SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Liptovské nôty - PROPOZÍCIE

PROPOZÍCIE VIDIEČANOVA HABOVKA - celoštátne kolo PROPOZÍCIE

Postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí. Je určená deťom a mládeži. Súťažiť môžu ľudové hudby, speváci a inštrumentalisti. Súťaž nie je tematicky zameraná ani vymedzená, koná sa každé dva roky.
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie hudobného folklóru.

Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie záväznej prihlášky do prihlasovacieho systému Národného osvetového centra najneskôr do 22. marca 2022.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ