SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Poďte deti medzi nás

PLAGÁT

18. 3. 2022 - Evanjelická ZŠ biskupa J. Janošku

Etnologická prednáška pre deti o tradičnej kultúre. Zámerom prednášky je utvárať u detí dlhodobejší vzťah, poznávať kultúru a históriu obcí regiónu Liptov a tak priblížiť deťom kultúrne bohatstvo.