.
 
max. 7 osôb / vložné 12 € / vložné sa platí na mieste lektorovi/